Рівняння математичної фізики (113 – Прикладна математика )

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Лопушанська Г. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432МТП-21професор Лопушанська Г. П.

Опис курсу

Математичні моделі багатьох задач природознавства, економіки, суспільних наук – це початкові чи крайові задачі для звичайних диференціальних рівнянь чи диференціальних рівнянь із частинними похідними. Мета курсу полягає в оволодінні основними методами дослідження коректності основних задач для лінійних диференціальних рівнянь із частинними похідними другого порядку, дослідження основних властивостей їхніх розв’язків, у вивченні основних методів розв’язання таких задач.

Рекомендована література

 1. Бобик О.I. Рівняння математичної фізики (Класифікація, основні крайові задачі, теорема Ковалевської i характеристики): Текст лекцій. – Львів: ЛДУ, 1990.
 2. Бобик О.I. Рівняння математичної фізики (Гармонічні функції, коректність граничних задач для рівняння Лапласа i Пуассона, функція точкового джерела): Текст лекцій.– Львів: ЛДУ, 1990.
 3. Бобик О.I., Бобик I.О. Практикум з рівнянь математичної фізики.Ч.1. –Львів, 1996.
 4. Бобик О.I., Бобик I.О. Практикум з рівнянь математичної фізики. Ч.2. –Львів, 1996.
 5. Бондаренко В.Г. Рівняння математичної фізики: [Електронний ресурс] : навч. посіб. – КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 100 с.
 6. Бугрій О.М. Рівняння математичної фізики: методичні вказівки.– Львів: вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006.
 7. Бокало М.М. Рівняння математичної фізики (Класифікація рівнянь з частинними похiдними. Постановки крайових задач. Задача Коші. Текст лекцій. –Львів: ЛДУ, 1994.
 8. Іванчов М.І. Вступ до теорії рівнянь у частинних похідних: текст лекцій.–Львів: іада плюс, 2004.
 9. Івасишен С.Д. , Лавренчук В.П., Івасюк Г.П., Рева Н.В. Основи класичної теорії рівнянь математичної фізики. – Чернівці: Вид. дім “Родовід”, 2015.
 10. Лопушанська Г.П. Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики: навч. пос. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.—165 с. [Електронний ресурс]
 11. Лопушанська Г.П., Бугрій О.М., Лопушанський А.О. Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики: підручник –2-ге вид., виправ. і доп. – Львів: Видавець І.Е. Чижиков, 2017. –372 с.
 12. Лопушанська Г. П. Методи рядів і перетворення Фур’є: текст лекцій / Г. П. Лопушанська, О. М. Бугрій, А. О. Лопушанський. – Електрон. вид. Е4. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – 70 с.
 13. Маринець В.В., Рего В.Л. Рівняння математичної фізики (Методична розробка з практичних занять), Ч.1. – Ужгород, 2006.—95 с. [Електронний ресурс]
 14. Перестюк М.О., Маринець В.В. Теорія рівнянь математичної фізики. – К.: Либідь. – 2001. [Електронний ресурс]
 15. Піх С.С., Ровенчак А.А., Криницький Ю.А. 1001 задача з математичної фізики – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. Р. III.4.
 16. Тацій Р., Стасюк М., Пазен О. Елементи математичного моделювання та прикладної математики: навчальний посібник – Львів : ЛДУ БЖД, 2021. – 182 с. [Електронний ресурс]
 17. Lewis B.J., Onder E.N., Prudil A.A. Partial differential equations // Advanced Mathematics for Engineering Students. Chapter 5. – 2022, pp. 131-164. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-823681-9.00013-7
 18. Nagy G. Ordinary differential equations. Chapter 7. – 2021, 423 pp. [Електронний ресурс] math.msu.edu › users › gnagy › teaching › ode
 19. Philip P. Ordinary differential equations. Chap. I, J. / P. Philip – 2022, 178 pp. [Електронний ресурс] math.lmu.de › ~philip › publications › lectureNotes › philipPeter_ODE
 20. Strauss W.A. Partial Differential Equations. An introduction. – John Wiley and Sons, Ltd. – 2021, 466 p.

Силабус: Рівняння математичної фізики

Завантажити силабус