Кафедра механіки

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Кафедра механіки заснована 1939 року. У 1939-44 роках мала назву кафедра механіки (КМ); у 1944-49 роках кафедра теоретичної механіки (КТМ). Внаслідок реформування у 1949 році розділена на кафедру теоретичної механіки (КТМ) та кафедру теорії пружності (КТП); 1955 року обидві знову об’єднані у кафедру механіки (КМ). Для забезпечення нової спеціалізації КМ у 1963 році реформують у кафедру загальної механіки і гідромеханіки (КЗМГ) та кафедру теорії пружності і пластичності (КТПП). У 1970 році КТПП перейменовують у КМ, а КЗМГ у кафедру прикладної математики. Очолювали кафедру проф. П. Шаудер (1939-41 роки, КМ), проф. В. Нікліборц (1944-45 роки, КТМ), проф. Г. Савін (1945-49 роки, КТМ; 1949-52 роки, КТП), проф. М. Шереметьєв (1949-51 роки, КТМ; 1952-55 роки, КТП; 1955-63 роки, КМ; 1963-67 роки, КТПП), доц. Т. Мартинович (1964 рік, КТПП), проф. О. Парасюк (1951-53 роки, КТМ), проф. М. Леонов (1953-55 роки, КТМ), проф. Н. Флейшман (1952 рік, КТП; 1963-70 роки, КЗМГ), проф. Д. Гриліцький (1967-70 роки, КТПП; 1970-92 роки, КМ), проф. Г. Сулим (з 1992 року, КМ). Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів і маґістрів зі спеціальності “механіка” з двох спеціалізацій – “теорія пружності, пластичності та міцності” і “фізико-хімічна механіка матеріалів. Корозія і захист від корозії”. Підготовку другої спеціалізації забезпечує філія кафедри механіки у Фізико-механічному інституті НАН України (утворена 1984 року, очолив акад. В. Панасюк). При кафедрі є механічна лабораторія, яка складається з механічної лабораторії (з опору матеріалів), лабораторії статичного та динамічного тензометрування, лабораторії фотопружності, лабораторії для практикуму з теоретичної механіки, обчислювальна лабораторія; лабораторія міцності елементів конструкцій. Кафедра забезпечує викладання курсів: теоретична механіка, опір матеріалів та елементи будівельної механіки, механіка суцільного середовища, тензорний аналіз, комп’ютерна механіка, математичне моделювання механічних систем і процесів, механіка композиційних матеріалів, матеріалознавство, теорія пружності, системи аналітичних перетворень; спецкурсів: механічні теорії міцності, застосування ТФКЗ до плоскої задачі теорії пружності, інтегральні перетворення в задачах механіки деформівного твердого тіла, механіка крихкого руйнування, теорія пластин і оболонок, теорія пластичності, наукові основи енергоощадних технологій, теорія тепло- і масообміну, динаміка та міцність машин, реологія композиційних матеріалів, нерівноважна термодинаміка, фізичні основи міцності, фізико-хімічна механіка матеріалів, фрикційна міцність, основи механіки руйнування, корозія матеріалів, втомне руйнування металів, фізичні основи методів неруйнівного контролю елементів конструкцій, методи неруйнівного контролю в технічній діагностиці конструкцій і машин. Співробітники кафедри беруть участь в організації та проведенні національних і міжнародних конференцій, симпозіумів, зокрема Всесоюзній конференції з механіки неоднорідних структур (Львів; 1983, 1987, 1991 роки); україно-польський симпозіум “Змішані задачі механіки неоднорідних структур” (Львів-Варшава; 1995, 1999, 2003 роки); всеукраїнської наукової конференції “Сучасні проблеми механіки” (з 1998 року, щороку); міжнародної конференції “Математичні проблеми механіки неоднорідних структур” (Львів-Луцьк; 2000, 2006 роки) та інших. Кафедра підтримує зв’язки з Варшавським університетом, політехніками м. Лодзь, м. Білосток (Польща), Вестпремським університетом (Угорщина) та іншими. Серед випускників кафедри та її аспірантури відомі в світі академіки НАН України В. Панасюк, О. Парасюк, Д. Петрина, Я. Підстригач, В. Рвачов; чл.-кор. НАН України О. Андрейків, Я. Бурак, Г. Кіт; директори академічних інститутів України та Росії Г. Кіт, В. Панасюк, Я. Підстригач, І. Федик (чл.-кор. РАН); ректори вузів В. Божидарнік, Р. Мокрик, В. Тульчій, О. Шаблій. При кафедрі є аспірантура (з 1947 року) зі спеціальності “механіка деформівного твердого тіла”. Захищено 77 кандидатських та 13 докторських дисертацій.

Співробітники

в.о. завідувача кафедриАНДРЕЙКІВ Олександр Євгеновичв.о. завідувача кафедри
доцентДОЛІНСЬКА Ірина Ярославівнадоцент
доцентЗВІЗЛО Іван Степановичдоцент
доцентКУЗЬ Ігор Степановичдоцент
доцентСЛОБОДЯН Микола Степановичдоцент
завідувачЮРЧИШИН Андрій Степановичзавідувач
інженер 1 категоріїДРАПАКА Володимир Олексійовичінженер 1 категорії
інженер 1 категоріїЯЦИК Ігор Миколайовичінженер 1 категорії
інженерГАЛАЗЮК Тетяна Володимирівнаінженер
старший лаборантСТЕЦЬКА Ганна Іванівнастарший лаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Монографії

 1. Стасевич С.П. Математичні моделі системи терморегуляції організму людини / С.П. Стасевич, І.М. Петрушка, О.Н. Кузь, І.С. Кузь, І.Я. Казимира. – Львів: ЗУКЦ, 2019. – 120 с.
 2. Андрейків О.Є. Методи оцінювання залишкової міцності та довговічності елементів конструкцій за даними неруйнівного контролю / О.Є. Андрейків, В.М. Пустовий, Д.В. Рудавський, І.Я. Долінська, П.О. Семенов; за ред. О.Є. Андрейківа. – Львів : Простір-М, 2017. – 460 с.
 3. Андрейків О.Є. Заповільнене руйнування матеріалів за локальної повзучості / О.Є. Андрейків, В.Р. Сокальський, І.Я. Долінська. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 400 с.
 4. Осадчук В.А. Залишкова міцність та довговічність ділянок нафтогазопроводів з дефектами: монографія / В.А. Осадчук, О.Є. Андрейків, Ю.В. Банахевич, А.В. Драгілєв, А.О. Кичма. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 264 с.
 5. Назарчук З.Т. Оцінювання водневої деградації феромагнетиків у магнітному полі / З.Т. Назарчук, О.Є. Андрейків, В. Р. Скальський. – К. : Наук. думка, 2013. – 271 с.
 6. Awrejcewicz Nonsmooth Dynamics of Contacting Thermoelastic Bodies / Awrejcewicz J., Pyr’yevYu.  Series: Advances in Mechanics and Mathematics , Vol. 16. , XVIII – New-York: Hardcover, 2009. – 242 p.
 7. Андрейків О.Є. Механіка руйнування та довговічність металевих матеріалів у водневмісних середовищах / О.Є. Андрейків, О.В. Гембара. – Київ: Наукова думка, 2008. – 345 с.
 8. Божидарнік В.В. Механіка руйнування, міцність і довговічність неперервно армованих композитів: Монографія. Т. 1. Основи руйнування неперервно армованих композитів / В.В. Божидарнік, О.Є. Андрейків, Г.Т. Сулим – Луцьк: Надстир’я, 2007. – 400 с.
 9. Божидарнік В.В. Механіка руйнування, міцність і довговічність неперервно армованих композитів: Монографія. Т. 2. Математичні методи в задачах руйнування неперервно армованих композитів / В.В. Божидарнік, О.Є. Андрейків, Г.Т. Сулим.– Луцьк: Надстир’я, 2007. – 424 с.
 10. Сулим Г.Т. Основи математичної теорії термопружної рівноваги деформівних твердих тіл з тонкими включеннями. Монографія. – Львів: дослідно-видавничий центр НТШ. 2007. – 716 с.
 11. Андрейків О.Є. Теоретичні основи методу акустичної емісії в механіці руйнування/ О.Є. Андрейків, В.Р. Скальський, Г.Т. Сулим. – Львів: СПОЛОМ, 2007. – 480 с.
 12. Awrejcewicz J., Pyryev Yu., Kudra G., Olejnik P.. Mathematical and Numerical Methods of Analysis of Bifurcation and Chaotic Dynamics of Mechanical Systems with Friction and Impacts, Łódź Technical University Press, Łódź 2006, in Polish, monograph, – 110 Р.
 13. Cкальський В.Р. Оцінка об’ємної пошкодженості матеріалів методом акустичної емісії/ В.Р. Cкальський, О.Є. Андрейків. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 330 с.
 14. Кіндрацький Б.І. Раціональне проектування машинобудівних конструкцій/ Б.І. Кіндрацький, Г.Т. Сулим. 2003. Львів: КІНПАТРІ ЛТД. – 280 с.
 15. Пир’єв Ю. О. Поширення хвиль у пружних середовищах з урахуванням зв’язаності фізико-механічних полів: Монографія. – Львів: Світ, 1998. – 204с.
 16. Гриліцький Д. В. Термопружні контактні задачі в трибології. 1996.
 17. Андрейкив А.Е. Усталостное разрушение и долговечность конструкций / Андрейкив А.Е., Дарчук О.И. – К.: Наук. Думка, 1992. – 184 с.
 18. Андрейкив А.Е. Оценка контактного взаимодействия трущихся деталей / Андрейкив А.Е., Чернец М.В. – К.: Наук. Думка, 1991. – 160 с.
 19. Андрейкив А.Е. Метод акустической эмиссии в исследовании процессов разрушения / А.Е. Андрейкив, Н.В. Лысак. – К.: Наук. Думка, 1989. – 176 с.
 20. Панасюк В.В. Основы механики разрушения материалов / Панасюк В.В., Андрейкив А.Е., Партон В.З. – К.: Наук. Думка, 1988. – 488 с.
 21. Андрейкив А.Е. Пространственные задачи теории трещин. – К.: Наук. Думка, 1982. – 348 с.
 22. Кизыма Я. М. Осесимметричные контактные задачи теории упругости и термоупругости /Д.В. Грилицкий, Я. М. Кизыма. – Львів 198
 23. Андрейкив А.Е. Разрушение квазихрупких тел с трещинами при сложном напряженном состоянии / Андрейкив А.Е. – К.: Наук. Думка, 1979. – 144 с.
 24. Панасюк В.В. Методы оценки трещиностойкости конструкционных материалов / Панасюк В.В., Андрейкив А.Е., Ковчик С.Е. – К.: Наук. Думка, 1977. – 280 с.
 25. Гриліцький Д. В. Напруження в пластинках з коловою лінією розмежування граничних умов / Д. Гриліцький, Р. М. Луцишин, 1975.
 26. Гриліцький Д. В. Задачі теплопровідності й термопружності для пластин /Д. В. Гриліцький, І. Осів, 1974.
 27. Гриліцький Д. В. Осесиметричні контактні задачі термопружності /Д. В. Гриліцький, Б. Г. Шелестовський, 1974.
 28. Савин Г.Н.Пластинки и оболочки с ребрами жест кости / Г.Н. Савин, Н.П. Флейшман, – К.: Наук. Думка, 1964. – 383 с.
 29. Шереметьев М.П. рік Пластинки с подкрепленным краем . – Львів, –259 с.
 30. Савин Г.Н. Концентрация напряжений около отверстий 1951.

 

Навчальні підручники і посібники

 1. Скальський В. Р., Божидарнік В. В., Долінська І. Я. Основи механіки руйнування для зварювальників: навч. посіб. – Луцьк, 2014. – 356 с.
 2. Божидарнік В.В., Сулим Г.Т. Теорія пружності: підручник. Т. 1: Загальні питання. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2012. 552 с.
 3. Скальський В. Р., Сулим Г. Т. Основи акустичних методів неруйнівного контролю: навч. посіб. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 386 с.
 4. Сулим Г.Т., Гурняк Л.І., Станкевич В.З. Числові методи в опорі матеріалів та їх програмне забезпечення. Луцьк: В-во ЛДТУ, 2007. 147 с. (гриф МОН).
 5. Лучко Й.Й., Сулим Г.Т., Кир’ян В.І. Механіка руйнування та міцність матеріалів: довідниковий посібник. Т. 6. Механіка руйнування мостових конструкцій та методи прогнозування їх залишкової довговічності. Львів. Каменяр, 2004. 888 с.
 6. Андрейків О. Є., Штаюра С. Т. Експериментальна механіка матеріалів: Частина 1: Силові Фактори. Ізотропні матеріали. (Лабораторний практикум):Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка. – 272 с.
 7. Юрчишин А. С., Шевчук В. В. Кузь І.С. Тектонофізичні основи структурного аналізу: навч. посіб.2002 рік
 8. Божидарник В.В., Сулим Г.Т. Елементи теорії пластичності та міцності. Львів: Світ, 1999. 945 с.
 9. Онищук В. Й. Інтегральні перетворення в задачах механіки деформівного твердого тіла: навч. посіб 1998.
 10. Юрчишин А. С., Пенцак Є.Я. Функційні рівняння: навч. посіб. – Львів: ЛДУ, 1998. – 112с.
 11. Божидарник В.В., Сулим Г.Т. Елементи теорії пружності. – Львів: Світ, 1994. 560 с.
 12. Божидарник В.В., Сулим Г.Т. Теорія пластичності: навч. посіб 1991 р.
 13. Божидарник В.В., Сулим Г.Т Механічні теорії міцності: навч. посіб – Львів 1989 р.
 14. Божидарник В.В., Сулим Г.Т Механіка крихкого руйнування: навч. посіб – Львів 1989 р.
 15. Гриліцький Д.В., Сорокатий Ю.І. Механічні і оптичні методи дослідження напружено-деформованого стану тіл: навч. посіб. – 1984 р.
 16. Гриліцький Д. В. Плоскі контактні задачі термопружності : навч. посіб. /Д.В. Гриліцький, Б.І. Попович, – Львів: Вища школа, 1973 – 114 с.

 

Методичні матеріали

 1. Методичні вказівки до оформлення індивідуальної роботи на тему “Дослідження руху механічної системи” у курсі “Теоретична механіка” / Слободян М.С., Кузь І.С., Звізло І.С. – Львів: ФОП Кепещук П.М., 2019. – 23 с.
 2. Методичні вказівки до розв’язування задач підвищеної складності у курсі “Теоретична механіка” / Слободян М.С., Кузь І.С., Звізло І.С. – Львів: ФОП Кепещук П.М., 2018. – 36 с.
 3. Опір матеріалів та елементи будівельної механіки: Методичні вказівки / Сулим Г.Т., Опанасович В.К., Слободян М.С. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 100 с.
 4. Динаміка та міцність машин: Методичний посібник / Опанасович В.К. – Львів: Ви-давничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 75 с.
 5. Методичні вказівки до вивчення основних команд у математичному пакеті Maple у курсі “Пакети прикладних програм” / Кузь І., Слободян М.С. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І Франка, 2014. – 34 с.
 6. Методичні вказівки до вивчення мови розмітки гіпертексту HTML у курсі “Мережі. Інтернет” / Кузь І., Слободян М.С. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І Франка, 2013. – 16 с.
 7. Нерівноважна термодинаміка. Конспект лекцій / Турчин І.М. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І Франка, 2012. – 28 с.
 8. Ріст і перебудова органів і тканин. Метод. вказ. до вивчення курсу «Біо­механіка» Турчин І.М. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І Франка, 2012. – 16 с.

 

Дослідження

Головні напрями наукових досліджень: контактні задачі теорії пружності і термопружності, зокрема з урахуванням тертя і зношування; концентрація напружень і руйнування поблизу масивних і тонких деформівних дефектів у термопружних середовищах; теорія дислокацій і точкових дефектів; дослідження динамічних напружень в кусково-однорідних тілах при локальних силових, теплових і комбінованих навантаженнях методом поліномів Чебишева-Лагерра; некласичні задачі термопружності та гідромеханіки; гідроакустика; числові методи розв’язування задач нелінійної теорії пружності і пластичності; механіка композитів, механіка руйнування матеріалів, міцність і довговічність елементів конструкцій; водневе матеріалознавство; методи неруйнівного контролю; математичне моделювання геологічних структур і структуротворчих процесів у літосфері.

Семінар з АМС моделей

29.03.2023 | 11:40

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас на науковий онлайн-семінар з аналізу математичних і статистичних моделей (Семінар з АМС моделей) кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь.
Доповідач: Головатий Ю.Д.
Тема доповіді: Модель перцептрону
Початок:  18:00, середа 29.03.2023
Керівники семінару: Бокало М.М., Бугрій О.М., Головатий Ю.Д.
Семінар працюватиме на постійній основі.
Прохання зголошуватися з доповідями і долучати до семінару наших колег та кращих студентів.
Лінк на семінар тут

Читати »

Результати студентської олімпіади з математики

21.03.2023 | 16:04

Результати студентської олімпіади з математики
Молодші курси:
Чип Яна 1 курс прикладна ПМП12 — 1 місце
Хромяк Веніамін 2 курс мехмат МТА21 — 2 місце
Зарванський Михайло 1 курс мехмат ПМП11с — 2 місце
Мостова О. 2 курс мехмат МТА21 — 2 місце
Бакай Діана 1 курс мехмат МТК11 — 2 місце
 
Старші курси:
Щерба Максим 6 курс прикладна ПМПм22 — 1 місце
 

Читати »

Факультетські вибіркові дисципліни для студентів 1-3 курсів (на 2023-2024 навчальний рік)

21.03.2023 | 15:58

До уваги студентів 1-3 курсів!
 
Усім студентам 1-3 курсів потрібно до 17:00 28 березня (вівторок) 2023 р. подати у деканат механіко-математичного факультету заяву (зразок заяви для кожної групи наведений в додатках 4-9) про вибір факультетських дисциплін циклу професійної та практичної підготовки, які наведені для кожної групи в додатках 1-3. Заяву потрібно роздрукувати, заповнити, сфотографувати і відіслати на електронну пошту деканату.
Всю необхідну інформацію можна знайти на сайті механіко-математичного факультету https://new.mmf.lnu.edu.ua/
Перелік дисциплін та зразок заяв можна завантажити тут.

Читати »

Відкрита дистанційна зустріч з експертною групою щодо акредитації освітньо-професійних програм «Математика. Математична економіка та економетрика», «Комп’ютерна алгебра, криптологія та теорія ігор», «Комп’ютерний аналіз математичних моделей» ID 17763/ 17765/ 23228 першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

20.03.2023 | 17:18

Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у відкритій дистанційній зустрічі з експертною групою щодо акредитації освітньо-професійних програм «Математика. Математична економіка та економетрика»,  «Комп’ютерна алгебра, криптологія та теорія ігор»,  «Комп’ютерний аналіз математичних моделей» ID 17763/ 17765/ 23228 першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, яка відбудеться 24 березня 2023 року о 10 год. 30 хв. дистанційно в  ZOOM.
Час: 24 березня 2023 р.,  10:30-11:00
Підключитись до конференції Zoom:  https://us02web.zoom.us/j/86879674492?pwd=TUpXd3FoRTVvc3FqN3hvdG8vM1pBZz09
Ідентифікатор конференції: 868 7967 4492
Код доступу: 2023

Читати »

Відкрита дистанційна зустріч з експертною групою щодо акредитації освітньо-професійної програми «Середня освіта (Математика)» ID 25567 першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

19.03.2023 | 22:57

Шановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у відкритій дистанційній зустрічі з експертною групою щодо акредитації освітньо-професійної програми «Середня освіта (Математика)» ID 25567 першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, яка відбудеться 23 березня 2023 року о 16 год 10 хв дистанційно у ZOOM(i).
Час: 23 березня 2023 р. 16 год 10хв.
Підключитись до конференції Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82937081017?pwd=d1BHLy9vY3B2TmNsMVZIbE5DUzBDQT09
Ідентифікатор конференції: 829 3708 1017
Пароль: 2023

Читати »