Диференціальні рівняння (113 – прикладна математика )

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Лопушанська Г. П.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
33професор Лопушанська Г. П., професор Бугрій О. М.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам знання основних методів дослідження коректності задачі Коші і крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь, коректності задачі Коші для нормальних систем диференціальних рівнянь, методів побудови їх розв’язків, вивчення властивостей розв’язків, дослідження їх стійкості. Також у курсі представлено дослідження квазілінійних рівнянь із частинними похідними першого порялку і задачі Коші для них.

Математичні моделі багатьох задач природознавства, економіки, суспільних наук — це початкові чи крайові задачі для диференціальних рівнянь. Мета курсу полягає в оволодінні основними методами дослідження коректності таких задач, дослідження основних властивостей їхніх розв’язків, у вивченні основних методів розв’язання диференціальних рівнянь та задач для них.

Рекомендована література

1. Бугрій О.М., Процах Н.П., Бугрій Н.В. Основи диференціальних рівнянь: теорія, приклади та задачі. — . — Львів: Видавець І.Е. Чижиков, 2011.
2. Бугрій О.М. Диференціальні рівняння: методичні вказівки.– Львів: вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006.
3. Головатий Ю.Д., Кирилич В.М., Лавренюк С.П. Диференціальні рівняння: навч. посібник.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011.
4. Лавренюк С.П. Курс диференціальних рівнянь. — Львів: ВНТЛ, 1997.
5. Лопатинский Я.Б. Обыкновенные дифференциальные уравнения.– К.: Вища шк., 1984.
6. Лопушанська Г.П., Бугрій О.М., Лопушанський А.О. Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики: підручник –2-ге вид., виправ. і доп. — Львів: Видавець І.Е. Чижиков, 2017.
7. Петровский И.Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений.– М.: Наука, 1970.
8. Самойленко А.М., Кривошея С.А., Перестюк Н.А. Диференціальні рівняння приклади й задачі.– K.: Либідь, 1994.
9. Самойленко А.М., Перестюк М.О., Парасюк І.О. Диференціальні рівняння.–
К.: Либiдь, 1994.
10. Матвеев Н.М. Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений.– М.: Высш. шк., 1967.
11. Cтепанов В.В. Курс дифференциальных уравнений.– М.: ГИФМЛ, 1958.
12. Федорюк М.В. Обыкновенные дифференциальные уравнения.– М.: Наука, 1980.
13. Шкіль М.I. Сотниченко М.А. Звичайні диференціальні рівняння.– К.: Вища шк., 1992.

Силабус: з навчальної дисципліни “Диференціальні рівняння”

Завантажити силабус