Навчальна практика 1 (Освітня програма: Математичне моделювання та комп’ютерна механіка)

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11Немає
12Диференційований залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
128МТП-11доцент Слободян М. С.
228МТП-11доцент Слободян М. С.

Опис курсу

Фундаментальна підготовка фахівця передбачає вміння якісно і без помилок розв’язати математичну задачу, що моделює деяке реальне явище чи елемент конструкції, в аналітичному вигляді (якщо це можливо) або принаймні максимально просунутися в аналітичних викладках, щоб полегшити числовий аналіз. І в одному і в іншому випадку доцільно використовувати одну з систем аналітичних обчислень — Maple, Mathematica, Matcad чи аналогічну. Курс “Навчальна практика” присвячений основам роботи в середовищі Maple.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Навчальна практика» є отримання студентами практичних навичок роботи з сучасним програмним забезпеченням, закріплення та поглиблення теоретичних та практичних знань отриманих студентами при вивченні інших математичних дисциплін, набуття навиків для самостійного написання програм відповідної структури.

Рекомендована література

  1. Прохоров Г.В. Леденев М.А.. Колбеев В.В. Пакет символьных вычислений MapleV.
  2. Матросов А. В. Maple 6. Решение задач высшей математики и механики. – С-Пб. БХВ-Петербург, 2001.
  3. Говорухин В. Н., Цибунин В. Г. Введение в Maple. Математический пакет для всех. – М.: Мир, 1997.
  4. Манзон Б.М. Maple V. Power edition.
  5. Говорухин В. Н., Цибунин В. Г. Компьютер в математическом исследовании.
  6. Демидович Б. П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. – М.: Наука, 1990.

 

 

Силабус:

Завантажити силабус