Машинна графіка (113 Прикладна математика)

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
76Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732МТП-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732МТП-31

Опис курсу

Завдання офісних програм – підготувати потрібний користувачу вид інформації: створити текст, електронну таблицю, презентацію, графічне зображення чи Internet-документ. Але інформацію мало створити – її ще слід відповідно оформити, надати вигляд, що буде прийнятним для публікації, наприклад, книги, дизайну буклетів та обкладинок і т.д. Саме за це і відповідає програмне забезпечення, яке умовно можна віднести до розряду “дизайнерських”. Але навіть самий талановитий дизайнер в кінцевому варіанті виявить, що фантазії недостатньо, потрібні ще й професійні навички володіння відповідними програмами. Саме цю проблему і намагається вирішити цей курс, в якому представлені всі необхідні відомості для освоєння основ комп’ютерної графіки та дизайну і вивчення сучасних версій популярних графічних програм.

Рекомендована література

  1. Голуб Б.М. Основи комп’ютерної графіки. Тексти лекцій. – Львів: Львівський ун-т, 2015. – 159 с.
  2. Василюк А. С. Комп’ютерна графіка: навчальний посібник /Василюк А. С., Мельникова Н. І. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 308 с.
  3. Горобець С.М. Основи комп’ютерної графіки: Навч. посібн. – К.:Центр навчальної літератури, 2006. – 232 с.
  4. Комп’ютерна графіка та моделювання: конспект лекцій / Є.Є. Шабала. – Київ: КНУБА, 2022. – 108 с.
  5. Власій О.О Комп’ютерна графіка. Обробка растрових зображень: Навчально-методичний посібник / О. О. Власій, О. М. Дудка. – Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. – 72 с.

Силабус: Машинна графіка (Навчальний план від 2021 року)

Завантажити силабус