Тарасюк Святослав Іванович

Посада: доцент кафедри вищої математики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: sviatoslav.tarasyuk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Цілі, мермофні, субгармонійні та δ-субгармонійні функції.

Курси

Публікації

1.Тарасюк С.І. Зростання функцій з від’ємними нулями / Тарасюк С.І. // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2012. – №9. – с.110-114.
2.Тарасюк С. Обмеженість інтегральних середніх логарифмів локсодромних функцій / Гущак О., Тарасюк С. // Вісник львівського національного університету. Серія мех-мат. – 2014. Вип.79. – с.148-153
3.Basiyk Y. V., Tarasyuk S.I. Fourier coefficients associated with the Riemann zeta-function // Carpathian Math. Publ. 2016, 8(1), 16-20.

Біографія

Тарасюк Святослав Іванович народився 5 лютого 1964 року. Упродовж 1971-1981 років навчався у Дублянській школі, у 1981-1986 роках – на математичному факультеті Львівського державного університету ім. І.Франка, який закінчив з відзнакою. З 1986 по 1988 рік працював інженером ОЦ ЛДУ. У 1989-1992 роках навчався в аспірантурі. У 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Інтегральні середні δ-субгармонійних функцій і класи цілком регулярного зростання”. З 1993 року працював інженером кафедри математичного і функціонального аналізу, а у 1995 році був переведений на посаду доцента цієї ж кафедри. У 2000 році мені було присвоєно вчене звання доцента кафедри математичного і функціонального аналізу. Займається громадською діяльністю. Очолював профспілкову організацію механіко-математичного факультету, є членом президії профкому Університету, головою бюджетно-економічної комісії профкому. Читає курс математичного аналізу студентам факультету прикладної математики та інформатики.

Методичні матеріали

Математичний аналіз: Підручник / Заболоцький М.В.,Сторож О.Г., Тарасюк С.І. // К.: Знання, 2008. – 421с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!