Доманська Олена Вікторівна

Посада: доцент кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-45-93

Електронна пошта: olena.domanska@lnu.edu.ua

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Курси

Публікації

 1. Бокало М.М., Кушнір О.В. Про коректність крайових задач для квазілінійних еліптичних систем в необмежених областях // Математичні Студії. – 2005. – Т. 24, № 1. – С. 69–82.
 2. Бокало М.М., Кушнір О.В. Варіаційні нелінійні еліптичні нерівності зі змінними показниками нелінійності // Науковий вісник Чернівецького університету. Математика. – 2006. – Вип. 288. – С. 28–38.
 3. Бокало М.М., Кушнір О.В. Варіаційні нелінійні еліптичні нерівності вищих порядків зі змінними показниками нелінійності // Вісник Львів. ун-ту. Cерія мех.-мат. – 2006. – Вип. 66. – С. 20–35.
 4. Доманська О.В. Крайові задачі для нелінійних еліптичних рівнянь вищих порядків без умов на нескінченності // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2007. – Т. 50, № 4. – C. 19–33.
 5. Доманська О.В. Нелінійні еліптичні рівняння в квазіциліндричних областях // Вісник Львів. ун-ту. Серія мех.-мат. – 2007. – Вип. 67. – С. 104–118.
 6. Bokalo M., Domanska O. On well-posedness of boundary problems for elliptic equations in general anisotropic Lebesgue-Sobolev spaces // Mathematychni Studii. – 2007. – Vol. 28, № 1. – P. 77–91.
 7. Bokalo, M.M., Domanska, O.V. Dirichlet Problem for Stationary Anisotropic Higher-Order Partial Integrodifferential Equations with Variable Exponents of Nonlinearity. J Math Sci 201, 17–31 (2014).
 8. Бугрій Н., Бугрій О., Доманська О. Напівлінійне стохастичне параболічне рівняння зі змінним показником нелінійності // Вісник Львів. ун-ту. Серія мех.-мат. – 2022. – Випуск 93. – C. 108-121.
 9. Bokalo M., Domanska O. Initial-boundary value problem for higher-orders nonlinear elliptic-parabolic equations with variable exponents of the nonlinearity in unbounded domains without conditions at infinity // Математичні студії.– 2023– Vol. 59 No. 1 – P.86-105
 10. Domanska O., Martsyshyn V., Buhrii O. Density-Based Outlier Detection: A Supervised Approach based on Virtual Points // 2023 IEEE 13th International Conference on Electronics and Information Technologies, ELIT 2023 – Proceedings, 2023, pp. 97–101
 11. Leno S., Domanska O., Martsyshyn V., Buhrii O. NAI algorithms in Cloud Services

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!