Диференціальні рівняння (113 – Прикладна математика )

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Лопушанська Г. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332МТП-21професор Лопушанська Г. П.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам знання основних методів дослідження коректності задачі Коші і крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь, коректності задачі Коші для нормальних систем диференціальних рівнянь, методів побудови їх розв’язків, вивчення властивостей розв’язків, дослідження їх стійкості. Також у курсі представлено дослідження квазілінійних рівнянь із частинними похідними першого порядку і задачі Коші для них.

Рекомендована література

 1. Бугрій О.М., Процах Н.П., Бугрій Н.В. Основи диференціальних рівнянь: теорія, приклади та задачі. – Львів: Видавець І.Е. Чижиков, 2011.
 2. Бугрій О.М. Диференціальні рівняння: методичні вказівки.– Львів: вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006.
 3. Головатий Ю.Д., Кирилич В.М., Лавренюк С.П. Диференціальні рівняння: навч. посібник.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011.
 4. Лавренюк С.П. Курс диференціальних рівнянь. – Львів: ВНТЛ, 1997.
 5. Лопушанська Г.П., Бугрій О.М., Лопушанський А.О. Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики: підручник –2-ге вид., виправ. і доп. – Львів: Видавець І.Е. Чижиков, 2017.
 6. Самойленко А.М., Кривошея С.А., Перестюк Н.А. Диференціальні рівняння приклади й задачі.– K.: Либідь, 1994.
 7. Самойленко А.М., Перестюк М.О., Парасюк І.О. Диференціальні рівняння.– К.: Либiдь, 1994.
 8. Тацій Р., Стасюк М., Пазен О. Елементи математичного моделю-вання та прикладної математики: навчальний посібник – Львів : ЛДУ БЖД, 2021. – 182 с. [Електронний ресурс]
 9. Шкіль М.I. Сотниченко М.А. Звичайні диференціальні рівняння.– К.: Вища шк., 1992.
 10. Nagy G. Ordinary differential equations. Chapter 7. – 2021, 423 pp. [Електронний ресурс] users.math.msu.edu › users › gnagy › teaching › ode
 11. Philip P. Ordinary differential equations. Chap. I, J. / P. Philip – 2022, 178 pp. [Електронний ресурс] www.math.lmu.de › ~philip › publications › lectureNotes › philipPeter_ODE
 12. Strauss W.A. Partial Differential Equations. An introduction. – John Wiley and Sons, Ltd. – 2021, 466 p.

Силабус: Диференціальні рівняння

Завантажити силабус