Комп’ютерне моделювання в електрооптиці

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632МТП-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632МТП-31

Опис курсу

Дисципліна «Комп’ютерне моделювання в електрооптиці» охоплює наступні розділи чисельних методів: різницева апроксимація диференціальних операторів, стійкість і збіжність різницевої задачі, прості та спеціальні ітераційні методи розв’язування систем лінійних алгебричних рівнянь великої розмірності. При розгляді конкретних методів основна увага зосереджується на постановці задач, на збіжності та стійкості методів. Викладення матеріалу здійснюється з використання основних понять математичного та функціонального аналізу.
Метою вивчення дисципліни є освоєння студентами основ побудови, аналізу і застосування чисельних методів для розв’язування задач, які описуються рівняннями еліптичного типу. Головним завданням курсу є ознайомлення студентів із комп’ютерним моделюванням задач електрооптики, головними поняттями теорії різницевих схем, ітераційними методами систем лінійних рівнянь великої розмірності та із практичними рекомендаціями їхнього використання.

Рекомендована література

1. Дудикевич А.Т., Пiдкiвка Л.I. Чисельне розв’язування плоскої та осесиметричної задачi Дiрiхле для рiвняння Пуассона у випадку складних областей. – Львiв: Видавничий центр ЛНУ iменi Iвана Франка, 2001. – 101 с.
2. Цегелик Г.Г. Чисельні методи. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2004. – 408с.
3. Гаврилюк І.П., Макаров В.Л. Методи обчислень.-К.: Вища школа, 1995.- Ч.1, Ч.2.
4. Шахно С.М., Дудикевич А.Т., Левицька С.М. Практикум з чисельних методів. Львів: ЛНУ ім.Івана Франка, 2013.-432с.
5. Дудикевич А.Т., Кардаш А.І., Левицька С.М. Алгоритм розв’язування тривимірної задачі Діріхле для рівняння конвекції-дифузії // Вісник ВПІ. – 2010. – Вип. 2. – С. 126–129.
6. Dongsheng Cheng, Jianjun Chen, Guangqing Long. An Optimal Fourth-Order Finite Difference Scheme for the Helmholtz Equation Based on the Technique of Matched Interface Boundary // Discrete Dynamics in Nature and Society. – 2021. – Vol.2021. – https://doi.org/10.1155/2021/2539272.

Силабус: Комп’ютерне моделювання в електрооптиці (Навчальний план за 2021 р.)

Завантажити силабус