Паралельні та розподілені обчислення (113 Прикладна математика)

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828МТП-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828МТП-41

Опис курсу

У курсі “Паралельні та розподілені обчислення” розглянуто практичні аспекти проектування та розробки відмовостійких та масштабованих систем, що піддаються високим навантаженням.

Розглянуто практичні підходи до ефективного розпаралелення обчислювально складних задач.

Основна увага зосереджується на розробці архітектури та реалізації розподілених систем за використання сучасних засобів та технологій.

Студенти побудують архітектуру і запрограмують розподілену систему “з нуля”.

Будуть розглянуті такі технології і фреймворки як
– Apache Zookeeper;
– Apache Kafka;
– MongoDB;
– HAProxy;
– JSON;
– Java HTTP Server and Client;
– Protocol Buffers;
– Azure Cloud та інші.

Рекомендована література

Книги і статті
1. Martin Klepmann Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems, O’Reilly, 2017. –611p.
2. Martin Fowler Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison Wesley, 2002, ISBN: 978-0-321-12742-6
3. Unmesh Joshi Patterns of Distributed Systems, Addison-Wesley Professional, 2023. – 416p.
4. Grama Ananth et al. Introduction to Parallel Computing 2nd Edition. Addison-Wesley, 2003. -‎ 664 p.
http://srmcse.weebly.com/uploads/8/9/0/9/8909020/introduction_to_parallel_computing_second_edition-ananth_grama..pdf
5. Jake Brutlag Speed Matters for Google Web Search, googlesearch.blog-spot.co.uk, June 22, 2009
6. Andre Medeiros ZooKeeper’s atomic broadcast protocol: Theory and practice, 2012
http://www.tcs.hut.fi/Studies/T-79.5001/reports/2012-deSouzaMedeiros.pdf

Основні онлайн ресурси

7. Michael Pogrebinsky Distributed Systems & Cloud Computing with Java, Udemy Course‚ https://www.udemy.com/course/distributed-systems-cloud-computing-with-java/
8. Martin Klepmann Lecture Series at University of Cambridge:
<
9. Michael Pogrebinsky The Complete Cloud Computing Software Architecture Patterns‚ https://everymatrix.udemy.com/course/the-complete-cloud-computing-software-architecture-patterns/

Додаткові онлайн ресурси

10. MIT Course materials 6.824 Distributed Systems (Spring 2020)‚ https://www.classcentral.com/course/youtube-mit-6-824-distributed-systems-spring-2020-53357/classroom
11. Vivek Sarkar Distributed Programming in Java, Coursers Course, https://www.coursera.org/learn/distributed-programming-in-java?specialization=pcdp
12. Lukasz Antoniak Building Modern Distributed Systems with Java, Udemy Course‚
https://www.udemy.com/course/building-modern-distributed-systems-with-java/
13. Introduction to Parallel Computing Tutorial – https://hpc.llnl.gov/training/tutorials/introduction-parallel-computing-tutorial

Силабус: Паралельні та розподілені обчислення

Завантажити силабус