Основи програмування (113 Прикладна математика)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232МТП-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232МТП-11

Опис курсу

Викладання дисципліни має на меті сформувати в студентів базову систему знань та навиків в області сучасних прийомів програмування на основі парадигм: узагальнене програмування; модульне програмування; імперативне програмування; процедурне програмування (функціонально-параметрична декомпозиція). Вивчають зміст і методи реалізації парадигм до будови моделей і алгоритмів програмування розв’язків задач на основі мови C++, і відповідні прийоми застосування С++ в обсязі тем курсу. Дисципліна є наступною після курсу “Вступ до програмування” і розглядає такі розділи програмування: вивчення базових засобів алгоритмічної мови C++; типи і структури даних мови C++ та їх зв’язок з технологіями і парадигмами; керування потоком виконання програми; статичні і динамічні об’єкти; файлова система мови С++; проєктування і застосування функцій; захист від помилок.

Рекомендована література

Основна література

  1. Мартін Роберт С. Чистий код. Створення, аналіз і рефакторинг: Пер. з англ. / Роберт С. Мартін // К.: Фабула. – – 368 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://fabulabook.com/product/chystyj-kod/
  2. Підручник C++ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.w3schools.com/cpp/default.asp
  3. Документація Microsoft C++, C та Assembler [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.microsoft.com/uk-ua/cpp/?view=msvc-170&viewFallbackFrom=vs-2019
  4. Васильєв Олексій. Програмування на С++ в прикладах і задачах / Олексій Васильєв // Ліра-К. – 2017. – 382с.
  5. Ярошко Сергій, Ярошко Оксана. Методи розробки алгоритмів. Програмування мовою С++: навч. посібник / С.А.Ярошко, О.С.Ярошко // Львів: ЛНУ імені Івана Франка. – 2022. – 248с.
  6. Сайт до вивчення С++ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.bestprog.net/uk/sitemap_ua/c/
  7. Дудзяний І.М. Програмування мовою С++. Частина 1: Парадигма процедурного програмування: навчальний посібник / І.М. Дудзяний // Львів: ЛНУ імені Івана Франка. – 2013. – 468 с.
  8. Вивчіть С++. Веб-сайт, присвячений навчанню програмувати на C++ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.learncpp.com/

Додаткова література

  1. Ярошко С.А. Методи розробки алгоритмів. Навчальний посібник / С.А. Ярошко // Львів, ЛНУ імені Івана Франка. – 2019. [Електронне видання].
  2. Вікіпедія. С++ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B

Силабус: Основи програмування

Завантажити силабус