Стахів Людмила Леонідівна

Посада: доцент кафедри вищої математики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефони (робочі): (032) 239-41-93, (032) 239-47-53

Електронна пошта: lyudmyla.stakhiv@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Дослідження групи Брауера алгебраїчних многовидів та полів раціональних функцій над полями алгебраїчних функцій від однієї змінної з нескінченними або скінченними полями констант.

Публікації

1. Андрійчук В І., Стахів Л.Л. On the Brauer groups of rational function fields over pseudoglobal fields. Математичні студії.- 1997. -Т.8. № 2.- С.129-135.

2. Stakhiv L.L. On the Brauer groups of function fields over pseudofinite fields. Міжнародна алг. конфер. присв. пам”яті проф. Л.М.Глускіна. Матеріали. -1997. -С.95-96.

3. Стахів Л.Л. Кручення і групи Брауера еліптичних кривих з невиродженою редукцією над псевдолокальним полем. Вісник державного університету „Львівська політехніка”. Прикладна математика.- № 337. – 1998.- С.59-62.

4. Стахів Л.Л. Про приведену групу Уайтхеда для тіл над псевдолокальними полями. Вісник ЛДУ. Сер. мех.-мат. – Вип.49. -1998. -С.5 – 9.

5. Андрійчук В І., Стахів Л.Л. Про групи Брауера еліптичних кривих. Вісник Київського університету. Серія : фіз.-мат. науки. -1999. -№ 2.- С.10-13.

6. Stakhiv L.L. On the Brauer groups of function fields over preudofinite fields. Вопросы алгебры.- Вып. 14. -1999. – С.147-150.

7. Стахів Л.Л. Про групу Брауера еліптичних кривих. ІІ Міжнародна алгебраїчна коференція присвячена пам”яті проф. Л.А.Калужніна.- Матеріали. -1999. -С.112-113.

8. Стахів Л.Л. Про фільтрації мультиплікативної групи тіла над загальним локальним полем. Львів. університет. Львів, 1999.- 6 с.- Укр.- Деп. в ДНТБ України 01.10.1999, № 243 – Ук 99.

9. Стахів Л.Л. Про фільтрації мультиплікативної групи тіла над загальним локальним полем. Вісник державного університету “Львівська політехніка”. Прикладна математика.- № 411. -2000. -С.296-299.

10. Стахів Л.Л. 2 – кручення групи Брауера гіпереліптичних кривих над псевдолокальним полем. Третя міжнародна алгебраїчна конференція в Україні. – Матеріали конференції. -Суми – 2001, – С. 255-256.

11. Стахів Л.Л. 2 – кручення групи Брауера еліптичних кривих над псевдолокальними полями. ХУІ Відкрита науково-технічна конференція молодих науковців і спеціалістів.- Матеріали конференції.- Львів – 2001, -С.244-247.

12. Стахів Л.Л. 2 – кручення групи Брауера напіврозкладних еліптичних кривих над псевдолокальним полем. Міжнародна алгебраїчна конференція. Тези доповідей. -Ужгород.- 2001,- С. 50.

13. Andrijchuk V.I., Stakhiv L.L. On the character group and Brauer group of rational function field over a pseudoglobal field. Известия АН РМ (Республіка Молдова), Математика. – №1(35). -2001. -С. 61-70.

14. Кручення і групи Браeера еліптичних кривих над псевдолокальними полями. Вісник ЛДУ. Сер. мех.-мат. Вип.59.- 2001.- С.33-40.

15. Stakhiv L.L. On the 2 – torsion of the Brauer group of a split elliptic curve over pseudolocal field. Міжнародна математична конференція. Тези доповідей.- Київ.- 2002.- С. 48.

16. Stakhiv L.L. On 2-torsion of Brauer group of hiperelliptic curve over pseudoglobal field. Вісник ЛДУ. Сер. мех.-мат. – Вип. 2003. – № 61. – С.191-194.

17. Stakhiv L.L. On the Ulm invariants of the Brauer groups of rational function fields over pseudoglobal fields. 4th Internetional Algebraic Conference in Ukraine, Lviv, – 2003, P. 210-211.

18. Stakhiv L.L. On the 2-torsion of the Brauer groups of hyperelliptic curves with good reduction over pseudolocal fields. 5th Internetional Algebraic Conference in Ukraine -Odesa – 2005, Р. 202-203.

19. Andrijchuk V.I., Stakhiv L.L. In the relative Brauer group of a pseudoglobal field. 6th Internetional Algebraic Conference in Ukraine, – 2007, P.19-20.

20. Stakhiv L.L 3-torsion of the Brauer group of elliptic curve with additive reduction over general local field. Сьома міжнародна алгебраїчна конференція в Україні. – Матеріали конференції. -Харків – 2009, С.135-136.

21. Стахів Л.Л. 2 – кручення груп брауера еліптичних та гіпереліптичних кривих над псевдолокальними полями. Вісник ЛДУ. Сер. мех.-мат. – Вип. 71. – 2009. – С.213-319.

22. Stakhiv L.L. The torsion of Brauer group over pseudoglobal field. Восьма міжнародна алгебраїчна конференція в Україні. – Матеріали конференції. -Луганськ – 2011, С.27.

23. Stakhiv L.L Tractability of algebraic function fields in one variable over pseudoglobal field. Девята міжнародна алгебраїчна конференція в Україні. – Матеріали конференції. -Львів – 2013, С.184.

24. Stakhiv L.L. The unramified Brauer group over a pseudoglobal field. – X International Algebraic Conference in Ukraine dedicated to the 70th anniversary of Yu. A. Drozd, -2015, P. 109.

25. Stakhiv L.L. On the Tate-Shafarevich groups of certain elliptic curves. 11-а Міжнародна алгебраїчна конференція в Україні, присвячена 75-річчю В.В. Кириченка. 3-7 липня 2017, Київ, Україна. C.129.

Біографія

Народилася 27.04.1973 року в місті Львові. В 1990 році закінчила середню школу № 89 м. Львова та вступила на механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчила в 1995 році, отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Математика”, здобула квалікацію “Математик. Викладач”. У 1995-1999 роках була аспіранткою кафедри алгебри і топології Львівського національного університету імені Івана Франка. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.06 – алгебра та теорія чисел на тему «Групи Брауера полів раціональних функцій над псевдолокальними полями та еліптичних кривих над псевдолокальними полями» (науковий керівник – проф. Андрійчук В.І.). З 2000 по 2003 рік – асистент кафедри вищої математики Львівського національного університету імені Івана Франка, з 2003 року – доцент цієї ж кафедри.

Методичні матеріали

1. Доманська Г.П., Зеліско Г.В., Стахів Л.Л. Методичні рекомендації до теми „Рівняння з параметрами” для слухачів факультету доуніверситетської підготовки. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. –71 с.

2. Доманська Г.П., Зеліско Г.В., Стахів Л.Л. Методичні рекомендації до теми „Нерівності з параметрами” для слухачів факультету доуніверситетської підготовки. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 39 с.

3. Доманська Г.П., Зеліско Г.В., Стахів Л.Л. Методичні вказівки до вивчення теми „Графіки елементарних функцій та їх застосування до розв’язування рівнянь і нерівностей” для слухачів факультету доуніверситетської підготовки. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 152 с.

4. Гаталевич А.І., Стахів Л.Л. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до курсу „Аналітична геометрія і лінійна алгебра” для студентів факультету електроніки та фізичного факультету. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 102 с.

5. Гаталевич А.І., Стахів Л.Л. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання до курсу «Аналітична геометрія і вища алгебра». Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 102 с.

6. Зеліско Г.В., Стахів Л.Л. Методичні вказівки до лабораторної роботи „Пакет наукової графіки Surfer” для студентів географічного факультету. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 24 с.

7. Зеліско Г. В. „Аналітина геометрія в прикладах та задачах” для студентів фізичного факультету / Г. В. Зеліско, Л. Л. Стахів. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 79 с.

8. Зеліско Г. В. „Методичні вказівки та індивідуальні завдання з вищої математики. Частина 1” для студентів географічного факультету / Г. В. Зеліско, Л. Л. Стахів. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – 47 с.

9. Зеліско Г. В. „Методичні вказівки та індивідуальні завдання з вищої математики. Частина 2” для студентів географічного факультету / Г. В. Зеліско, Л. Л. Стахів. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – 42 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!