Тріщ Богдан Михайлович

Посада: доцент кафедри вищої математики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефони (робочі): (032) 239-41-93, (032) 239-47-53

Електронна пошта: bohdan.trishch@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Оптимізація температурних полів і напружень в пластинах і оболонках, математичне моделювання економічних процесів, застосування сучасних технологій навчання у вищій школі.

Курси

Біографія

Народився 29.07.1955 в м. Рудки Самбірського району Львівської області. З 1972р. по 1977 р. навчався на механіко-математичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка. У 1977-1978 р.р. – інженер ОЦ ЛДУ імені Івана Франка, у 1978-1991 р.р. – асистент, з 1991 р. – доцент кафедри вищої математики Львівського університету імені Івана Франка.

Нагороди

Грамота Львівської обласної державної адміністрації, 2011 р..

Методичні матеріали

Підручник

 1. Тріщ Б.М. Вища математика для економістів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 552 с.

 

Навчальні посібники:

 1. Л.М. Лісевич, В.В. Бабенко, М.М. Бокало, Б.М. Тріщ. Математичний аналіз у задачах і вправах. Вступ в аналіз. Диференціальне числення функцій однієї змінної. – Київ НМК ВО  1993. – 207 с.
 2. Л.М. Лісевич, В.В. Бабенко, М.М. Бокало, Б.М. Тріщ. Математичний аналіз у задачах і вправах. Інтегральне числення функцій однієї змінної. – Київ НМК ВО  1995. – 198 с.
 3. Лісевич Л.М., Бабенко В.В., Бокало М.М., Тріщ Б.М. Математичний аналіз у задачах і вправах. Диференціальне числення функцій багатьох змінних. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2001. – 170 с.
 4. Ковальчук Б.В., Тріщ Б.М. Основи аналітичної геометрії та лінійної алгебри. Навчальний посібник. Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2002. –290с.
 5. Тріщ Б.М. Аналітична геометрія та лінійна алгебра. Курс лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2003. –  240 с.
 6. Бабенко В.В., Зіневич А.Г., Кічура С.М., Тріщ Б.М., Цаповська Ж.Я. Збірник задач з вищої математики. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2005. – 256 с.
 7. Тріщ Б.М. Основи вищої математики. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана    Франка. 2006. – 385 с.
 8. Тріщ Б.М. Основи вищої математики. Теореми, приклади, задачі. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка.  2008. – 400 с.
 9. Єлейко Я.І., Копитко Б.І., Тріщ Б.М. Теорія ймовірностей. Теореми, приклади, задачі. Навчальний посібник. – Львів:  Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2009. – 324 с. (З грифом МОН України).
 10. Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики. Модуль 1. Лінійна алгебра. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2010. – 133 с.
 11. Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики. Модуль 2. Аналітична геометрія. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2010. –126с.
 12. Б.М. Тріщ. Практикум з вищої математики. Модуль 3.  Вступ до математичного аналізу. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2012. – 206 с.
 13. Б.М. Тріщ. Практикум з вищої математики. Модуль 5.  Інтегральне числення функцій однієї змінної. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2012. – 109 с.
 14. Б.М. Тріщ. Практикум з вищої математики. Модуль 4.  Диференціальне числення функцій однієї змінної. Навчальний посібник. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2012. – 133 с.
 15. Б.М. Тріщ. Практикум з вищої математики. Модуль 6.  Функції багатьох змінних. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2012. – 140 с.
 16. Б.М. Тріщ. Практикум з вищої математики. Модуль 7.  Числові та функціональні ряди. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2012. – 71 с.
 17. Б.М. Тріщ Практикум з вищої математики. Модуль 8.  Диференціальні рівняння. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2012. – 111 с.
 18. Тріщ Б.М. Збірник індивідуальних завдань з вищої математики. Навчальний посібник. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2017. – 318 с.
 19. Б.М. Тріщ Вища математика. Збірник індивідуальних завдань. Навчальний посібник. Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2020. 149 с.

 

 

 

 

Навчально-методична література:

 1. Ковальчук Б.В., Тріщ Б.М. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення курсу “Математика для економістів”. Додаткові розділи лінійної алгебри. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2000. – 48 с.
 2. Тріщ Б.М., Єлейко Я.І. Методичні вказівки до вивчення курсу “Теорія ймовірностей і математична статистика”. Основи вибіркового методу. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2001. – 69 с.
 3. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Вища математика” (Диференціальне числення функцій однієї змінної) для студентів економічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2005. – 98 с.
 4. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Вища математика” (Інтегральне числення функцій однієї змінної) для студентів економічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2005. – 95 с.
 5. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Вища математика” (Функції багатьох змінних) для студентів економічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2005. – 143 с.
 6. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних домашніх завдань з курсу “Вища математика. Інтегральне числення функцій однієї змінної”. Для студентів економічного факультету. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2016. – 60 с.
 7. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних домашніх завдань з курсу “Вища математика. Функції багатьох змінних”.  Для студентів економічного факультету. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2016. – 48 с.
 8. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних домашніх завдань з курсу “Вища математика. Ряди. Диференціальні рівняння”.  Для студентів економічного факультету. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2016. – 56 с.
 9. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання до вивчення курсу “Вища та прикладна математика. Лінійна алгебра”. Для студентів географічного факультету. Туризм. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2016. – 61 с.
 10. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання до вивчення курсу “Вища та прикладна математика. Аналітична геометрія”. Для студентів географічного факультету. Туризм. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2016. – 61с.
 11. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання до вивчення курсу “Вища та прикладна математика. Вступ до математичного аналізу”. Для студентів географічного факультету. Туризм. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2016. – 107 с.
 12. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання до вивчення курсу “Вища та прикладна математика. Диференціальне числення функцій однієї змінної”. Для студентів географічного факультету. Туризм. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2016. – 116 с.
 13. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання до вивчення курсу “Вища та прикладна математика. Інтегральне числення функцій однієї змінної”. Для студентів географічного факультету. Туризм. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2016. – 82 с.
 14. Тріщ.Б.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Теорія ймовірностей і математична статистика. Випадкові події”. Для студентів економічного факультету. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2017. –  82 с.
 15. Тріщ.Б.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Теорія ймовірностей і математична статистика. Випадкові величини. Основні поняття. Числові характеристики.”. Для студентів економічного факультету. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2017. –  57 с.
 16. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Теорія ймовірностей і математична статистика. Закони розподілу деяких випадкових величин”. Для студентів економічного факультету. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2017. – 58 с.
 17. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Теорія ймовірностей і математична статистика. Випадкові вектори”. Для студентів економічного факультету. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2017. – 81 с.
 18. Тріщ Б.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Теорія ймовірностей і математична статистика. Закон великих чисел. Граничні теореми”. Для студентів економічного факультету. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2017. – 28 с.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!