Теорія пружності і пластичності (Освітня програма: Математичне моделювання та комп’ютерна механіка)

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Звізло І. С.МТП-41
828доцент Слободян М. С.МТП-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732МТП-41Василишин А. В.
828МТП-41Василишин А. В.

Опис курсу

Ця дисципліна є однією з основних у забезпеченні даної освітньої програми. Вона дає струнку систему загальних понять, теорем, варіаційних принципів лінійної механіки пружності, розвиваючи та поглиблюючи відомості, одержані в курсі механіки суцільного середовища щодо опису деформування пружних тіл. Охоплює розділи елементи теорії тензорів, теорія деформацій, теорія напружень, закон Гука, постановка задачі теорії пружності, основні теореми, варіаційні принципи, задачу Сен-Венана кручення та згину призматичних пружних стрижнів та деякі просторові задачі. Викладаються основні поняття теорії пластичності, моделі теорії течіння, теорії ковзання та деформаційних теорій. Розглядаються теореми про пластичне руйнування (екстремальні теореми), пристосування пружно-пластичних тіл за змінюваних навантаженнь. Вивчається розв’язування окремих класів задач теорії пластичності, зокрема, в областях із круговою та сферичною симетрією, аналізується пружно-пластичне кручення призматичних стрижнів та плоска деформація пружно-пластичних тіл.

Рекомендована література

 1. БожидарникВ.В. Елементи теорії пружності / В.В. Божидарник, Г.Т. Сулим. – Львів: Світ. – 1994. – 580 с.
 2. СулимГ.Т. Методичні вказівки до теорії деформацій /  Г.Т. Сулим. – Львів: Львівський державний університет імені Івана Франка. – 1983. – 40 с.
 3. СулимГ.Т. Методичні вказівки до теорії напружень і закону Гука /  Г.Т. Сулим. – Львів: Львівський державний університет імені Івана Франка. – 1983. – 39 с.
 4. СулимГ.Т. Методичні вказівки до вивчення теорії пружності /  Г.Т. Сулим. – Львів: Львівський державний університет імені Івана Франка. – 1984. – 39 с.
 5. Бабенко А. Є. Теорія пружності. Частина 1: підручник / А.Є.Бабенко, М.І. Бобир, С.Л. Бойко. – Київ: Основа, 2009. – 244 с.
 6. Тарасевич Ю.Я. Теорія пружності: конспект лекцій. Частина 1 Напружено-деформований стан у точці тіла. Плоска задача теорії пружності в декартових координатах / Ю.Я. Тарасевич. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 116 с.
 7. Дудик М.В. Сучасні методи теорії пружності (курс лекцій): навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізико-математичних спеціальностей / М.В.Дудик, Ю.В. Діхтяренко. – Умань: ПП «Жовтий», 2015. – 108 с.
 8. Божидарник В.В. Елементи теорії пластичності та міцності / В.В. Божидарник , В.В. Сулим – Львів: Світ, 1999. Т. 1. – 532 с.
 9. Божидарник В.В. Теорія пластичності / В.В. Божидарник , В.В. Сулим – Київ: УМК ВО, 1991. – 144 с.
 10. Чихладзе Е.Д. Основи лінійної теорії пружності, пластичності та повзучості: Навч. посібник / Е.Д. Чихладзе, М.А. Веревічева, Є.І. Галагуря та ін. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – 149 с.
 11. Хомик Н.І. Опір матеріалів (спецкурс) і основи теорії пружності і пластичності /Н.І. Хомик, Т.А. Довбуш, Н.А. Рубінець. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2017. – 232с.
 12. Трач В.М. Опір матеріалів (спеціальний курс), теорії пружності та пластичності / В.М. Трач, А.В. Подводний. – Київ: Каравела, 2016. – 434с.
 13. Можаровський М.С. Теорія пружності, пластичності і повзучості: підручник / Можаровський М.С. – К.: Вища школа, 2002. – 308 с.
 14. Tongxi Yu. Introduction to Engineering Plasticity: Fundamentals with Applications in Metal Forming, Limit Analysis and Energy Absorption / Tongxi Yu, Pu Xue. – Elsevier, 2022. – 404 p.
 15. Тітов В.А. Теорія пластичної деформації-2. Математичні основи пластичної деформації. Конспект лекцій / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В.А. Тітов, Н.К. Злочевська. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. –75 с.

Силабус: Теорія пружності і пластичності

Завантажити силабус