Опір матеріалів (Освітня програма: Математичне моделювання та комп’ютерна механіка)

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит
65Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532ArrayМТП-31
648ArrayМТП-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532МТП-31
648МТП-31

Опис курсу

Опір матеріалів є фундаментальною загальнонауковою дисципліною, яка базуючись на висновках теоретичної механіки й використовуючи відповідний математичний апарат, розглядає питання пружного деформування, міцності, жорсткості та стійкості конструктивних елементів машин i споруд. Вивчення опору матеріалів дає знання для розуміння механічних явищ та поведінки типових елементів машин, споруд та іншої техніки, які необхідно враховувати у практиці проектування та експлуатації, а також для самостійного вирішення нових технологічних і конструкторських завдань. Ця дисципліна розвиває у студентів навики по математичному моделюванню (виборі розрахункових схем) реальних об’єктів з відповідним вибором розрахункових формул для оцінки їх міцності та жорсткості для забезпечення надійності роботи конструктивних елементів.
Метою вивчення дисципліни “Опір матеріалів” є: освоєння студентами теоретичних і практичних основ розрахунку на міцність, жорсткість і стійкість стрижневих елементів конструкцій; застосування обчислювальної техніки для аналізу напружено-деформованого стану пружних тіл.

Рекомендована література

Базова література

  1. Писаренко Г.С. Опір матеріалів /Г.С. Писаренко, О.Я. Квітка, Е.С. Уманський. – К. : Вища школа, 2004. – 635 с.
  2. Опір матеріалів з основами теорії пружності і пластичності / За ред. проф. Піскунова В.Г. У 2ч. 5 кн. – К. : Вища школа, 1994.
  3. Гурняк Л.І. Опір матеріалів / Л.І. Гурняк, Ю.В. Гуцуляк, Т.В. Юзьків – Львів : “Новий світ-2000”, 2005. – 364 с.
  4. Швабюк В.І. Опір матеріалів / В. І. Швабюк. – К. : Знання, 2016. – 407 с.
  5. Лебедєв А.О. Механіка матеріалів для інженерів: навч. посіб. / А.О. Лебедєв, М.І. Бобир, В.П. Ламашевський. – К. : НТУУ “КПІ”, 2006. – 288 с.

Додаткова література

  1. Посацький С.Л. “Опір матеріалів”. Вид-во ЛДУ, 1973.
  2. Ольховий І.М., Стасюк Б.М., Станкевич В.З. Короткий курс опору матеріалів. Вид-во НУ “ЛП”, 2004 р.
  3. Андрейків О.Є., Штаюра С.Т. Експериментальна механіка матеріалів. Ч. 1 – Львів: В-во ЛНУ, 2003.
  4. Афанасьев А.М., Марьин В.А. Лабораторный практикум по сопротивлению материалов. – М., 1975.

Силабус:

Завантажити силабус