Попадюк Ольга Богданівна

Публікації

B.V. Zabavsky, O.B. Popadiuk, Simple element of a Bezout domain, International mathematical conference dedicated to the 60th anniversary of the department of algebra and mathematical logic of Taras Shevchenko National University of Kyiv, July 14–17, 2020, Kyiv, Ukraine, Book of Abstracts, p. 86. https://drive.google.com/file/d/1gyNWN20TC6VO9mP3uRXw7uG9bg-3S_E7/view

Біографія


Народилася 16 вересня 1996 року у місті Львові. В 2013 році закінчила СЗШ №7 м. Львова з золотою медаллю і цього ж року вступила на механіко-математичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка на спеціальність “Математика”. Впродовж лютого-червня 2018 року будучи студенкою-магістранткою навчалась в Карловому Університеті (Прага, Чеська Республіка) за програмою академічної мобільності “Еразмус+”. В 2019 році здобула ОС “Магістр” за спеціальністю 111 Математика і в цьому ж році вступила в аспірантуру механіко-математичного факультету ЛНУ ім. І. Франка.

Проекти

Тема дисертації: “Редукція матриць над кільцями скінченного стабільного рангу”
Науковий керівник: доц. Гаталевич А.І.