Зеліско Галина Володимирівна

Посада: доцент кафедри вищої математики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-93

Електронна пошта: halyna.zelisko@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Кільця та модулі, напівгрупи, моноїди та полігони.

Курси

Публікації

 1. Зеліско Г. Про кільця ендоморфізмів модулів над ультрадобутками кілець / Г. Зеліско // Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми механіки і математики”, присвячена 70-річчю від дня народження Я.С.Підстригача. Тези доповідей. Львів, 1998. – С. 255.
 2.  Зеліско Г. В. Про кільця ендоморфізмів ультрадобутків вільних кілець / Г. В. Зеліско // Вісник Львівського університету, серія механіко-математична. – 1999. – Вип. 53. – С. 5–9.
 3.  Зеліско Г. В. Ультрадобутки кілець ендоморфізмів проективних модулів / Г. В. Зеліско // Друга міжнародна алгебраїчна конференція в Україні, присвячена пам’яті професора Л.А.Калужніна. Тези доповідей. – Київ–Вінниця, 1999. – С. 78.
 4. Зеліско Г. В. Про теоретико-скрутовий спектр ультрадобутку V-областей головних ідеалів / Г. В. Зеліско // Вісник Київського університету, серія: фізико-математичні науки. – 1999. – Вип. 3. –С. 43–46.
 5. Зеліско Г. В. Ультрадобутки нетерових V-областей та їх ідеали / Г. В Зеліско, М. Я. Комарницький // Вісник Київського університету, серія: фізико-математичні науки. – 2000. – Вип. 3. – С. 48–56.
 6. Зеліско Г. В. Максимальні ідеали в ультрадобутках нетерових V-областей / Г. В Зеліско, М. Я. Комарницький // Третя міжнародна алгебраїчна конференція в Україні. Тези доповідей. – Суми, 2001. – С. 181–182.
 7. Zelisko H. Determination up to linkness of maximal ideals in the ultraproducts of the Noetherian V-domains / Halyna Zelisko // The Ninth International Conference “Groups and Group Rings”. – Bialystok, 2001. – P. 33–35.
 8. Komarnytskyi M. Ya. The maximal ideals in the ultraproducts of the Noetherian V-domains / M. Ya. Komarnytskyi, H. V. Zelisko.// Праці Інституту математики НАН України. Алгебраїчні структури та їх застосування. – Київ, 2002. – C. 297-307.
 9. Komarnytskyi M. The maximal submodules in the ultraproducts of Noetherian V-modules / M. Komarnytskyi, H. Zelisko // 4th International Algebraic Conference in Ukraine. – 2003, – P. 111-112.
 10. Komarnytskyi M. The Non-Noetherian V-rings for which every hereditary torsion preradical of finite type is a torsion radical / M. Komarnytskyi, H. Zelisko // 5th International Algebraic Conference in Ukraine. – 2005. – P. 103.
 11. Komarnitskyi M. On commutative V-monoids and weakly injective acts over them / Mykola Komarnitskyi, Halyna Zelisko // 6th International Algebraic Conference in Ukraine. – 2007. – P. 106-107.
 12. Komarnitskyi M. On commutative semigroup and splitting preradicals over them / Mykola Komarnitskyi, Halyna Zelisko // 7th International Algebraic Conference in Ukraine. – 2009. – P. 76.
 13. Зеліско Г. В. Дуо-моноїди з ін’єктивними незвідними полігонами / Г. В. Зеліско, М. Я. Комарницький // Прикл. проблеми мех. і мат. –2009. – Вип. 7. – С. 48-51.
 14. Зеліко Г. В. Дуо-моноїди, над якими всі незвідні полігони ін’єктивні / Г. В. Зеліско, М. Я. Комарницький // Тринадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, 13-15 травня 2010 р., Київ, Матер. конф. II. – С. 126.
 15. Komarnytskyi M. On ultraproducts of the Noetherian V-monoids with zero / M. Komarnytskyi, H. Zelisko // 8-th International Algebraic Conference in Ukraine. – 2011, – P. 260.
 16. Зеліско Г. В. Просте комутативне в нулі кільце елементарних дільників є 2-простим / Г. В. Зеліско, Т. М. Кисіль // Прикл. проблеми мех. і мат. – 2011. – Вип. 9. – С. 98–100.
 17. Зеліско Г. В. Про ρ-радикали в категорії полігонів над моноїдом з нулем / М. Я. Комарницький, Г. В. Зеліско // Чотирнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, 19-21 квітня 2012 р., Київ, Матер. конф. II. – С. 112.
 18. Komarnytskyi M. On congruence-prime spectrum of S-act over monoid with zero / M.Komarnytskyi, H.Zelisko // International Mathematical conference, Mykolayiv. – 2012. – P. 159.
 19. Забавський Б. Про праві кільця Безу скінченного стабільного рангу / Б. Забавський, Г. Зеліско, Т. Кисіль // Математичний вісник НТШ. – 2012. – Т. 9. – С. 124–128.
 20. Зеліско Г. В. Головні плоскі ідеали кільця матриць над комутативною областю елементарних дільників / Г. В. Зеліско // Прикл. проблеми мех. і мат. –2012. – Вип. 10. – С. 74–76.
 21. Бiляк Ю. Т. Про первиннi та конгруенц-первиннi полiгони над моноїдом з нулем / Ю. Т. Бiляк, Г. В. Зелiско, М. Я. Комарницький // Мат. Студiї. – 2013. – Т.39, №1. – C. 29–33.
 22. Zelisko H. On strongly prime acts over monoid / H.Zelisko // 9-th International Algebraic Conference in Ukraine. – 2013. – P. 228.
 23. Зеліcко Г.В. Про строго первинні моноїди з нулем / Г. В. Зеліско // П’ятнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, 15-17 травня 2014 р., Київ, Матер. конф. II. – С. 95.
 24. Komarnitskiy M. Ya. On the Kato spectrum of the fibre product of Noetherian duo-monoids / M. Ya. Komarnitskiy, H. V. Zelisko // International Algebraic Conference dedicated to 100th anniversary of L. A. Kaluzhnin, Kyiv. – 2014. – P. 45-46.
 25. Komarnitskyi M. On functoriality of injective envelopes of acts / M. Komarnitskyi, H. Zelisko // X International Algebraic Conference in Ukraine dedicated to the 70th anniversary of Yu. A. Drozd. – 2015. – P. 53.
 26. Комарницький М. Про класичні дуополігони та деякі їхні застосування / М. Я. Комарницький, Г. В. Зеліско // Вісник Львівського університету, серія механіко-математична. – 2015. – Вип. 80. – С. 61–67.
 27. Зеліско В. Р. Про структуру кронекерівських добутку та суми матриць / В. Р. Зеліско, Г. В. Зеліско // Сімнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, 19-20 травня 2016 р., Київ, Матер. конф. II. – С. 104.
 28. H. Zelisko. On acts with the insertion-of-factor-property and two-sided subacts / H. Zelisko // 11th International Algebraic Conference in Ukraine dedicated to the 75th anniversary of V. V. Kirichenko. – 2017. – P. 145.

Біографія

Народилася 18.10.1976 року в місті Львові. В 1993 році закінчила середню школу № 36 м. Львова та вступила на механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчила в 1998 році, отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Математика”, здобула квалікацію “Математик. Викладач”. У 1998-2001 роках була аспіранткою кафедри алгебри і топології Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2001-2002 роках працювала молодшим науковим співробітником НДЧ Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.06 – алгебра та теорія чисел на тему «Ультрадобутки нетерових V-областей та їх теоретико-скрутові властивості» (науковий керівник – проф. Комарницький М.Я.). З 2002 по 2005 рік – асистент кафедри вищої математики Львівського національного університету імені Івана Франка, з 2005 року – доцент цієї ж кафедри.

Методичні матеріали

1. Гаталевич А. І. Методичні вказівки до вивчення теми “Показникові й логарифмічні рівняння та нерівності” / А. І. Гаталевич, Г. П. Доманська, Г. В. Зеліско. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 24 с.

2. Доманська Г. П. Методичні рекомендації до теми “Рівняння з параметрами” / Г. П. Доманська, Г. В. Зеліско, Л. Л. Стахів. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 72 с.

3. Доманська Г. П. Методичні рекомендації до теми “Нерівності з параметрами”/ Г. П. Доманська, Г. В. Зеліско, Л. Л. Стахів. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 40 с.

4. Гаталевич А. І. Методичні вказівки до вивчення теми “Числові множини. Перетворення виразів” / А. І. Гаталевич, Г. П. Доманська, Г. В. Зеліско. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. –70 с.

5. Доманська Г. П. Методичні вказівки до вивчення теми “Графіки елементарних функцій і їх застосування до розв’язування рівнянь і нерівностей” / Г. П. Доманська, Г. В. Зеліско, Л. Л. Стахів. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 152 с.

6. Зеліско Г. В. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи до курсу “Вища математика” для студентів географічного факультету / Г. В. Зеліско. – Львів: “Тріада плюс”, 2010. – 97 с.

7. Комарницький М. Я. Елементи теорії напівгруп та полігонів : Курс лекцій / М. Я. Комарницький, Г. В. Зеліско. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – 151 с.

8. Зеліско В. Р. Основи лінійної алгебри і аналітичної геометрії. Навчальний посібник з грифом МОН / В. Р. Зеліско, Г. В. Зеліско. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – 326 с.

9. Зеліско Г. В. Вища математика. Основи лінійної алгебри й аналітичної геометрії: Курс лекцій / Г. В. Зеліско, С. М. Кічура, М. П. Онисько. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – 165 с.

10. Зеліско В. Р. Завдання для практичних занять з лінійної алгебри і аналітичної геометрії / В. Р. Зеліско, Г. В. Зеліско. – Львів, 2012. – 72 с.

11. Зеліско Г. В. Тестові завдання для самоконтролю по темах “Лінійна алгебра та аналітична геометрія” / Г. В. Зеліско, Ж. Я. Цаповська. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 62 с.

12. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання до теми “Аналітична геометрія” для студентів біологічного та географічного факультетів / Г. М. Барабаш, Г. В. Зеліско, С. М. Кічура, М. П. Онисько. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 45 с.

13. Зеліско В. Р. Лінійна алгебра і аналітична геометрія. Практикум. Навчальний посібник з грифом МОН / В. Р. Зеліско, Г. В. Зеліско. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 374 с.

14. Зеліско Г. В. Методичні вказівки до лабораторної роботи „Пакет наукової графіки Surfer” для студентів географічного факультету / Г. В. Зеліско, Л. Л. Стахів. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 24 с.

15. Зеліско Г. В. „Аналітина геометрія в прикладах та задачах” для студентів фізичного факультету / Г. В. Зеліско, Л. Л. Стахів. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 79 с.

16. Зеліско Г. В. „Методичні вказівки та індивідуальні завдання з вищої математики. Частина 1” для студентів географічного факультету / Г. В. Зеліско, Л. Л. Стахів. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – 47 с.

17. Зеліско Г. В. „Методичні вказівки та індивідуальні завдання з вищої математики. Частина 2” для студентів географічного факультету / Г. В. Зеліско, Л. Л. Стахів. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – 42 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!