Програмування на Java (Прикладна математика)

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
76Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732МТП-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732МТП-41

Опис курсу

Курс включає певний об’єм лекційних та лабораторних занять, а також передбачає виконання студентами індивідуальних завдань у галузі обчислювальної геометрії та комп’ютерної графіки. Предметом вивчення є методи триангуляції різного типу областей, відповідний математичний апарат, побудова проекції та перетворення координат. В процесі вивчення курсу здійснюється порівняльний аналіз різних методів створення проекцій та зображень предметів з метою виявлення доцільності їх використання в кожному конкретному випадку.

Рекомендована література

  • erg M., Cheong O., Kreveld M., Overmars V. Computational Geometry / Mark de Berg, Otfried Cheong, Marc van Kreveld, Mark Overmars. – Springer, 2008.
  • Falconer K. Fractal Geometry. Mathematical Foundations and Applications / Kenneth Falconer. – John Wiley & Sons, 2003.
  • Faux I.D., Pratt M.J. Computational Geomentry for design and manufacture / I.D.Faux, M.J.Pratt. – New-York, John Wiley & Sons, 1980..
  • Gärtner B., Michael Hoffmann M. Computational Geometry / Bernd Gärtner, Michael Hoffmann. – 2013.
  • McClure M. Fractal Geometry / Mark McClure. – 2011.
  • Mount M. Computational Geometry / David M. Mount. – University of Maryland, 2021.
  • Preparata F., Shamos M. Computational Geometry. An Introduction / Franco P. Preparata, Michael Ian Shamos. – New Yor, Springer, 2008.

Силабус: Програмування на Java

Завантажити силабус