Гаталевич Андрій Іванович

Посада: завідувач кафедри вищої математики

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Телефони (робочі): (032) 239-47-53, (032) 239-41-93

Електронна пошта: andriy.gatalevych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Наукові інтереси:  алгебра і теорія чисел (теорія кілець і модулів, проблеми кілець елементарних дільників).

Курси

Публікації

1. B. Zabavsky, A. Gatalevych A commutative Bezout PM∗ domain is an elemen-tary divisor ring //Algebra and Discrete Mathematics, V. 19 (2015). № 2, pp. 294–301.

2. Zabavsky B.V., Gatalevych A.I. New characterizations of commutative clean rings // Matematychni Studii, -2015. -V.44, № 2. pp. 115-118.

3. Білоус АМ., Гаталевич А.І. Одночасна редукція пари матриць над скрізь адекватним дуо – кільцем // Прикл. проблеми мех.. і мат. . – 2015. – Вип. 13. – С.40-46.

4. A. Gatalevych On properties of radicals and spectrum of finite homomorphic images of commutative Bezout domain //Вісник Львівського університету. Серiя мех.-мат. 2015. Вип.80. С. 40–45.

5. Гаталевич А.І. Кільця Безу з дільниками нуля в радикалі Джекобсона // Прикл. проблеми мех. і мат. – 2014. – Вип. 12. – С.46-48.

6. Гаталевич А. Кольца Безу конечной размерности Крулля. // Фундамен-тальная и прикладная математика – 2014. – Т. 19. (вып. 6).– С.3–5.

7. Гаталевич А.І. Одинично-центральні кільця стабільного рангу 2 // Прикл. проблеми мех.. і мат. – 2013. – Вип. 11. – С.76-78.

8. Б. Забавський, А. Гаталевич Дробове IF-кільце Безу// Вiсник Львiв. ун-ту. Серiя мех.-мат. 2013. Вип. 78. С. 31–35.

9. Гаталевич А.І. Редукція матриць третього порядку над кільцем Безу стабільного рангу 2 // Прикл. проблеми мех.. і мат. – 2012. – Вип. 10. – С.80-81.

10. A.I.Gatalevych, M.I. Kuchma Stable range of general B-rings // Вісник націо-нального університету “Львівська Політехніка” – 2012. – Вип. 740, №740. – .С 11-12.

11. Гаталевич А.І. Комутативні в нулі чисті кільця // Прикладні проблеми механіки і математики : наук. зб.. – Львів:Інститут прикладних проблем ме-ханіки і математики ім. Я. С. Підстригача, 2011. Вип. 9.-С.95-97.

12. Гаталевич А.І. Доповнення рядка над комутативним кільцем Безу до матриці з визначником, який дорівнює найбільшому спільному дільнику елементів рядка // Вісник Львів. Ун-ту, Серія мех.-мат. 2011, 74, 47-51.

13. Гаталевич А.І. Праве кільце Безу з талією є правим кільцем Ерміта // Український математичний журнал, 2010, т.62, №1, С. 136-138.

14. Гаталевич А.І., Кучма М.І., Rings and their properties // Вісник Львів-ського Університету – 2008. – 68, С. 75-78.

15. Забавський Б.В., Гаталевич А.І. Симетричність подільності в кільцях елементарних дільників // Вісник Львівського Університету – 2004. – 63., С. 77-79.

16. A.Gatalevich Reduction of a pair of matrices over an adequate dou-ring to a specific triangular form by identical unilateral transformations // Вісник Львів-ського Університету – 2003. – 61, С. 87-91.

17. Забавський Б.В., Гаталевич А.І. Максимально неголовні праві ідеали кі-лець Безу // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2000. – Т.43, № 2. С.40-45.

18. Забавський Б.В., Гаталевич А.І. Про мінімальні прості ідеали комутатив-них кілець Безу // Український математичний журнал. – 1999. – Т.51, в.7. С.1001-1005.

19. Гаталевич А.І. Мінімальні цілком прості ідеали дуо-кілець Безу // Вісник Львівського університету. – 1998. -49. – С.10-15.

20. Гаталевич А.І. Про адекватні і узагальнено адекватні дуо-кільця і дуо-кільця елементарних дільників// Доповіді НАН України – 1998. – 2.- С.16-18.

21. Гаталевич А.І. Про адекватні і узагальнено адекватні дуо-кільця і дуо-кільця елементарних дільників // Математичні студії.- 1998.- 9.- N 2. – С.115-119.

22. Гаталевич А.І., Забавський Б.В. Некомутативні кільця елементарних ді-льників //Математичні методи і фізико-механічні поля – 1997. – 40. -N4. – С.86-90.

23. Гаталевич А.І. Про дуо-кільця елементарних дільників // Алгебра і топо-логія: Тематичний збірник наукових праць. – Львів – 1996. – С.58-64.

24. Гаталевич А.І. Про адекватні праві дуо-кільця // Вісник Львівського уні-верситету – 1996. 43. – С. 16-19.

Біографія

Гаталевич Андрій Іванович – математик, канд.фіз.-мат.наук (Діагоналізація матриць над кільцями, 1999), доцент (2002). Закінчив механіко-математичний факультет Московського університету імені Ломоносова (1991), аспірантуру Львівського університету імені івана Франка (1996). У 1991-93 наук. співроб. ІППММ ім.Підстригача АН України; 1996 асистент, 2002 доцент кафедри вищої математики. З 2009 по 2017 рік – доцент кафедри алгебри і логіки. З липня 2017 року – завідувач кафедри вищої математики.

Методичні матеріали

1.  Верба І.І., Гаталевич А.І. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до теми «Похідна функції».- Львів, ЛНУ, 1999.

2.  Верба І.І., Гаталевич А.І. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення курсу «Теорія ймовірностей та математична статистика».- Львів, ЛНУ, 2000.

3.  Кічура С.М., Янчак В.Я., Гаталевич А.І. Методичні вказівки та індивідуальні завдання з вищої математики до тем: Аналітична геометрія та диференціальне числення. Львів, ЛНУ, 2001.

4.  Гаталевич А.І. Кічура С.М., Янчак В.Я. Методичні вказівки та індивідуальні завдання з вищої математики до теми: Інтегральне числення. Львів, ЛНУ, 2004.

5.  Кучма М.І., Гаталевич А.І. Комп’ютерний аналіз економіко-математичних моделей // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Менеджмент і підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку”. Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка.” 2007. № 576. – С.420-426.

6.  Гаталевич А.І., Стахів Л.Л. Методичні вказівки та індивідуальні завдання„Аналітична геометрія і вища алгебра” , Львів, Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка, 2005

7.  Барабаш Г.М, Кічура С.М., Мильо О.Я., Гаталевич А.І. Практикум з вищої математики. Львів, ЛНУ, 2009.

8.  Гаталевич А.І., Стахів Л.Л. Методичні вказівки та індивідуальні завдання„Аналітична геометрія і вища алгебра” (алгебраїчні структури, лінійні оператори, кавдратичні форми)., Львів, Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка, 2014.

9.  Забавський Б.В., Андрійчук В.І., Гаталевич А.І., Пігура О.В. навчальний посібник “Загальна алгебра”(електронний ресурс).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!