Власов Віталій Андрійович

Посада: асистент кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-45-93

Електронна пошта: vitaly.vlasov@lnu.edu.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Наукові інтереси

Обернені задачі для параболічних рівнянь, вироджені параболічні рівняння, глибоке навчання, криптографія, розподілені обчислення

Курси

Публікації

  1. Iванчов М.I., Власов В.А. Oбернена задача для двовимiрного рiвняння теплопровiдностi зi слабким виродженням. Вiсник Львiв. ун-ту. Серiя мех.- мат. 2009; 70: 91-102.
  2. Власов В.А. Обернена задача для двовимiрного анiзотропного параболi- чного рiвняння зi слабким виродженням. Буковинський матем. журн. 2017; 5 (1-2): 37-48.
  3. Власов В.А. Обернена задача для двовимiрного параболiчного рiвняння зi слабким виродженням. Вiсник Нац. ун-ту “Львiвська полiтехнiка”. Фiз.-мат. науки. 2017; 871: 33–39.
  4. Iванчов М., Власов В. Єдинiсть розв’язку оберненої задачi для двови- мiрного рiвняння теплопровiдностi з сильним виродженням. Вiсник Львiв. ун-ту. Серiя мех.-мат. 2018; 85: 120-131.
  5. Ivanchov M., Vlasov V. Inverse problem for a two-dimensional strongly degenerate heat equation. Electronic J. Diff. Equat. 2018; 77: 1-17.
  6. Власов В.А., Iванчов М.I. Обернена задача для двовимiрного рiвнян- ня теплопровiдностi зi сильним виродженням. Випадок iнтегральних умов перевизначення. Буковинський матем. журн. 2019; 7 (1): 32-47.

Біографія

У 2000р. закінчив Львівський фізико-математичний ліцей. У 2005р. закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка і отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю “Математика”.
Із 2005 по 2008рр. працював розробником програмного забезпечення для вітрових електростанцій у компанії Mita-Teknik.
Із 2008 по 2011рр. навчався в аспірантурі на кафедрі диференціальних рівнянь ЛНУ ім. І. Франка. У 2020р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Коефіцієнтні обернені задачі для двовимірних параболічних рівнянь з виродженням”.
Із 2011 по 2023рр. працював розробником програмного забезпечення у сфері статистичного аналізу даних, кібербезпеки, штучного інтелекту, розподілених обчислень.
Із 2023р. – асистент кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!