Математичне моделювання механічних систем і процесів (Освітня програма: Математичне моделювання та комп’ютерна механіка)

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828Яджак Н. С.МТП-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
842МТП-41Василишин А. В.

Опис курсу

Основним завданням при вивченні даного курсу є набуття студентами відповідних знань з кінематичного та кінетостатичного аналізу різного типу маніпуляторів та розроблення алгоритму для знаходження закону їх руху.
Процес математичного моделювання включає:
1. встановлення закономірностей, наявних в реальному об’єкті, та побудові відповідної математичної моделі, що зводиться в математичному плані до встановлення рівнянь і залежностей;
2. аналіз відповідної моделі та отримання числових результатів, що, приводить до застосування числових методів;
3. аналіз числового матеріалу та співставлення з експериментальними даними;
4. вдосконалення моделі, якщо потрібно.
Отже, в рамках більшості основних курсів і спец¬курсів в області механіки деформівного твердого тіла студенти зай¬маються математичним моделюванням, що відповідає його першому етапу.

Рекомендована література

  1. Marco Ceccarelli. Fundamentals of Mechanics of Robotic Manipulation. Second Edition. Springer Nature B.V. 2022. ISBN 978-3-030-90846-1.
  2. Abhijit Mahapatra, Shibendu Shekhar Roy, Dilip Kumar Pratihar. Multi-body Dynamic Modeling of Multi-legged Robots. Springer Nature Singapore, 2020. ISBN 978-981-15-2952-8
  3. Korganbay Sagnayevich Sholanov. Parallel Manipulators of Robots: Theory and Applications. Springer Nature Switzerland, 2021. ISBN 978-3-030-56072-0
  4. Abhaya Pal Singh, Dipankar Deb, Himanshu Agrawal, Valentina E. Balas. Fractional Modeling and Controller Design of Robotic Manipulators With Hardware Validation. Springer Nature Switzerland, 2021. ISBN 978-3-030-58246-3.
  5. Jörg Mareczek. Grundlagen der Roboter-Manipulatoren – Band. Modellbildung von Kinematik und Dynamik, Springer-Verlag GmbH Deutschland, 2020. ISBN 978-3-662-52758-0.

Силабус: Математичне моделювання механічних систем і процесів

Завантажити силабус