Теорія ймовірностей і математична статистика (113 Прикладна математика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент, ст. наук. співробітник Жерновий  Ю. В.МТП-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532МТП-31доцент, ст. наук. співробітник Жерновий  Ю. В.

Опис курсу

Дисципліна «Теорія ймовірностей та математична статистика» спрямована на формування у студентів базових знань з основ застосування ймовірнісно-статистичного апарату для розв’язування теоретичних і практичних задач у професійній діяльності, а також розвитку логічного та алгоритмічного мислення при виявленні та дослідженні закономірностей, яким підпорядковуються реальні соціальні і економічні процеси на основі певних статистичних даних та в умовах невизначеності.
Мета: ознайомлення з основними поняттями та методами “Теорії ймовірностей і математичної статистики”.
Цілі: викласти основні положення “Теорії ймовірностей і математичної статистики”, показати методи розв’язування задач за темами курсу.

Рекомендована література

1. Жерновий Ю.В. Теорія ймовірностей та математична статистика: Тексти лекцій для студентів нематематичних спеціальностей. – Львів, 2022. – 101 с. – https://lnueduua-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/yuriy_zhernovyy_lnu_edu_ua/EfwwXjxAKUFAmaaGPjdBCMgBUTg_Xu_sYUMMRQfonVxLCQ?e=vbqAx2
2. Жерновий Ю.В. Збірник задач з теорії ймовірностей та математичної статистики: Для студентів нематематичних спеціальностей. – Львів, 2021. – 18 с. – – https://lnueduua-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/yuriy_zhernovyy_lnu_edu_ua/EQXbQo9nbxVIi7Mem6pUNEQBzCn46oCc4iZte7vonh5asQ?e=yXTfgV
3.Жерновий Ю.В. Навчальний відеокурс з ТІМС (2023 р.): https://www.youtube.com/playlist?list=PL3peL2ePnn9GgU82DVysuxtw0O-vQX7YK
4. Бобик О.І., Берегова Г.І., Копитко Б.І. Теорія ймовірностей і математична статистика. – Львів: ЛБІ НБУ, 2003.
5. Жлуктенко В.І., Наконечний С.І. Теорія ймовірностей з елементами математичної статистики. – К.: КНЕУ, 2000.

Силабус: Теорія ймовірностей і математична статистика

Завантажити силабус