Мильо Ольга Ярославівна

Посада: доцент кафедри вищої математики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефони (робочі): (032) 239-47-53, (032) 239-41-93

Електронна пошта: olga.mylyo@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Дослідження напівгладких збурень додатно визначеного оператора та відповідні дослідження для операторів типу Штурма-Ліувілля, дослідження еліптичних функцій.

Курси

Публікації

1. Мильо О.Я. Об аккретивных расширениях одного дифференциального оператора // В кн.: ХУ Всесоюзная школа по теории операторов в функциональных пространствах.- Ульяновск.- 1990.- С. 16.

2. Мильо О.Я., Сторож О.Г, Об аккретивных расширениях коэрцитивного оператора // ХУI Всесоюзная школа по теории операторов в функциональных пространствах :Тезисы докладов.- Нижний Новгород .- 1991.- С. 151.

3. Мильо О.Я. Умови самоспряженості та максимальної акретивності диференціального оператора Штурма-Ліувілля на проміжку з інтегральними граничними умовами // Вісник Львів.ун-ту. Сер.мех.-мат.- Вип. 36. Прикладні питання математики.-Львів: Світ.- 1991.- С. 34-38.

4. Мильо О.Я., Сторож О.Г. Про загальний вигляд максимально акретивного розширення додатно визначеного оператора // Доп. АН УРСР.- 1991.- № 6.- С. 19-22.

5. Мильо О.Я., Сторож О.Г. Максимально аккретивные расширения положительно определенного оператора с конечным индексом дефекта // Львов. ун-т.- Львов.- 1993.- 31 с.- Деп. ГНТБ Украины 28.10.93, № 2139 – Ук93.

6. Мильо О.Я., Сторож О.Г. Про функцію Вейля деяких скінченновимірних звужень додатно визначеного оператора // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. Вип. 40 : Питання алгебри і матем. аналізу.- Львів: Світ.- 1994.- С. 47 – 50.

7. Мильо О.Я., Сторож О.Г. Функція Вейля деякого скінченновимірного звуження додатно визначеного оператора // В зб.: Всеукраїнська наукова конференція “Нові підходи до розв’язування диференціальних рівнянь” Тези доповідей.-1994.- С. 100.

8. Мильо О.Я., Сторож О.Г. Про умови взаємної спряженості одного класу скінченновимірних збурень додатно визначеного оператора // Математичні студії. Праці Львів. Матем. Товариства.- 1995.- Вип. 4.- С. 67 – 74.

9. Мильо О.Я., Сторож О.Г. Про скінченновимірні збурення додатно визначеного оператора // Тези доповідей Четвертої Міжнародної наукової конференції ім. академіка М.Кравчука.- Київ.- 1995.- С. 174.

10. Мильо О.Я., Сторож О.Г. Про один клас скінченновимірних збурень додатно визначеного оператора // Доп. НАН України.- 1996.- № 11.- С. 39 – 44.

11. Mylyo O.Ya., Storozh O.G. Selfadjointness and maximal dissipativeness conditions for a class of finite-dimensional perturbations of a positively defined operator // Matematychni Studii.- 1997.-7, № 1.- Р. 97 – 102.

12. Mylyo O.Ya., The Weyl function and extremal extensions of a positively defined operator // В кн.: Международная конференция по теории характеристических функций линейных операторов.- Тезисы.- Ульяновск.- 1997.- С. 24 – 25.

13. Мильо О.Я., Сторож О.Г. Умови секторіальності та розв’язності диференціально-граничних операторів типу Штурма-Ліувілля з багатоточково-інтегральними крайовими умовами // Мат. методи і фіз.-мех. поля.- 1997.- 40, № 4.- С. 26 – 32.

14. Мильо О.Я., Сторож О.Г. Про один клас диференціально-граничних операторів типу Штурма-Ліувілля з багатоточково-інтегральними крайовими умовами./ Міжнародна наукова конференція Сучасні проблеми математики (Чернівці, 2-7 червня 1998 р.).- Матеріали Міжнародної наукової конференції. Частина 2.- Ін-т математики НАН України, 1998.- С. 127-129.

15. Мильо О.Я., Сторож О.Г. Умови максимальної акретивності та максимальної невід’ємності одного класу скінченновимірних збурень додатно визначеного оператора // Математичні студії.- 1999.- Т. 12, № 1.- С. 90 – 100.

16. Мильо О.Я., Сторож О.Г. Про один клас максимально акретивних та максимально невід’ємних скінченновимірних збурень додатно визначеного оператора // Доповіді НАН України.-№ 2.- 2001.- С. 20-26.

17. Мильо О.Я., Сторож О.Г. Про напівгладкі збурення оператора типу Штурма-Ліувілля на півосі.// Український математичний конгрес –2001. Міжнародна конференція з функціонального аналізу (22-26 серпня 2001 р., Київ).-Тези доповідей.-Ін-т матем. НАН України, Київ.-2001.- С. 67.

18. Мильо О.Я. Про енергетичний простір диференціально-граничного оператора типу Штурма-Ліувілля на півосі з двоточково-інтегральними крайовими умовами. Тези доповідей: Міжнародна наукова конференція “Нові підходи до розв’язання диференціальних рівнянь” (1-5 жовтня 2001, м. Дрогобич).-Ін-т математики НАН України, Київ.-2001.- С. 98.

19. Мильо О.Я., Сторож О.Г. Диференціально-граничний оператор типу Штурма-Ліувулля на півосі з двоточково-інтегральними крайовими умовами// УМЖ, № 11, 2002. – С.1480-1486.

20.O.Ya.Myl’o, H.M.Pipa, O.G.Storozh. On Weyl Function of Semi-Smooth Restriction of Positively Defined Operator. Міжнародна школа-семінар “Ланцюгові дроби, їх узагальнення та застосування. Ужгород, 19-24 серпня 2002 р. – Ужгород. НУ, 2002. – с.24-25.

21. Мильо О.Я., Сторож О.Г. Про спектральну функцію оператора, спорідненого з додатно визначеним. Ш Всеукраїнська наукова конференція „Нелінійні проблеми аналізу”. Івано-Франківськ, 9-12 вересня 2003. Тези доповідей.- Вид-во „Плай” Прикарпатського ун-ту, 2003.- Ст. 75.

22. Мильо О.Я., Піпа Г.М., Сторож О.Г. Про функцію Вейля та екстремальні розширення напівгладкого звуження додатно визначеного оператора. // Математичні методи та фізико-механічні поля.- 2003.- 46, № 4.- С. 73 – 80.

23. Myl’o O.Ya., Storozh O.G. On some operators in boundary value spaces and their adjoints// International Conference “Analysis and related topics”. Lviv, November 17-20, 2005. Book of abstracts. P. 76.

24. Myl’o O.Ya., Storozh O.G., Shuvar O.B. On resolvent compareness of two dissipative operators.International conference “Modern Analysis and Applications” dedicated to the centenary of Mark Krein. Odessa, Ukraine, April 9-14, 2007. Book of abstracts. – P. 102.

25. Мильо О.Я., Цаповська Ж.Я. Застосування методу потенціалів до розв’язування параболічної початково-крайової задачі з умовою спряження типу Вентцеля. // Всеукраїнський науковий семінар “Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу». 25-28 березня 2010, Ворохта. Тези доповідей.-С. 13-14.

26. Мильо О.Я., Сторож О.Г., Шувар О.Б. Про резольвентну порівнянність двох дисипативних збурень симетричного оператора. Вісник НУ «Львівська політехніка». Фізико-математичні науки. – 2010, № 687. С. 24 – 28.

27. Копитко Б.І., Мильо О.Я., Цаповська Ж.Я. Параболічна задача спряження із загальними крайовою умовою та умовою спряження типу Вентцеля. // Карпатські математичні публікації. 2011.-Т.2, № 2. С. 55- 73.

28. Конончук П.П., Мильо О.Я., Цаповська Ж.Я. Про багатовимірний процес броунівського руху з кусково-сталою матрицею дифузії та з мембраною, що розташована на даній гіперплощині і діє в нахиленому напрямку // Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу” (Ворохта, Україна, 25 лютого – 3 березня 2013). Збірник тез. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 14–15.

29. O.Mylyo. On zerous of polynomial of the elliptic functions // 9-та Міжнародна алгебраїчна конференція в Україні (Львів, Україна, 8-13 липня, 2013). – Збірник тез. – Львів, 2013. – С. 135.

30. Мильо О.Я., Холявка Я.М. Сумісні наближення значень двох еліптичних функцій Вейєрштрасса. // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск 78 , 2013.- С. 113-117.

31. Мильо О.Я., Холявка Я.М. Сумісні наближення значень еліптичних функцій Вейєрштрасса та Якобі. // Вісник Львівського університету. Серія прикладної математики та інформатики. Випуск 22, 2014.- С. 85 – 91.

32. Мильо О.Я., Холявка Я.М. Сумісні наближення інваріантів, періодів та значень двох еліптичних функцій Вейєрштрасса. // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск 80, 2015.- С. 107-111

33. Мильо О.Я., Холявка Я.М. Сумісні наближення періодів та значень двох еліптичних функцій Вейєрштрасса. // Вісник Львівського університету. Серія прикладної математики та інформатики. Випуск 24 , 2016.- С. 87 – 93.

Біографія

Мильо Ольга Ярославівна – математик, кандидат фізико-математичних наук, доцент. Закінчила математичний факультет Львівського державного університету Імені Івана Франка у 1986 р. з дипломом з відзнакою, у 1988-1991 роках навчалась в аспірантурі при математичному факультеті Львівського державного університету Імені Івана Франка. У 1998 році захистила дисертацію “Диференціально-граничні оператори з інтегральними крайовими умовами та відповідні теоретико-функціональні моделі” на здобуття вченого ступеня кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.01. – математичний аналіз. У 1986-1988 старший лаборант, 1991-2000 асистент кафедри теорії фунцій та функціонального аналізу, з 2000 доцент кафедри вищої математики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Методичні матеріали

1. Мильо О.Я., Шипка Й.Г. Криволінійні та поверхневі інтеграли. Методичні рекомендації, вправи та індивідуальні завдання для студентів природничих факультетів. Львів: Видав. центр ЛНУ ім.Івана Франка, 2002. – 60 с.

2. Мильо О.Я. Границя послідовності. Границя функції. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для студентів природничих факультетів. Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 50 с.

3. Барабаш Г.М., Кічура С.М., Мильо О.Я., Онисько М.П. Спрощення тригонометричних виразів. Методичні вказівки для студентів факультету доуніверситетської підготовки. Львів: Видав. центр ЛНУ ім.Івана Франка, 2003. – 39 с.

4. Барабаш Г.М., Кічура С.М., Мильо О.Я., Онисько М.П. Геометрія і тригонометрія у задачах і вправах: Навчальний посібник.- Львів: Видав. центр ЛНУ ім.Івана Франка, 2003. – 166 с.

5. Барабаш Г.М., Гаталевич А.І., Кічура С.М., Мильо О.Я. Практикум з курсу Вища математика. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 158 с.

6. Мильо О.Я. Ряди. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для студентів фізичного факультету та факультету електроніки. Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 87 с.

7. Мильо О.Я., Цаповська Ж.Я. Методичні рекомендації, приклади та індивідуальні завдання до вивчення розділу вищої математики «Диференціальне числення функцій однієї змінної» для студентів факультету електроніки. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2011.- 62 с.

8. Мильо О.Я., Синюта В.М., Холявка Я.М., Онисько М.П., Брик О.М. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної. Навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 206 с.

9. Копитко Б.І., Мильо О.Я., Цаповська Ж.Я. Вища математика. Елементи лінійної алгебри і аналітичної геометрії. Тексти лекцій.- Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011.- 301 с.

10. Мильо О.Я., Цаповська Ж.Я. Методичні рекомендації, приклади та завдання для самостійної роботи до вивчення розділу вищої математики «Диференціальні рівняння» для студентів факультету електроніки.- Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013.- 54 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!