Основи наукових досліджень та менеджменту (113 Прикладна математика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828Долінська І. Я.МТП-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828МТП-41Василишин А. В.

Опис курсу

Дисципліна “Основи наукових досліджень та менеджменту” покликаний ознайомити студентів з організацією науково-дослідної роботи та системою вищої освіти в Україні, проведення наукових досліджень в галузі знань математика та статистика згідно спеціалізації “Математичне моделювання та комп’ютерна механіка” механіки деформівного твердого тіла, принципів наукової організації праці, навчити прийомів роботи з літературними та іншими джерелами наукової інформації для пошуку інформації та неперервного поповнення своїх знань, ознайомлення із сучасними методами презентації отриманих результатів.

Рекомендована література

Базова література

 1. Марта Мальська. Основи наукових досліджень: навчальний посібник / Марта Мальська, Наталія Паньків. – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 226 с.
 2. Олександр Колесников. Основи наукових досліджень. – Київ: Центр учбової літератури, 2021. – 144 с.
 3. 3. Менеджмент: сутність, задачі та цілі, структура та функції. https://osvita.ua/vnz/reports/management/13417/
 4. Конверський А. Основи методології та організації наукових досліджень. – Видавництво Центр учбової літератури, 2021. – 352 с.
 5. Євтушенко М., Хижняк М. Методологія та організація наукових досліджень. – Київ: Центр навчальної літератури, 2019. – 350 с.
 6. Основи наукових досліджень. конспект лекцій / В.П.Тарасенко. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 56 с.

Додаткова література

 1. Дегтярьов А.В., Кокодій М.Г., Маслов В.О. Основи наукових досліджень: навчальний посібник. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. – 78 с.
 2. Крушельницька О. В. Методологія і організація наукових досліджень / О.В. Крушельницька. – К.: 2003. – 136 с.
 3. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень / Ковальчук В.В., Моїсєєв Л. М. – К.: 2004. – 113 с.
 4. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / за заг. ред. Т. В. Гончарук. – Тернопіль, 2014. – 278 с.
 5. Офіційний сайт НАН України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA.

Силабус: Основи наукових досліджень та менеджменту

Завантажити силабус