Вус Андрій Ярославович

Посада: доцент кафедри математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-45

Електронна пошта: andriy.vus@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Інтегровні гамільтонові системи, методи прогнозування, математичне моделювання структури реальної колоди та вихідних пиломатеріалів за результатами зовнішнього сканування.

Курси

Публікації

1. Інтегровні системи взаємодіючих точок на прямій. Вісник Львівського ун-ту. – 1996. – вип. 45. – С. 140–145.

2. On integrable three-body problems on the line. Matematychni Studii. – 1998. – v. 10, № 1. – Р. 97–102.

3. Integrable Polynomial Potentials in N-body Problems on the Line. Proceedings of Institute of Mathematics of NAS of Ukraine, – Kyiv, 2002. – V. 43, Part 2. – P. 765–767.

4. Explicitly reducible integrable natural systems with the integral of full momentum. Proceedings of V International Conference “Symmetry in Non-linear Mathematical Physics” (June 23-29, 2003, Kyiv), ISBN 966-02-3225-X, Kyiv, Institute of Mathematics, 2004, – v. 50, Part 1. – P. 512–515.

5. Exact reduction of Liouville integrable Hamiltonian systems with polynomial additional integrals. Matematychni Studii. – 2004. – v. 21, № 1. – P. 109–112.

6. Геодезійні потоки на сфері з додатковим кубічним за імпульса-ми першим інтегралом. Математичний вісник НТШ, -2005.-Т.:2.-С.49-57.

7. Інтегровні геодезійні потоки на двовимірній сфері, породжені одновимірними багаточастинковими системами. Симетрія і інтегровність рівнянь математичної фізики: Збірник праць Інституту математики НАН України, т.3, №2. – ISSN 1815-2910. -Київ: Інститут математики НАН України, 2006.- c. 63-70.

8. Інтегровні системи на сфері з додатковим першим інтегралом четвертого степеня за імпульсами. Математичний вісник НТШ – 2006, т.3 — С. 14-24.

9. Обмеженість роз-в”язків системи дифе-ренціальних рівнянь з імпульсною дією. Математичний вісник НТШ – 2007, т.4 – С. 32-41.

10. До питання існування та єдиності простих періодичних розв’язків системи двох диферен-ціальних рівнянь з імпульсною дією. Математичні Студії – 2009, Т.32, № 1 – С. 64-72.

11. Інтегровні потенціали симетричних задач 4 та 5 попарно взаємодію-чих частинок на прямій. Вісник Львівського універ-ситету. – 2010 р. Вип.. 72 – С. 107-126.

12. Mathematical simulation of surface shape for real log. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – Львів: НЛТУ України. – Вип. 36. – 2010. – С.48–56.

13. Моделювання розпи-лювання колоди розвальним способом на пиломатеріали з урахуванням її реальної форми. Вісник. Нац. ун-ту „Львівська політехніка”: “Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика”. – № 711. – 2011. – С.91–100.

14. Моделювання розпилювання колоди паралельно твірним та з урахуванням реальної форми. Вісник. Нац. ун-ту „Львівська політехніка”: “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”. – № 719. – 2011. – С.106–113.

15. Ідентифікація простої кривизни реальної ко-лоди та її математичне моделювання. Науковий вісник. Зб. науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.8 – С. 332 – 344.

Біографія

Народився у м. Львові 6.02.1971 р. З 1977 по 1980 навчався у СШ 2, з 1980 по 1987 р. у СШ 79. У 1987-1992 р. навчався на механіко-математичному факультеті ЛНУ ім. Івана Франка, згодом у 1992-1995 р – навчався в аспірантурі. Працюю на факультеті з 1995 р. Кандидат фізико-математичних наук з 2003 р, Доцент з 2011 р.

Методичні матеріали

Диференціальні форми в евклідових просторах, навчальний посібник, 2009 р. – 90 с. (співавтор – Заболоцький М.В.).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!