Фізико-хімічна механіка матеріалів (Освітня програма: Математичне моделювання та комп’ютерна механіка)

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828професор Андрейків О. Є.МТП-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828МТП-41професор Андрейків О. Є.

Опис курсу

Дисципліна “Фізико-хімічна механіка матеріалів” є важливою у забезпеченні спеціалізації в області механіки деформівного твердого тіла. Вона передбачає вивчення сучасних уявлень про вплив поверхнево-
-активних, воденьвмісних та корозійно-агресивних середовищ на деформування і руйнування металевих матеріалів, а також визначення ресурсу (залишкового ресурсу) елементів конструкцій за дії силових та фізико-хімічних факторів.

Рекомендована література

Література базова

  1. Андрейків О.Є., Скальський В.Р., Долінська І.Я. Заповільнене руйнування матеріалів за локальної повзучості. – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 400 с.
  2. Бабенко А.Є., Боронко О.О., Шукаєв С.М., Заховайко О.П., Трубачев С.І., Колодежний В.А., Лавренко Я.І., Бабак А.М. Механіка матеріалів і конструкцій: Навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю «Прикладна механіка». – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – 191 с.
  3. АндрейківО.Є., Гембара О.В. Механіка руйнування та довговічність металевих матеріалів у водневмісних середовищах. – К: Наукова думка, 2008. – 344 с.
  4. Андрейків О.Є., Штаюра С.Т. Експериментальна механіка. Частина 1: Силові фактори. Ізотропні матеріали. Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка. 2004. 272 с.
  5. Куценко А., Бондар М., Чаусов М. Механіка матеріалів: навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 594 с.
  6. Механіка матеріалів і конструкцій: практикум для навчання в умовах інформаційно-освітнього середовища: навчальний посібник / Д.В. Бабенко, О.А. Горбенко, Н.А. Доценко. – Миколаїв: МНАУ, 2018. – 384 с.
  7. Андрейків О.Є., Долінська І.Я. Прогнозування залишкового ресурсу труб нафтогазопроводів з урахуванням умов експлуатації і деградації їх матеріалів. – Київ: Наукова думка, 2023. – 268 с.

Література додаткова

  1. Фізико-хімічна механіка матеріалів;
  2. Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична;
  3. Математичні методи та фізико-механічні поля.

Силабус: Фізико-хімічна механіка матеріалів

Завантажити силабус