Кирилич Володимир Михайлович

Посада: завідувач кафедри математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-45-46

Електронна пошта: volodymyr.kyrylych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Системи гіперболічних рівнянь, гіперболічна задача Стефана, оптимальне керування гіперболічними системами, змішані гіперболічні системи, оптимальне керування моделями економічної динаміки.

Курси

Публікації

Повний список публікацій можна завантажити звідси.

Біографія

КИРИЛИЧ Володимир Михайлович (03.X.1957, с. Тисовиця Старосамбірського р-ну Львівської обл.) – математик, канд. фіз.-мат. наук (Нелокальні задачі типу Дарбу для гіперболічних рівнянь і систем з двома незалежними змінними, 1984); доцент кафедри диференціальних рівнянь (1991); доктор фіз.-мат. наук (Задачі з вільними межами для гіперболічних систем квазілінійних рівнянь з частинними похідними першого порядку, 2010); професор кафедри математичної економіки та економетрії (2011). Закінчив механіко-математичний факультет Львівського університету (1980), аспірантуру (1984). У 1980–81 інженер ОЦ, 1985–91 асистент, з 1991 доцент кафедри диференціальних рівнянь; 1992–95 начальник відділу міжнародних зв’язків, 1995–2004 проректор з питань міжнародного співробітництва, 2004–2014 проректор з науково-педагогічної роботи та питань міжнародного співробітництва Львівського університету; з 2008 завідувач кафедри математичної економіки та економетрії, з 2011 професор кафедри математичної економіки та економетрії (вчене звання 2012). Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій Д 35.051.07 у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Член редколегії “Вісника Львівського університету”, серія механіко-математична. Має понад 100 публiкацiй, з них 61 стаття, 3 навчальних посібників, 8 навчально-методичних посібників.

Проекти

Проект “Extended Learning of Economics with Dynamic Modeling” (номер проекта CPEA-2015/10119, спільний проект кафедри з Національним університетом «Києво-Могилянська академія» та університетом м. Берген (Норвегія), 2016-2019рр.).

Нагороди

Грамота президії Верховної ради України (2011).

Методичні матеріали

1. Кирилич В. М. Основні крайові задачі для гіперболічних рівнянь і систем на прямій: навч. посібник (з грифом МОН) / В. М. Кирилич.– Київ, 1993.– 72с.

2. Блавацька Л. І. Математика: навч. посібник (з грифом МОН) / Л. І. Блавацька, В. М. Кирилич, В. Є. Кревс, В. Д. Мохонько. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 613с.

3. Головатий Ю. Д. Диференціальні рівняння: навч. посібник (з грифом МОН) / Ю. Д. Головатий, В. М. Кирилич, С. П. Лавренюк. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 470с.

4. Кирилич В. М. Дослідження операцій. Моделі та задачі: текст лекцій / В. М. Кирилич, В. А. Козицький. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 140 с.

5. Кирилич В. М. Рекурсивні методи динамічної економіки: навч.-метод. посібник / В. М. Кирилич, В. А. Козицький. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 84 с.

6. Кирилич В. М. Економетричне моделювання макроекономічних процесів. Економічні коливання, гроші та інфляція. Векторні авторегресійні моделі: навч.-метод. посібник / В. М. Кирилич, М. О. Оліскевич. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 144 с.

7. Барабаш Г. М. Збірник-довідник з курсу “Вища математика для економістів”. Частина 1 / Г. М. Барабаш, В. М. Кирилич, О. В. Пелюшкевич // Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 68 с.

8. Барабаш Г. М. Збірник задач з курсу “Вища математика для економістів”. Частина 2 / Г. М. Барабаш, В. М. Кирилич, О. В. Пелюшкевич // Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 62 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!