Васильків Іван Миколайович

Посада: доцент кафедри вищої математики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: ivan.vasylkiv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Питання економіко-математичного моделювання;

методологія викладання дисциплін математичного циклу у вищій школі.

Курси

Публікації

Всього близько 60 публікацій.  Деякі з останніх публікацій:

1. Васильків І. М., Максимук О. В., Попович В. С., Стащук М. Г. Математика для економістів. Лінійна алгебра. – К.: Хай-Тек Прес, 2008. – 160 с.

2. Васильків І. М., Шкулка С. К. Елементи економіко-математичного моделю¬вання : навч. посібник. – Львів, 2008. – 218 с.

3. Васильків І. М. Теорія ймовірностей і математична статистика : навч. посібник. – Львів, 2009. – 204 с.

4. Васильків І. М. Методи оптимізації. Лінійне програмування : навч. посібник. – Львів, 2011. – 64 с.

5. Васильків І. М. Методи оптимізації. Нелінійне програмування : навч. посібник. – Львів, 2012. – 80 с.

6. Васильків І. М. Збірник задач з методів оптимізації. – Львів, 2013. – 40 с.

7. Васильків І. М. Фундаменталізація освіти і світоглядні аспекти у викладанні математики. – Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичній конференції “Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі”. – Кривий Ріг, 11–12 квітня 2013. – Том 1. – С. 42–47.

8. Карпінський Б. А., Васильків І. М. Еволюція підходів у моделюванні соціа¬льно-економічних процесів сталого розвитку // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.3. – С. 253–265.

9. Карпінський Б. А., Васильків І. М. Модель сталого розвитку економіки: формування і порівняльна динаміка змін (у двох частинах). Частина І // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.7. – С. 13–27.

10. Карпінський Б. А., Васильків І. М. Модель сталого розвитку економіки: формування і порівняльна динаміка змін (у двох частинах). Частина ІІ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.2. – С. 7–21.

11. Васильків І. М. Вища математика: Теорія і задачі : навч. посібник. У 2-х т. – Львів : Євросоціум, 2017. – Т. 1. – 543 с.

12. Васильків І. М. Вища математика: Теорія і задачі : навч. посібник. У 2-х т. – Львів : Євросоціум, 2017. – Т. 2. – 511 с. (Рекомендувала до друку Вчена рада Львівського національного університету імені Івана Франка. Протокол № 29/12 від 28 грудня 2016 р.)

Біографія

Народився 28.01.1958 на Львівщині. Упродовж 1976 – 1981 рр. навчався на фізичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка. По закінченні університету працював викладачем, навчався в аспірантурі. У 1991 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук. Після закінчення аспірантури був на науковій та викладацькій роботі. Від 1999 р. – доцент кафедри математичних методів в економіці Львівської державної фінансової академії. Від 2016 р. – доцент кафедри вищої математики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!