Лабораторії спеціалізації зі статичного та динамічного тензометрування (113 Прикладна математика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Станкевич В. З.МТП-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632МТП-31доцент Станкевич В. З.

Опис курсу

“Лабораторії спеціалізації зі статичного та динамічного тензометрування” є частиною експериментальної механіки деформівного твердого тіла, в рамках якої розроблено методи експериментального визначення деформацій, напружень, фізичних характеристик матеріалів, частотних параметрів елементів конструкцій. Застосування цих методів на натурних конструкціях та їх моделях, виконаних у певному масштабі, уможливлюють проведення досліджень напружено-деформованого стану, міцності, витривалості деформівних елементів машин і конструкцій під дією статичних та динамічних навантажень. Вивчення дисципліни розвиває у студентів здатність перевірки адекватності і придатності числово-експериментальної моделі з метою технічної симуляції поведінки реальних конструкцій та оцінки розбіжностей між експериментом і теорією.

Рекомендована література

  1. Стрижало В.О., Бородій М.В. Експериментальні методи в механіці деформівного твердого тіла. Навч. посібник ‒ Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. ‒ 306 с.
  2. Богданов В.Л., Жук Я.О., Богданова О.С. Основи експериментальних методів механіки деформівного твердого тіла. ‒ Київ: Академперіодика, 2016. ‒ 280 с.
  3. Суранов О.В., Стефанов В.О., Суранов О.О. Основи автоматизації будівельних дорожніх і вантажно-розвантажувальних машин. Част. 1. Вимірювальні перетворювачі. ‒ Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 146 с .
  4. Андрейків О.Є., Штаюра С.Т. Експериментальна механіка матеріалів. Ч. 1 – Львів: В-во ЛНУ, 2003. ‒ 272 с. .
  5. Швабюк В.І. Опір матеріалів. Київ: Знання, 2016. ‒ 400 с.
  6. Freddi A., Olmi G., Cristofolini L. Experimental Stress Analysis for Materials and Structures. ‒ Springer, 2015. ‒ 509 p.
  7. Subhash G., Ridgeway Sh. Mechanics of Materials Laboratory Course. ‒ Morgan & Claypool Publ., 2018. ‒ 228 p.
  8. Strain Gage Technology. Student Manual. ‒ 2020. ‒ 88 p.

Силабус: Лабораторії спеціалізації зі статичного та динамічного тензометрування

Завантажити силабус