Опір матеріалів (Освітня програма: Математичне моделювання та комп’ютерна механіка)

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54.5Іспит
64.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Станкевич В. З.МТП-31
648доцент Станкевич В. З.МТП-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532МТП-31доцент Станкевич В. З.
648МТП-31доцент Станкевич В. З.

Опис курсу

Опір матеріалів є фундаментальною загальнонауковою дисципліною, яка базуючись на висновках теоретичної механіки й використовуючи відповідний математичний апарат, розглядає питання пружного деформування, міцності, жорсткості та стійкості конструктивних елементів машин i споруд. Вивчення опору матеріалів дає знання для розуміння механічних явищ та поведінки типових елементів машин, споруд та іншої техніки, які необхідно враховувати у практиці проектування та експлуатації, а також для самостійного вирішення нових технологічних і конструкторських завдань. Ця дисципліна розвиває у студентів навики математичного моделювання (вибору розрахункових схем) реальних об’єктів з відповідним вибором розрахункових формул для оцінки їх міцності, жорсткості, стійкості для забезпечення надійності роботи конструктивних елементів, використання комп’ютерного моделювання аналізу поведінки елементів конструкцій під навантаженням.

Рекомендована література

  1. Писаренко Г.С. Опір матеріалів /Г.С. Писаренко, О.Я. Квітка, Е.С. Уманський. – К. : Вища школа, 2004. – 635 с.
  2. Швабюк В.І. Опір матеріалів / В. І. Швабюк. – К.: Знання, 2016. – 407 с.
  3. Чихладзе Е.Д., Кітов Ю.П. Вибрані задачі з опору матеріалів з розв’язаннями: Навч. посібник. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 231 с.
  4. Коможицкі Ц., Чернець М. Збірник задач з опору матеріалів. – Люблінська політехніка, 2014. – 336 с.
  5. Ольховий І.М., Стасюк Б.М., Станкевич В.З. Короткий курс опору матеріалів. – Львів: Вид-во НУ “ЛП”, 2004. – 196 р.
  6. Ковтун В.В., Павлов В.С., Дорофеєв О.А. Опір матеріалів. Розрахункові роботи. – Львів: Афіша, 2002. – 280 с.
  7. Андрейків О.Є., Штаюра С.Т. Експериментальна механіка матеріалів. Ч. 1 – Львів: В-во ЛНУ, 2003.
  8. Mittelstedt Ch. Engineering Mechanics 2: Strength of Materials / Springer Vieweg. ‒ 2023. ‒ 328 p.
  9. Mott R.L., Untener J.A. Applied Strenght of materials / CRC Press. – 2018. – 839 p.
  10. Domanski J. SolidWorks Simulation 2020. Statychna analiza wytrzymalosciova / Helion. – 2020. – 336 p.

Силабус: Опір матеріалів

Завантажити силабус