Долінська Ірина Ярославівна

Посада: доцент кафедри механіки

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-70

Електронна пошта: iryna.dolinska@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: new.mmf.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Наукові інтереси

Механіка заповільненого руйнування матеріалів і елементів конструкцій, руйнування за локальної повзучості, методи визначення залишкової довговічності елементів конструкцій за силових (статичне, циклічне, маневрове навантаження) і фізико-хімічних чинників (водень, корозійне середовище, висока температура), діагностування матеріалів і елементів конструкцій методом акустичної емісії.

Курси

Публікації

Монографії

 1. Андрейків О.Є., Долінська І.Я. Прогнозування залишкового ресурсу труб нафтогазопроводів з урахуванням умов експлуатації і деградації їх матеріалів. – Київ: Наукова думка, 2023. – 268 с.
 2. Андрейків О. Є., Пустовий В. М., Рудавський Д. В., Долінська І. Я., Семенов П. О. Методи оцінювання залиш­кової міцності та довговічності елементів конструкцій за даними неруйнівного контролю. – Львів: Видавництво “Простір-М”, 2017. – 460 с.
 3. Андрейків О. Є., Скальський В. Р., Долінська І. Я. Заповільнене руйнування матеріалів за локальної повзучості. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 400 с.

Список статей

 1. Andreykiv О. Ye., Dolinska І. Ya. Mathematical modeling of growth of stress-corrosion cracks in an oil pipeline with regard for hydroshocks and in-service changes in the characteristics of its material. Journal of Mathematical Sciences. February, 2024. Vol. 278, No. 5. P. 908–917. https://doi.org/10.1007/s10958-024-06968-7 (Scopus)
 2. Долінська І.Я., Свірчевський О.О. Розрахункова модель поширення тріщини високотемпературної повзучості за нейтронного опромінення. Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Міжвузівський збірник наукових праць (за галузями знань «Фізико-математичні науки» та «Технічні науки»). Луцьк, 2023. № 76. С. 118–123. DOI 10.36910/775.24153966.2023.76.16 (Категорія Б)
 3. Андрейків О.Є., Долінська І.Я., Любчак М.О., Настасяк С.В. Оцінка залишкового ресурсу труби нафтопрводу з урахуванням деградації. Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2024. № 1. С. 17–22 (Категорія А)
 4. Андрейків О.Є., Долінська І.Я., Звягін Н.С., Любчак М.О. Визначення залишкової довговічності пластини зі системою тріщин за дії довготривалого статичного навантаження і корозивного середовища. Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2023. № 5. С. 61–67.
 5. Андрейків О.Є., Долінська І.Я., Болкот П.А., Ванкевич П.І. Розробка технології для покращення зносостійкості робочих поверхонь нарізних стволів артилерійських систем і підвищення їх ресурсу. Науково-технічний журнал. Випробування та сертифікація. Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки  – Черкаси: ДНДІ ВС ОВТ. 2023. – № 2(2). С. 50–56. DOI: 10.37701/ts.02.2023.06. (Категорія Б)
 6. Андрейків О.Є., Долінська І.Я., Настасяк С.В. Моделювання росту систем тріщин у металевих пластинах за дії довготривалого розтягу і воденьвмісних середовищ. Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Луцьк. 2023. № 75. С. 231–239. DOI 10.36910/775.24153966.2023.75.39 (Категорія Б)
 7. Андрейків О.Є., Долінська І.Я., Любчак М.О., Настасяк С.В. Вплив експлуатаційної деградації матеріалу на залишковий ресурс нафтопроводів. Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2023. № 4. С. 5–13 (Категорія А).
 8. Andreikiv О.Ye., Dolinska І.Ya., Zviahin S., and Liubchak M.O. Acoustic-emission method for determining residual life of power equipment with creep cracks under static load. Materials Science. 2023. Vol. 59, Is. 1. P. 103–111. https://doi.org/10.1007/s11003-023-00750-x (Scopus, Web of Science)
 9. Andreikiv Ye., Dolinska I.Ya., Zviahin N.S. Acoustic-Emission Method of Determining Residual Life of Thin-Walled Structural Elements Under the Action of Force Loads and Corrosive Environments. Materials Science. 2023. Vol. 58, Is. 6. P. 693–700. https://doi.org/10.1007/s11003-023-00718-x (Scopus, Web of Science). Q2.
 10. Andreykiv O., Dolinska І., Hembara N., Svirchevskyi O., Kopnický M., Budayová Z. Mathematical Modeling of Aging Processes of Pipeline Materials and Estimation of their Residual Lifetime. 2022 12th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2022. 2022. P. 80–83. DOI: 10.1109/ACIT54803.2022.9913135. (Scopus)
 11. Andreikiv O.Ye., Dolinska I.Ya., Zviahin N.S. and Bobryk K.R. Evaluation of the Residual Life Time of the Ethylene Production Rectification Column under Wind Load and Atmospheric Corrosion. Materials Science. 2023. Vol. 58, Is. 4. P. 437–445. https://doi.org/10.1007/s11003-023-00682-6 (Scopus, Web of Science)
 12. Oleksandr Andreykiv, Andrii Babii, Iryna Dolinska, Nataliya Yadzhak. Mariia Babii. Residual lifetime prediction of field sprayer booms under the action of manoeuvre loading and corrosive environment. Procedia Structural Integrity. 2022. 36. P. 36–42. https://doi.org/10.1016/j.prostr.2021.12.080 (Scopus)
 13. Nataliya Yadzhak, Oleksandr Andreykiv, Iryna Dolinska. Calculational Models for Mode II and Mode III Small Fatigue Crack Growth in Structural Elements. Archive of Applied Mechanics. 2022. 92(4). P. 1273–1286. https://doi.org/10.1007/s00419-022-02104-6 (Scopus, Web of Science)
 14. Andreikiv O.E., Dolinska I. Ya., Nastasiak S. V., Shefer M. S. Determination of the residual service life of a torsion bar under the influence of corrosive media. Materials Science. 2022. 57. P. 633–639. https://doi.org/10.1007/s11003-022-00589-8
 15. Andreikiv О.Y., Skalskyi V.R., Dolinska І.Y. Theoretical Foundations of the Method of Acoustic Emission for the Diagnostics of Delayed Fracture of Materials. Materials Science. 2021. Vol. 57, Is. 3. P. 355–365. https://doi.org/10.1007/s11003-021-00550-1 (Scopus, Web of Science)
 16. Andreikiv O.E., Dolinska I.Y., Raiter O.K. Evaluation of the Durability of the Fiber-Reinforced Concrete Beam Under Long-Pure Bending and Local Creep // Strength of Materials. Vol. 53, No 2. Р. 227–233. https://doi.org/10.1007/s11223-021-00279-x (Scopus, Web of Science)
 17. Andreikiv О.Y., Dolinska І.Y. Determination of the Period of Subcritical Growth of Small Plane High-Temperature Creep Cracks in Structural Elements. Materials Science. Vol. 57, Is. 2. P. 154–162. (Scopus, Web of Science)
 18. Andreykiv O., Hembara O., Dolinska I., Sapuzhak Y., Yadzhak N. Prediction of Residual Service Life of Oil Pipeline Under Non-stationary Oil Flow Taking into Account Steel Degradation. In: Bolzon G., Gabetta G., Nykyforchyn H. (eds) Degradation Assessment and Failure Prevention of Pipeline Systems // Lecture Notes in Civil Engineering. Springer, Cham, 2021. – Vol 102. – Р. 203–216. (DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-58073-5_16 (Scopus, Web of Science)
 19. Долінська І.Я. Прогнозування залишкового ресурсу елементів конструкцій довготривалої експлуатації в екстремальних умовах // Вісн. НАН України. – № 1. – С. 47–52. (DOI: https://doi.org/10.15407/visn2021.01.047)
 20. Andreikiv O.E., Babii A.V., Dolinska I.Y., Matviiv Yu.Ya. Determination of the Residual Life of the Spraying Boom of a Field Sprinkler in the Maneuvering Loading Mode // Materials Science. – Vol. 56. – No 1. – Р. 112–118. (DOI: https://doi.org/10.1007/s11003-020-00404-2) (Scopus, Web of Science)
 21. Andreikiv O.E., Babii A.V., Dolinska I.Y. Influence of the Working Media and Maneuvering Loading Mode on the Service Life of Spraying Booms of Field Sprinklers // Materials Science. – Vol. 56. – No 2. – Р. 166–173. (DOI: https://doi.org/10.1007/s11003-020-00411-3) (Scopus, Web of Science)
 22. Andreikiv O.E., Dolinska I.Y., Raiter O.K. Computational Model for the Evaluation of the Service Life Of Fiber-Reinforced Concrete Structures Under Long-Term Static Loading // Materials Science. – Vol. 56. – No 3. – Р. 291–300. (DOI: https://doi.org/10.1007/s11003-020-00429-7) (Scopus, Web of Science)
 23. V. Rudavskyi, Yu.I. Kaniuk, Z.A. Duriagina, V.V. Kulyk, M.S. Shefer, I.Ya. Dolinska Assessing surface fatigue crack growth in railway wheelset axle // Archives of Materials Science and Engineering. – 2020. – Vol. 106. – Issue 2. – P. 59–67. (DOI: 10.5604/01.3001.0014.6973) (Scopus, Web of Science)
 24. Andreikiv O.Ye., Dolins’ka I.Ya., Shtoiko I.P. , Raiter O.K. , Matviiv Yu.Ya. Evaluation of the Residual Service Life of Main Pipelines with Regard for the Action of Media and Degradation of Materials // Materials Science. – 2019.– 54, – Is. 5. – P. 638–646. (DOI: https://doi.org/10.1007/s11003-019-00228-9) (Scopus, Web of Science)
 25. Andreikiv O.Ye., Dolins’ka I.Ya., Lysyk A.R., Sas N.B. Mathematical modeling of fracture processes in plates with systems of cracks under the action of long-term loads, high temperatures, and corrosive media // Journal of Mathematical Sciences. – 2019. – V. 236. – No 2. – P. 212–223. (DOI: https://doi.org/10.1007/s10958-018-4107-3) (Scopus)
 26. R. Skal’s’kyi, Z. Т. Nazarchuk, І. Ya. Dolins’ka, R. Ya. Yarema, Т. V.Selivonchyk. Acoustic-emission diagnostics of corrosion defects in materials (a survey). Part. 2. Corrosion cracking of metals. Applied aspects of application of the method // Materials Science. – 2018. – 53. – Is. 4. – Р. 1–13. (DOI: https://doi.org/10.1007/s11003-018-0092-4) (Scopus, Web of Science)
 27. Dolins’ka I.Ya. Evaluation of the residual service life of a disk of the rotor of steam turbine with regard for the number of shutdowns of the equipment // Materials Science. – 2018. – 53. – Is. 5. – Р. 637– (DOI: https://doi.org/10.1007/s11003-018-0118-y) (Scopus, Web of Science)
 28. Skalskyi V., Andreikiv O., Dolinska I. Assessment of subcritical crack growth in hydrogen-containing environment by the parameters of acoustic emission signals // International Journal of Hydrogen Energy. – – 43. – Р. 5217–5224. (DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.01.124) (Scopus, Web of Science)
 29. Andreikiv O. Ye., Skal’s’kyi V. R., Dolins’ka І.Ya., Dzyubyk A. R. Influence of corrosive hydrogenating media on the residual service life of structural elements in the maneuvering mode of operation // Materials Science. – 2018. – 54. – Is. – Р. 61–68. (DOI: https://doi.org/10.1007/s11003-018-0158-3) (Scopus, Web of Science)
 30. Iryna Dolinska, Roman Palash. Method for calculating the operating life of a steam pipe with a creep-fatigue crack near a weld joint // Ukrainian Journal Of Mechanical Engineering And Materials Science. – 2018. – Vol. 4. – No. 1. – P. 21–28.
 31. Andreikiv O. Ye., Skal’s’kyi V. R., Dolins’ka І. Ya., Raiter O. K. Methods the evaluation of strength and durability of fiber-reinforced concretes (A survey) // Materials Science. – 2018. – 54. – No 3. – Р. 309–325. (DOI: https://doi.org/10.1007/s11003-018-0187-y) (Scopus, Web of Science)
 32. Andreikiv , Skalskyi V., Dolinska I. Influence of corrosive-aggression medium on the residual resource of annular wheel of steam turbine under variable loads // International Journal of Modern Studies in Mechanical Engineering. – 2017. – 3, Is. 4. – Р. 1–4.
 33. R. Skal’s’kyi, Z. Т. Nazarchuk, І. Ya. Dolins’ka, R. Ya. Yarema, Т. V.Selivonchyk. Acoustic-emission diagnostics of corrosion defects in materials (a survey). Part. 1. Detection of electrochemical corrosion and corrosion fatigue // Materials Science. – 2017. – 53, Is. 3. – Р. 295–305. (DOI: https://doi.org/10.1007/s11003-017-0075-x) (Scopus, Web of Science)
 34. Andreikiv O. E., Dolins’ka І. Ya., Lysyk A. R. Determination of the residual life of two-layer plates with systems of cracks under long-term static loading at high temperatures // Materials Science. – 2017. – 52, 4. – Р. 460–471. (DOI: https://doi.org/10.1007/s11003-017-9978-9) (Scopus, Web of Science)
 35. Andreikiv O. E., Dolins’ka І. Ya., Lysyk A. R., Sas N. B. Computational model of the propagation of stress-corrosion cracks at high temperatures // Materials Science. – 2017. – 52, 5. – Р. 714–721. (DOI: https://doi.org/10.1007/s11003-017-0014-x) (Scopus, Web of Science)
 36. E. Andreikiv, V. R. Skal’s’kyi, V. K. Opanasovych, I. Ya. Dolins’ka, I. P. Shtoiko. Determination on the period of subcritical growth of creep-fatigue cracks under block loading // Journal of Mathematical Sciences. – 2017. – 222, Is. 2. – P. 103–113. (DOI: https://doi.org/10.1007/s10958-017-3285-8) (Scopus)
 37. R. Skal’s’kyi, D. V. Rudavs’kyi, R. Ya. Yarema, I. Ya. Do­linska, V. R. Bas, O. S. Dubys’kyi. Residual life estimation procedure for a fatigue crack-containing bogie frame of the electric locomotive // Strength of Materials. – 2016. – 48, Is.2. – P. 220–226. (DOI: https://doi.org/10.1007/s11223-016-9758-z) (Scopus, Web of Science)
 38. Andreikiv O. E., Dolins’ka I. Ya., Kukhar V. Z., Shtoiko I. P. Influence of hydrogen on the residual service life of a gas pipeline in the maneuvering mode of operation // Materials Science. – 2016. – 51, 4. – Р. 500–508. (DOI: https://doi.org/10.1007/s11003-016-9868-6) (Scopus, Web of Science)
 39. Skal’s’kyi V. R., Dolins’ka Ya., Rudak М. О., Opanasovych V. K. Acoustic-еmission diagnostics of the fatigue fracture of aluminum alloys of the Al–Zn–Mg–Cu system // Materials Science. – 2016. – 51, Is. 5. – P. 747–751. (DOI: https://doi.org/10.1007/s11003-016-9899-z) (Scopus, Web of Science)
 40. АндрейківО. Є., Скальський В. Р., Долінська ІЯ., Лисик А. Р. Реологіч­на модель локальної зони передруйнування біля тріщини в тонкостінних елементах конструкцій за дії корозійного середовища і підвищених температур // Наукові нотатки: міжву­зі­вський збірник. – Луцьк, 2016. – Вип. 54. – С. 10–14.
 41. Фрактографічні особливості руйнування високоміцного чавунного литва за високотемпературних умов експлуатації / Г. В. Кречковська, Р. Я. Ярема, О. З. Студент, В. Р. Бас, Л. О. Бабій, ІЯ. Долінська // Наукові нотатки: міжву­зі­вський збірник. – Луцьк, 2016. – Вип. 54. – С. 161–166.
 42. Ye. Andreikiv, V. R. Skalskyi, I. Ya. Dolinska, V. K. Opanasovych, O. S. Dubyts’kyi Fatigue crack propagation kinetics in bimetallic plates // Strength of Materials. – 2015. – 47, Is. 5. – P. 662–669. (DOI: https://doi.org/10.1007/s11223-015-9702-7) (Scopus, Web of Science)
 43. Андрейків О. Є., Кухар В. З., Долінська І. Я. Визначення динаміки поширення тріщин у шахті ВВЕР-1000 з урахуванням сумісної дії високої температури, статичного навантаження та нейтронного опромінення // Вісник Тернопільського технічного університету. – 2015. – № – С. 20–27.
 44. Модель оцінки залишко­вої довговічності рами візка локомотива з ура­хуванням повзучості / СкальськийВ. Р., Долінська ІЯ., Рудавський Д. В., Ярема Р. Я., Бас В. Р // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. – 2015. – № 1 (55). – С. 54−61.
 45. Andreikiv O. Ye., Kukhar V. Z., Dolinska I. Ya. Propagation of high temperature creep cracks in metals subjected to neutron irradiation (A survey) // Materials Science. – 2015. – 51, 3. – P. 299–310. (DOI: https://doi.org/10.1007/s11003-015-9843-7) (Scopus, Web of Science)
 46. Andreikiv O. E., Dolinska I. Ya., Yavors’ka N. V., Dobrovol’­s’ka L. N. Influence of hydrogen on the initiation of creep-fatigue cracks in plates near stress concentrators // Materials Science. – – 50. Is. 4. – P. 507–515. (DOI: https://doi.org/10.1007/s11003-015-9748-5) (Scopus, Web of Science)
 47. Andreikiv O. , Skalskyi V. R., Dolinska I.Ya., Dobrovolska L. N. Estimation of the subcritical growth period for a through crack of high-temperature creep in a two-layer plate // Strength of Materials. – 2014. – 46. – Is. 3. – P. 328–335. (DOI: https://doi.org/10.1007/s11223-014-9554-6) (Scopus, Web of Science)
 48. Долінська І. Я. Вплив водню на довговічність елементів конструк­цій за змінних у часі наван­тажень і високих температур // Фіз.-хім. механіка матеріалів. Спеціальний випуск № 10 в 2 томах. Проблеми корозії та проти корозій­ного захисту матеріалів. – – Т. 1. – С. 157–162.
 49. R. Skalskii, I. Ya. Dolinskaya, E. M. Stankevich, Yu. Ya. Matviiv, T. A. Kradinova. A technique for identifying the initial stage of the extension of low-temperature creep cracks // Russian Journal of Nondestructive Testing. – 2014. – 50. – Is. 9. – P. 539–547. (DOI: https://doi.org/10.1134/s1061830914090071) (Scopus, Web of Science)
 50. Andreikiv O. E., Skal’s’kyi V. R., Dolins’ka I. Ya., Matviiv Yu. Ya. Determination of the period of subcritical growth of creep cracks according to the parameters of acoustic emission // Materials Science. – 2014. – 50. – Is. – P.201–211. (DOI: https://doi.org/10.1007/s11003-014-9709-4) (Scopus, Web of Science)
 51. Andreikiv O. E., Skal’s’kyi V. R., Dolinska I. Ya., Ma­tviiv Yu. Ya. Micromechanisms and a computational model of growth of low-temperature creep cracks in materials // Materials Science. – – 49. – Is. 1. – P. 25–35. (DOI: https://doi.org/10.1007/s11003-013-9579-1) (Scopus, Web of Science)
 52. Andreikiv O., Dolinska I. Ya., Kukhar V. Z. A mathematical model for deter­mining the lifetime of plates with systems of cracks under long-term static breaking loads and high temperatures // Journal of Mathematical Sciences. – 2013. – 192. – Is. 5. – P 555–564. (DOI: https://doi.org/10.1007/s10958-013-1416-4) (Scopus)
 53. Андрейків О. Є., Добровольська Л. Н., Долінська І. Я., Яворська Н. В. Вплив водню на ріст повзучо-втомних тріщин в тонкостінних елемен­тах конструкцій // Вісник Тернопільського технічного університету. – 2013. – № 4. – С. 7–15.
 54. Матвіїв Ю. Я., Долінська І. Я., Добровольська Л. Н. Акустико-емісійна оцінка залишкового ресурсу елементів конс­т­рукцій з поверхневими тріщинами за довго­три­валого статичного навантаження // Наукові нотатки: міжву­зі­вський збірник. – Луцьк, 2013. – Вип. 40. – С. 180–185.
 55. Andreikiv O. Ye., Dolinska I. Ya, Yavor’ska N. V. Growth of creep cracks in structural elements under long-term loading // Materials Science. – 2012. – 48. – Is. 3. – P. 266–273. (DOI: https://doi.org/10.1007/s11003-012-9502-1) (Scopus, Web of Science)
 56. Андрейків О. Є., Долінська І. Я., Кухар В. З., Матвіїв Ю. Я. Розрахункова модель для визначення періоду докритичного росту тріщин повзучості в елементах конструкцій за довготривалими статично-розривними навантаженнями // Доповіді НАН України. – 2012. – № 4. – С. 50−56.
 57. Андрейків О. Є., Долінська І. Я., Яворська Н. В. Втомне руйнування тонкостінних елементів конструкцій з витягнутими отворами за високих температур // Наукові нотатки: міжвузівський збірник. – Луцьк, 2011. – Вип. 32. – С. 15−19.
 58. Андрейків О., Хиль С., Долінська І. Методи оцінювання залишкового ресурсу елементів конструкцій за блочного навантаження // Вісник Тернопільського націон. техн. ун-ту. Спецвипуск, частина 2. – – С. 20−28.
 59. Andreikiv O. E., Dolinska I. Ya., Yavors’ka N. V. Estimation of the periods of initiation and propagation of creep-fatigue cracks in thin-walled structural elements // Materials Science. – 2011. – 47, Is. 3. – P. 273–283. (DOI: https://doi.org/10.1007/s11003-011-9393-6) (Scopus, Web of Science)
 60. АндрейківО. Є., Долінська І. Я. Вплив високотемпературної повзучості на зародження втомних тріщин в тілах біля концентраторів напружень // Доповіді НАН України. – 2011. – № 4. – С. 48–53.
 61. Dolinska I. Ya. Determination of the residual service life of wheels of steam turbines under variable loads // Materials Science. – 2011. – 47, Is. 1. – P. 102–107. (DOI: https://doi.org/10.1007/s11003-011-9374-9 ) (Scopus, Web of Science)
 62. Долінська І. Аналог задачі Гріффітса для поширення повзучо-втомних тріщин // Вісник Львівського університету. Сер. мех.-мат. – – Вип. 73. – С. 56–62.
 63. Andreikiv O. E., Lesiv R. M., Dolins’ka I. Ya. Dependence of the period of subcritical growth of a creep fatigue crack on the duration of loading cycles // Materials Science. – 2009. – 45, Is. 4. – P. 494–503. (DOI: https://doi.org/10.1007/s11003-010-9207-2) (Scopus, Web of Science)

Тези доповідей

 1. Iryna Dolinska, Mykola Liubchak The residual resource assessment of a oil pipeline with a surface defect under the load and environmental factors. International Young Scientist Conference on Materials Science and Surface Engineering MSSE-2023. 2023. P. 214–215. https://www.msse.org.ua/wpcontent/uploads/2023/09/dolinska-2.pdf. DOI: 10.15407/msse2023.214.
 2. Iryna Dolinska, Orest Svirchevskyi Simulation of creep crack growth under the action of neutron irradiation. International Young Scientist Conference on Materials Science and Surface Engineering MSSE-2023. 2023. P. 184–187. https://www.msse.org.ua/wp-content/uploads/2023/09/dolinska.pdf. DOI: 10.15407/msse2023.184.
 3. Andreykiv O., Dolinska I., Nastasiak S., Sheketa V. Mathematical  Modeling  of  Hydrogen Cracks Growth Kinetics in Metallic Materials at High Hydrogen Parameters // 13th  International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT’2023. Conference Proceedings (21-23 September, 2023, Wroclaw, Poland). – 2023. – Р. 88–91. DOI 10.1109/ACIT58437.2023.10275487
 4. Методи дослідження кінетики втомних коротких тріщин і визначення періоду їх докритичного росту / О. Андрейків, І. Долінська, Н. Звягін, С. Настасяк, О. Свірчевський // Матеріали Міжнар. наук. конф. «Сучасні проблеми механіки та математики – 2023» (23–25 травня 2023 р., Львів). 2023. С. 223–224. http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me06_02.pdf
 5. Рудавський Д., Долінська І., Канюк Ю. Оцінювання залишкового ресурсу залізничної рейки з поверхневою тріщиною. Матеріали 16-го міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові (18–19 травня 2023 р., м. Львів). Львів, 2023. С. 34–35.
 6. Андрейків О., Долінська І., Настасяк С., Свірчевський О. Математичні моделі визначення довговічності фібробетонних елементів конструкцій за довготривалого статичного навантаження і локальної повзучості. Матеріали 16-го міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові (18–19 травня 2023 р., м. Львів). Львів, 2023. С. 8–9.
 7. Andreikiv O. The influence of the maneuvering load of the rectification column on its residual lifetime / O. Andreikiv, I. Dolinska, N. Zviahin, S. Nastasiak // XVI International Conference “Problem of Corrosion and Corrosion Protection of Materials” (Corrosion-2022): abstract book. (November 15–17, 2022, Lviv, Ukraine). – Lviv. – 2022. – P. 26.
 8. Ірина Долінська. Математична модель визначення періоду докритичного росту корозійно-механічних тріщин в елементах конструкцій [Електронний ресурс] / Ірина Долінська, Юрій Канюк // Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2022»: тези доповідей, 25-27 травня 2022 р., Львів. Секція А. Механіка. Режим доступу: http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2022.
 9. Олександр Андрейків, Ірина Долінська, Святослав Настасяк. Моделювання заповільненого руйнування елементів конструкцій довготривалого експлуатування з урахуванням деградації їх матеріалів. Сучасні проблеми термомеханіки – 2021: збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції та міні-симпозіумів. 2021. Р. 43–44.
 10. Iryna Dolinska. Determination of the residual life-time of oil-pipeline into account steel degradation during operation. International Young Scientist Conference on Materials Science and Surface Engineering. 2021. P. 126–129.
 11. Андрейків О., Долінська І., Настасяк С. Оцінка періоду докритичного росту малих плоских тріщин в елементах конструкцій за дії довготривалого розтягу і корозійного середовища. Матеріали 15-го міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. (20–21 травня 2021 р., м. Львів). Львів, 2021. С. 34–36.
 12. Андрейків О. Є., Скальський В. Р., Долінська І. Я., Райтер О. К. Прогнозування залишкового ресурсу колеса парової турбіни з урахуванням деградації його матеріалу в процесі експлуатації // Праці VI Міжнародної науково-технічної конференції: «Пошкодження матері­алів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування» (24–27 вересня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 136–138.
 13. Долінська І. Я. Вплив витримки в циклі навантаження на ресурс елементів конструкцій // Problems of Materials Science and Surface Engineering: Young Scientists Conference on Materials Science and Surface Engineering: Conference Abstracts of MSSE-2019/ National Academy of Science of Ukraine, Karpenko Physico-Mechanical Institute of NAS of Ukraine. – Lviv,  – P. 30–32.
 14. Андрейків О., Долінська І., Райтер О. Залишкова довговічність фібробетонних конструкцій за локальної повзучості // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: Зб. наукових праць 10-ї Міжнародної наукової конференції. – Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2019. – Вип. 5. – С. 241–242 с.
 15. Андрейків О. Є., Скальський В. Р., Долінська І. Я., Райтер О. К. Оцінка залишкового ресурсу двошарових тонкостінних елементів конструкцій за довготривалого навантаження // Матеріали чотирнадцятого міжна­родного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові (23–24 травня 2019 р., м. Львів). – Львів, 2019. – С. 4–6.
 16. Олександр Андрейків, Ірина Долінська, Володимир Кухар, Орест Райтер. Визначення кінетики і періоду докритичного росту тріщин в матеріа­лах трубопроводів за дії силових і фізико-хіміч­них факторів з врахуван­ням їх експлуатаційної деградації // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції: «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій» 22-24 травня 2018 року. – Тернопіль, 2018. – С. 24.
 17. Олександр Андрейків, Ірина Долінська, Володимир Кухар, Орест Райтер. Оцінювання залишкового ресурсу трубопроводів за маневрового режиму експлуатації //“Те­орія та практика раціональ­ного проек­ту­вання, вигото­влення і експлуа­тації маши­нобу­дівних конструкцій”: мате­ріали 6 Міжн. наук.-тех­н. конф. (25-26 жовтня, м. Львів). – Львів, 2018. – С. 21–22.
 18. Іван Штойко, Ярослав Хабурський, Ірина Долінська, Юрій Канюк. Врахування експлуата­ційної деградації сталей у розрахунках залишкового ресурсу труб нафтогазо­проводів // “Те­орія та практика раціональ­ного проек­ту­вання, вигото­влення і експлуа­тації маши­нобу­дівних конструкцій”: мате­ріали 6 Міжн. наук.-тех­н. конф. (25–26 жовтня 2018 р., м. Львів). – Львів, 2018. – С. 83–85.
 19. Андрейків О. Є., Скальський В. Р., Долінська І. Я. Вплив водню на залишковий ресурс труби паропроводу зі зварним з’єднанням // Тези стендових допові­дей міжнародної конфе­ренції «Зварювання та споріднені технології – сьогодення і майбутнє» (5–6 грудня, 2018 р., м. Київ). – Київ, 2018. – С. 59.
 20. Residual life estimation of the rail with internal transverse cracks / Rudavskyy D., Kanyuk Yu., Dolinska I., Shefer M., Shtoiko I. // Тези стендових допові­дей міжнародної конфе­ренції «Зварювання та споріднені технології – сьогодення і майбутнє» (5-6 грудня, 2018 р., м. Київ). – Київ, 2018. – С. 89.
 21. Долінська І. Я. Дослідження заповільненого руйнування матеріалів методом акустичної емісії // Матеріали відкритої науково-технічної конфе­ренції молодих науковців і спеціалістів Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України “Проблеми корозійно-механічного руйнування, інженерія по­верхні, діаг­ностичні системи” (27–29 вересня 2017 р., м. Львів). – Львів, 2017. – С. 11–13.
 22. Андрейків О. Є., Долінська І. Я., Лисик А. Р., Сас Н. Б. Поширення корозійних тріщин в двошарових пласти­нах за довготривалого навантаження // Праці VМіжнародної науково-технічної конферен­ції “Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагно­с­тування і прогнозування” (19–22 вересня 2017 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2017. – С. 173–176.
 23. Андрейків О., Скальський В., Долінська І., Лисик А. Оцінювання залишкового ресурсу елементів конструкцій за маневро­вого режи­му експлуатації // Матеріали 5-ї Міжнародної науково-технічної конференції “Теорія та прак­тика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації маши­нобудівних конструкцій” (27–28 жовтня 2016 р., м. Львів). – Львів, 2016. – С. 3–4.
 24. Долинская И. Я. Оценка остаточного ресурса мостовых конструкций с учетом толчков // Материалы Международной научно-технической конференции “Прочность конструкций, сейсмодинамика зданий и сооружений” (12–14 сен­тября 2016 г., г. Ташкент). – Ташкент, 2016. – С. 27–29.
 25. Андрейків О. Є., Долінська І. Я., Кухар В. З. Розвиток тріщин високотемпе­ра­турної повзучості в трубках парогенератора ПГВ-1000 за нейтронного опромі­нення // Матеріали дванадцятого міжнародного симпозіуму українських інже­нерів-механіків у Львові (28–29 травня 2015 р., м. Львів). – Львів, 2015. – С. 9–10.
 26. Долінська І.Я. Визначення залишкового ресурсу коліс парових турбін з враху­ванням дії водневмісних середовищ // Матеріали відкри­тої науко­во-технічної конфе­ренції молодих науковців і спеціалістів Фізико-меха­нічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України “Проблеми корозійно-механічного руйну­вання, інженерія поверхні, діагностичні системи” (20–22 жовтня 2015 р., м. Львів). – Львів, 2015. – С. 28–30.
 27. Долінська І. Я., Ярема Р. Я. Розрахункова модель визначення періоду докри­тичного росту повзучо-втомної тріщини в рамі візка електровоза // Праці 4 Міжнародної науково-технічної кон­ференції “Те­орія та практика раціональ­ного проектування, вигото­влення і експлуатації маши­нобудівних конструкцій” (30–31 жовтня 2014 р., м. Львів). – Львів, 2014. – С. 31.
 28. Визначення періоду докритичного росту втомної тріщини в рамі візка елек­тровоза / В. Р. Скальський, Д. В. Рудавський, Р. Я. Ярема, В. Р. Бас, І. Я. До­лінська. // Нові техно­логії, облад­нання, матеріали в будівництві і на транспор­ті: Зб. праць Міжнародної науково-техніч­ної конференції (26–28 листо­пада 2014 р., м. Харків). – Харків, 2014. – С. 79–80.
 29. Скальський В.Р., Долінська І.Я., Ярема Р.Я. Ідентифікування початкової стадії розвит­ку тріщин низько­темпе­ратурної повзучості // “Механіка руйну­вання матері­алів і міцність конструкцій”: Зб. наук. праць 5-ї Міжнародної конфе­рен­ція (24–27 червня 2014 р., м. Львів). – Львів, 2014. – С. 97–100.
 30. Долінська І. Я. Акустико-емісійна оцін­ка періоду докритичного росту тріщин повзучості // Матеріали ХХІІІ відкритої науково-технічної конфе­ренції моло­дих науковців і спеціалістів Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України “Проблеми корозійно-механічного руйну­вання, інженерія повер­хні, діа­гностичні системи” (27–29 вересня 2013 р., м. Львів). – Львів, 2013. – С. 34–36.
 31. Скальський В. Р., Долінська І. Я. Математична модель втомного руйнування елементів конст­рукцій за високих температур // Тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції “Втома та термовтома ма­теріалів і елемен­тів конструкцій” (28−31 травня 2013 р., м. Київ). – Київ, 2013. – С. 264−266.
 32. Андрейків О. Є., Скальський В. Р., Долінська І. Я. Дослідження кінетики поширення тріщин повзучості методом акустичної емісії // Матеріали одинад­цятого міжнародного симпо­зіуму українських інже­нерів-механіків у Львові (15–17 травня 2013 р., м. Львів). – Львів, 2013. – С. 4–5.
 33. Математичне моделю­вання росту повзучо-втомних тріщин за блочного навантаження / О. Є. Андрейків, В. Р. Скальський, С. В. Хиль, І. Я. Долінська // Сучасні проблеми механіки та математики: Зб. наук. праць Міжнародної наукової конференції (21–25 травня 2013 р., м. Львів). – Львів, 2013. – С. 19–21.
 34. Андрейків О., Долінська І., Яворська Н. Методи оцінювання ресурсу енергетичного обладнання за змінних у часі навантажень і високих температур // Матеріали 3-ї Міжнародної науково-технічної конференції “Те­орія та практика раціо­нального про­ектування, ви­готов­ле­н­ня і експлу­атації машино­будів­них конструкцій” (7–9 листопада 2012 р., м. Львів). – Львів, 2012. – С. 3−4.
 35. Скальський В. Р., Долінська І. Я., Матвіїв Ю. Я. Визначення залишкової довговічності труби паропроводу // Тези доповідей Міжнародної конференції “Конст­рукційна міцність мате­рі­алів та ресурс обладнання АЕС “РЕСУРС-2012” (2–5 жовтня 2012 р., м. Київ). – Київ, 2012. – С. 186–187.
 36. Долінська І. Оцінка залишкового ресурсу тонкостінних елементів конструкцій з системами тріщин за циклічного навантаження і високої температури // Тези доповідей конференції молодих учених із сучасних проблем механіки і математики ім. акад. Я. С. Підстригача. (25–27 травня 2011 р., м. Львів). – Львів, 2011. – С. 91–92.
 37. Андрейків О., Долінська І., Яворська Н. Оцінка ресурсу паропроводу з тріщиною за маневреного режиму експлуатації // Матеріали десятого міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. (25–27 травня 2011 р., м. Львів). – Львів, 2011. – С. 81–82.
 38. Андрейків О., Долінська І., Яворська Н. Визначення ресурсу тонкостінних елементів конструкцій з концентраторами напружень за циклічних навантажень і високих температур // Праці Міжнародної наукової конференції “Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій” (11–13 листопада 2010 р., м. Львів). – Львів, 2010. – С. 15–17.
 39. Андрейків О., Долінська І. Розрахункова модель для визначення періоду зародження біля сплюснутих порожнин повзучо-втомних тріщин // “Математичні проблеми механіки неоднорідних структур”: Зб. тез доп. VIII Міжнародної наукової конференції (14−17 вересня 2010 р., м. Львів). – Львів, 2010. – С. 54–56.
 40. Андрейків О., Долінська І. Оцінка залишкової довговічності труб паропроводів і їх зварних з’єднань // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції присвяченої 50-и річчю ТНТУ та 165-и річчю з дня народження І. Пулюя (19–21 травня 2010 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2010. – С. 38– 39.
 41. Андрейків О., Сас Н., Долінська І. Дослідження кінетики поширення повзучо-втомних тріщин в металічних пластинах // Сучасні проблеми механіки: Зб. тез доп. Міжнародної наукової конференції (7–9 грудня 2009 р., м. Львів). – Львів, 2009. – С. 9–10.

Біографія

Долінська Ірина Ярославівна народилася (27.03.1987 р.) в селі Бісковичі Самбірського району Львівської області. Автор 2-х монографій, 1-го навчального посібника, 76 науковий праць (з них 31 стаття у виданнях, що входять у наукометричні бази даних Web of Science та Scopus). У 2004 році закінчила з відзнакою Бісковицьку ЗСШ І-ІІІ ст. В цьому ж році поступила до Львівського національного університету ім. Івана Франка на механіко-математичний факультет за спеціальністю механіка. У 2009 р. закінчила університет і здобула класифікацію магістра механіки. Впродовж 2009-2012 рр. навчалась в аспірантурі ЛНУ імені Івана Франка з відривом від виробництва за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. В 2012 р. захистила кандидатську дисертацію і здобула науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. З 2012 р. по 2015 р. працювала на посаді молодшого наукового співробітника у відділі акустичних методів технічної діагностики Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України, а протягом 07-08.2015 р. на посаді наукового співробітника. В період 2015–2018 рр. навчалась в докторантурі Фізико-механічного інституту за спеціальністю 05.02.10 – діагностика матеріалів і конструкцій. В 2018 р. захистила докторську дисертацію і здобула науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 05.02.10 – діагностика матеріалів і конструкцій. В 2017–2018 рр. працювала за сумісництвом асистентом кафедри зварюваль¬ного вироб¬ництва, діагностики та віднов¬лення металокон-струкцій Національного університету «Львівська політехніка». З 2018 р. по теперішній час працює на посаді старшого наукового співробітника у відділі акустичних методів та засобів технічної діагностики ФМІ НАНУ. З 2021 р. за сумісництвом працює доцентом кафедри механіки в Львівському національному університеті ім. Івана Франка.

Проекти

Держбюджетні та конкурсні теми відомчого замовлення НАН України

 1. “Розроблення методів діагностування і розрахунку параметрів деградації металевих матеріалів для визначення залишкового ресурсу елементів конструкційˮ, № держреєстрації 0123U100916 (2023–2025 рр.);
 2. “Розроблення методів акустико-емісійного діагносту­вання воднево-корозійного руйнування матеріалів і прогнозування ресурсу еле­мен­тів конструкцій”, № держреєстрації 0120U101792 (2020–2022 рр.);
 3. “Корозія матеріалів і прогнозування залишкового ресурсу елементів конструкцій”, № держреєстрації 0121U108963 (2021 р.);
 4. “Моделювання і діагностика заповільненого руйнування матеріалів за локальної повзучості”, № держреєстрації 0117U000517 (2017–2019 рр.);
 5. “Акустико-емісійна методологія оптимізування структури армованих фіброволокнами композитів з метою забезпечення їх міцності та довговічностіˮ, № держреєстрації 0117U000522 (2017–2021 рр.);
 6. “Розроблення методів оцінювання довговічності бокових рам візків вантажних вагонівˮ, № держреєстрації 0121U111921 (2021–2022 рр.);
 7. “Створення портативних засобів діагностування виробів та елементів конструкцій за параметрами пружних хвиль різної природиˮ, № держреєстрації 0119U101299 (2019 р.);
 8. “Портативна система відбору, опрацювання та зберігання діагностичної інформації представленої сигналами магнетопружної акустичної емісіїˮ, № держреєстрації 0119U101191 (2019 р.);
 9. “Розробка методологічних засад та регламентних документів для діагностування технічного стану і ремонту рам візків електровозівˮ, № держреєстрації  0119U101298 (2016-2020 рр.);
 10. “Розроблення методики оцінювання та моніторингу працездатності алюмінієвих зварних конструкцій авіакосмічної технікиˮ, № держреєстрації 0122U001889 (2019 р.).

Проєкти

 1. Проєкт МОН “Розроблення розрахункових методів для визначення залишкової довговічності елементів конструкцій за маневрового навантаження та агресивних середовищ”, № держреєстрації 0122U001729 (2022–2024);
 2. Іменна стипендія Верховної Ради України – “Розроблення методів прогнозування залишкового ресурсу труб нафтогазопроводів з урахуванням їх маневрового режиму експлуатації і деградації матеріалів”, № держреєстрації 0121U112345 (2021 p.).ант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених “Методи прогнозування залишкового ресурсу елементів конструкцій, що працюють в маневровому режимі тривалої експлуатації” (Ф75/141-2018, 2018 р., ДР №0118U006432, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України).
 3. Проєкт для молодих науковців НАН України “Розроблення методик оцінювання залишкового ресурсу елементів колісної пари локомотивів” (№ ІІ-129-17/18, 2017–2018 рр., № д/р 0118U000483, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України).
 4. Проєкт для молодих науковців НАН України “Розроблення методик акустико-емісійного діагностування зародження втомного руйнування в авіаційних алюмінієвих сплавах” (№ ІІ-95-13/14, 2013–2014 рр., Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України).

Стандарт організації України

 1. СОУ 49.5-31570412-027:2015. Магістральні нафтопроводи нафтоперекачувальні станції, морські термінали. Технічний огляд, експертне обстеження техноло­гічного устаткування і трубопроводів. Методи та методики / М. О. Карпаш, Р. М. Басараб, В. М. Василюк, І. Я. Дарвай, І. Я. Долінська, Є. Р. Доценко, Л. Я. Жов­туля, Б. П. Клим, С. В. Козлов, Н. П. Мельник, О. В. Попович, Є. П. Почапський, Д. В. Рудавський, М. О. Рудак, О. Г. Сімако­вич, В. Р. Скальський, О. М. Станкевич, Н. Л. Тацакович, А. В. Яворський, С. Р. Яновський. Київ.: ПАТ “Укртранснафта”, 2015. 210 с.

Нагороди

 1. Переможець конкурсу “Найкращий молодий вчений Академії” в номінації “Технічні науки” (2023 р.);
 2. Відзнака Національної академії наук України для молодих учених ТАЛАН, НАТХНЕННЯ, ПРАЦЯ (2022 р.);
 3. Стипендія Національної академії наук України для молодих вчених (2022–2024 рр.);
 4. Премія Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для працівників наукових установ та закладів вищої освіти (2021 р.);
 5. Іменна стипендія Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук (2021 р.);
 6. Премія Верховної Ради України молодим ученим (2020 р.);
 7. Стипендіат стипендії Президента України для молодих учених, 2018–2020 рр.;
 8. Лауреат Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2019 р. (Постанова Верховної Ради України від 02.12.2020 року № 1043-ІХ);
 9. Лауреат Премії Президента України для молодих учених, 2015 р. (указ Президента України № 705/2015);
 10. Лауреат Премії Львівської облдержадміністрації для молодих учених, 2015 р.;
 11. Стипендіат стипендії Президента України для молодих учених, 2013–2015 рр.;
 12. Лауреат Премії Національної академії наук України для молодих учених, 2012 р. (Постанова Президії НАН України № 35 від 15.02.2012 р.)

Методичні матеріали

Підручники

1. Скальський В. Р., Божидарнік В. В., Долінська І. Я. Основи механіки руйну¬вання для зварюваль¬ників: навч. посіб. – Луцьк, 2014. – 356 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!