Бокало Тарас Миколайович

Посада: доцент кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-45-93

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Наукові інтереси

Нелінійні рівняння з частинними похідними, статистичний аналіз даних, бізнес аналіз, проектний менеджмент, аналітика

Курси

Публікації

Публікації:

 1. Бокало Т.М. Деякі формули інтегрування частинами в просторах функцій зі змінним степенем нелінійності / Т.М. Бокало, О.М. Бугрій // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2009. – Вип. 71. – С. 5-18.
 2. Бугрій О.М. Подвійно нелінійні параболічні рівняння зі змінними показниками нелінійності в молодших членах / О.М. Бугрій, Т.М. Бокало // Вісник Одеськ. нац. ун-ту. Матем. і мех. – 2010. – Т. 15, Вип. 18. – C. 22-37.
 3. Бокало Т.М. Невироджені подвійно нелінійні параболічні рівняння / Т.М. Бокало, О.М. Бугрій // Укр. мат. журнал. – 2011. – Т. 63, 5. – C. 612-628.
 4. Бокало Т.М. Про розв’язність деяких нелінійних анізотропних рівнянь з виродженням / Т.М. Бокало // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2011. – Вип. 75. – С. 31-46.
 5. Бокало Т.М. Про єдиність розв’язку деяких нелінійних диференціальних рівнянь спеціального вигляу / Т.М. Бокало // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2012. – Вип. 77. – С. 24-28.
 6. Bokalo Т.М. Initial-boundary problems for systems of a high order doubly nonlinear parabolic equations with variable exponent of nonlinearity / Т.М. Bokalo // Matematychni Studii. – 2012. – V.38., №1 – P. 68-80.
 7. Mykola M. Bokalo, Olga V. Ilnytska, Taras M. Bokalo, Nonlinear parabolic variational inequalities with variable time-delay in time unbounded domains // Journal of Optimization, Differential Equations and their Applications (JODEA).  – 2023. — Volume 31, Issue 2. — P. 67–88.
 8. Buhrii O. M., Kholyavka O. T., Bokalo T. M. Nonlocal hyperbolic Stokes system with variable exponent of nonlinearity // Математичні студії. – 2023. – Т. 60, №2. —  С. 173 – 179
 9. Микола БОКАЛО, Тарас БОКАЛО.  Коректність задачі Фур’є для нелінійних параболічних систем в необмежених за всіма змінними областях без умов на нескінченності //  Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. — 2023. – Випуск 94. – С. 109 – 145.
 10. М. Бокало, Т. Бокало, О. Доманська, Мішана задача для нелінійних параболічних систем зі змінними показниками нелінійності в необмежених областях без умов на нескінченності // Вісник Львівського університету. Серія: прикладна математика та інформатика.  — 2023. – Випуск 31. –     С. 109 – 124.

Конференції:

 1. Бокало Т.М. Деякі нелінійні параболічні рівняння зі змінними показниками нелінійності / Т.М. Бокало // XIII міжнародна наукова конференція імені М. Кравчука, 13-15 травня 2010 року, Київ: Матеріали конф. – Київ, 2010. – С. 66.
 2. Бокало Т.М. Про системи рівнянь вищого порядку з подвійною не лінійністю / Т.М. Бокало, О.М. Бугрій // IV Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики імені академіка Я.С. Підстригача, 24-27 травня 2011, Львів: Тези доповідей. – Львів, 2011. – С. 294.
 3. Бокало Т.М. Розв’язність подвійно нелінійної параболічної варіаційної нерівності зі змінним степенем нелінійності / Т.М. Бокало, О.М. Бугрій, Т.М. Савіцька // Third International Conference for Young Mathematicians on Differential Equations and Applications dedicated to Yaroslav Lopatynsky, November 3-6, 2010, Lviv: Book of abstracts. – Lviv, 2010. – P. 42.
 4. Bokalo T. Some Doubly Nonlinear Parabolic Equations with Variable Exponents of Nonlinearity / Bokalo T. // International Conference. Nonlinear Partial Differential Equation, September 6-11, 2010, Dnipropetrovsk: Book of abstracts. – Donetsk, 2010. – P. 11.
 5. Bokalo T. Anisotropic case of degenerate doubly nonlinear parabolic equations with variable exponents of nonlinearity / T. Bokalo // Міжнародна математична конференція ім. В.Я. Скоробогатька, 19-23 вересня 2011, Львів: Тези доповідей. – Львів, 2011. – С. 21.

Біографія

 • У 2004 р. закінчив Львівську академічну гімназію при НУ “Львівська політехніка”.
 • З 2004 по 2009 р.р. навчався на механіко математичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчив з червоним дипломом за спеціальністю “Математика”.
 • З 2008 по 2009 проходив навчання за програмою обміну ERASMUS MUNDUS в університеті Middle East Technical University в Анкарі (Туреччина) на навчальній програмі фінансова математика.
 • В 2009 поступив на навчання в аспірантуру при ЛНУ ім. І.Франка на кафедру диференціальних рівнянь.
 • В 2013 захистив кандидатську дисертацію на тему “МІШАНІ ЗАДАЧІ ДЛЯ ПОДВІЙНО НЕЛІНІЙНИХ ПАРАБОЛІЧНИХ РІВНЯНЬ ЗІ ЗМІННИМИ ПОКАЗНИКАМИ НЕЛІНІЙНОСТІ” в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича і отримав ступінь кандидата фізико-математичних наук.
 • З 2012 по 2015 працював на позиції аналітика в компаніх Холдинг емоцій !Фест.
 • З 2015 по 2018 працював на позиції бізнес аналітика в компаніх Софтсерв.
 • З 2018 по 2021 працював на позиції бізнес аналітика в компаніх Авенга.
 • З 2021 керівник офісу бізнес аналізу компанії Авенга.

З 2023 асистент кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь ЛНУ ім.І.Франка.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!