Мільченко Ольга Віталіївна

Біографія

Рік вступу в аспірантуру – 2020.
Науковий керівник – Володимир Михайлович Кирилич.

Проекти

Тема дисертації: “Оптимальне керування в задачах Дарбу для гіперболічних систем першого порядку з двома незалежними змінними”.
Науковий керівник – д.ф.-м.н., професор Кирилич В. М.