Системи комп’ютерної математики (113 Прикладна математика)

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532МТП-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532МТП-31

Опис курсу

Основну увагу в курсі приділено системам комп’ютерної математики MatLab та Octave. Дані системи є найбільш придатними для задач, розв’язування яких вимагає застосування числових алгоритмів. Вивчаються базові концепції мов програмування систем MatLab та Octave, які дають можливість ефективно реалізовувати алгоритми розв’язування різноманітних прикладних задач (з використанням бібліотек функцій систем MatLab та Octave); подавати отримані результатів у числовому та графічному вигляді та імпортувати їх в інші пакети (а також експортувати дані з інших пакетів); розробляти застосування з графічним інтерфейсом (GUI).

Мета та цілі дисципліни:
• дати огляд систем комп’ютерної математики;
• надати студентам можливість поліпшити свої навички програмування різноманітних алгоритмів за допомогою систем MatLab та Octave;;
• навчити студентів застосовувати системи комп’ютерної математики для розв’язування різноманітних прикладних задач, які вимагають використання числових і аналітичних методів; основну увагу приділену системам MatLab та Octave;
• навчити студентів розробляти програмні продукти з використанням графічного інтерфейсу користувача.

Рекомендована література

1. Stormy A. MATLAB: A practical introduction to programming and problem solving. – Elsevier Inc., 2017. – 574 p.
2. Gilat A. MATLAB: An introduction with applications. – John Wiley & Sons, Inc., 2015. – 406 p.
3. Rogel-Salazar J. Essential Matlab and Octave. – CRC Press, 2015. – 258 p.
4. Кравченко І. В., Микитенко В. І. Інформаційні технології: Системи комп’ютерної математики. [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 243с.
5. Quarteroni A., Saleri F., Gervasio P. Scientific Computing with MATLAB and Octave. – Springer, 2014. – 465 p.
6. MATLAB Homepage: http://www.mathworks.com/products/matlab/.
7. GNU Octave Homepage: http://www.gnu.org/software/octave/.

Силабус: Системи комп'ютерної математики

Завантажити силабус