Основи Web програмування (113 Прикладна математика)

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532МТП-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532МТП-31

Опис курсу

Анотація: Цей курс надає студентам комплексне розуміння основ веб-програмування, включаючи фронтенд та бекенд розробку. Курс охоплює ключові аспекти HTML, CSS і JavaScript для створення веб-сторінок, а також вводить студентів у розробку серверної частини веб-додатків з використанням Node.js. Студенти також ознайомляться з основами роботи бібліотеки React.js та розробки REST API.

Мета: Надати студентам знання та практичні навички, необхідні для розробки веб-сторінок та веб-додатків, а також основи взаємодії між клієнтською та серверною частинами.

Цілі:

Забезпечити розуміння структури та стилізації веб-сторінок за допомогою HTML і CSS.
Навчити основам програмування на JavaScript, включаючи роботу з DOM та подіями.
Ознайомити з концепціями реактивності та компонентного підходу в React.js.
Ввести в основи розробки серверної частини веб-додатків з використанням Node.js та Express.js.
Навчити основам створення та використання RESTful API.

Основний зміст курсу:

Основи HTML: Структура HTML-документа, базові теги, форми, таблиці.
Основи CSS: Селектори, властивості, позиціонування, стилізація тексту та блоків, адаптивність.
Основи JavaScript: Синтаксис, змінні, умовні конструкції, цикли, функції, об’єкти та масиви.
JavaScript та DOM: Взаємодія з HTML, маніпуляції з DOM, події.
Вступ до React.js: Компоненти, props, state, життєвий цикл компонент.
Розширені можливості React.js: Роутинг, контекст, використання хуків.
Основи Node.js: Робота з Node.js, створення простого сервера, модулі.
Express.js та розробка API: Створення сервера з Express.js, маршрутизація, використання middleware, робота з базами даних.
Розробка REST API: Принципи REST, створення та тестування API, робота з базою даних.
Інтеграція фронтенду та бекенду: З’єднання клієнтської частини на React з серверною частиною на Node.js.
Безпека веб-додатків: Основні аспекти безпеки, аутентифікація та авторизація.
Оптимізація та продуктивність веб-додатків: Принципи оптимізації, аналіз продуктивності, кешування.

Рекомендована література

Інтернет ресурси:

1. HTML https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML
дисципліни
2. CSS https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS
3. JavaScript https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript
4. React.js https://react.dev/learn
5. Node.js https://nodejs.org/en/docs

Література:

6. Duckett, J. (2021). HTML and CSS: Design and Build Websites. Wiley.
7. Eich, B. (2020). JavaScript: The New Toys. Wiley.
8. Mead, A. (2019). The Modern JavaScript Bootcamp. Pearson.
9. Seshadri, S., & Teague, J. (2019). Learning React: A Hands-On Guide to Building Web Applications Using React and Redux (2nd ed.). Addison-Wesley.
10. Bankras, R. (2018). Beginning Angular with Typescript (updated to Angular 6). Apress.
11. Flanagan, D. (2020). JavaScript: The Definitive Guide (7th ed.). O’Reilly Media.
12. Wieruch, R. (2018). The Road to React: Your journey to master plain yet pragmatic React.js. Independently published.
13. Stearns, B. (2019). Learning React: Modern Patterns for Developing React Apps. O’Reilly Media.
14. Cantelon, M., Harter, M., Holowaychuk, T., & Rajlich, N. (2018). Node.js in Action (2nd ed.). Manning Publications.
15. Crockford, D. (2020). How JavaScript Works. Virgule-Solidus.
16. Haverbeke, M. (2018). Eloquent JavaScript: A Modern Introduction to Programming (3rd ed.). No Starch Press.
17. Simpson, K. (2019). You Don’t Know JS Yet: Scope & Closures (2nd ed.). Independently published.
18. Simpson, K. (2019). You Don’t Know JS Yet: ES.Next & Beyond (2nd ed.). Independently published.
19. Fogel, K. (2021). Designing Great Web APIs: Creating Business Value Through Developer Experience. O’Reilly Media.
20. Griffith, T. (2021). React Up & Running: Building Web Applications. O’Reilly Media.

Силабус: Основи Web програмування

Завантажити силабус