Кафедра механіки

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Стратегія розвитку кафедри 2020-2024.
Програмні цілі та завдання кафедри механіки на 2021-2026.

Починаючи з 2003 року, після запровадження двоступеневої вищої освіти, кафедра механіки готувала бакалаврів та магістрів зі спеціальності 6.040202 Механіка з галуззю знань 0402 Фізико-математичні науки. Кабінет міністрів України постановою № 226 від 29 квітня 2015 року змінив коди спеціальностей та галузі знань, згідно яких спеціальність «Механіка» увійшла в спеціальність 113 Прикладна математика галузі знань 11 Математика та статистика».

Кафедра готує бакалаврів, маґістрів та аспірантів зі спеціальності 113 «Прикладна математика» за наступними освітніми програмами:
• бакалаври – освітньо-професійна програма «Математичне моделювання та комп’ютерна механіка»;
• магістри – освітньо-професійна програма «Теоретична та прикладна механіка»;
• аспіранти – освітньо-наукова програма «Прикладна математика».

Кафедра забезпечує викладання курсів:
– для бакалаврів: Теоретична механіка, Тензорний аналіз, Опір матеріалів, Основи механіки суцільного середовища, Математичні моделі механіки суцільного середовища, Комп’ютерна механіка композитів, Застосування ТФКЗ до плоских задач теорії пружності, Фізико-хімічна механіка матеріалів, Математичне моделювання механічних процесів і систем, Біоматеріали, Лабораторії спеціалізації з опору матеріалів та фото пружності, Основи механіки руйнування, Лабораторії спеціалізації зі статичного та динамічного тензометрування, Пакети прикладних програм, Теорія пластин, Теорія оболонок, Основи наукових досліджень та менеджменту, Навчальна (обчислювальна) практика;
– для магістрів: Втомне руйнування матеріалів, Динаміка та міцність машин, Термомеханіка, Нелінійна теорія пружності, Механіка сповільненого руйнування конструкцій, Реологія композиційних матеріалів, Методи визначення ресурсу елементів конструкцій, Методика викладання математики, механіки та інформатики, Історія механіки, Мораль та етика вченого і психологічні особливості наукової роботи, Комп’ютерне моделювання у виробничих процесах, Інтегральні перетворення в задачах механіки деформівного твердого тіла, Комп’ютерна графіка, Наукові основи енергоощадних технологій;
– для аспірантів: Метод функцій стрибка у задачах механіки ДТТ з тонкостінними включеннями, Плоскі контактні задачі для однорідних та кусково-однорідних тіл з тріщинами, Методи визначення залишкового ресурсу елементів конструкцій за дії фізико-хімічних чинників, Сучасні проблеми прикладної математики, Науковий семінар.

Співробітники кафедри беруть участь в організації та проведенні національних і міжнародних конференцій, симпозіумів, зокрема Всесоюзній конференції з механіки неоднорідних структур (Львів; 1983, 1987, 1991 роки); україно-польський симпозіум “Змішані задачі механіки неоднорідних структур” (Львів-Варшава; 1995, 1999, 2003 роки); всеукраїнської наукової конференції “Сучасні проблеми механіки” (з 1998 року, щороку); міжнародної конференції “Математичні проблеми механіки неоднорідних структур” (Львів-Луцьк; 2000, 2006 роки) та інших. Кафедра підтримує зв’язки з Варшавським університетом, політехніками м. Лодзь, м. Білосток (Польща), Вестпремським університетом (Угорщина) та іншими. Серед випускників кафедри та її аспірантури відомі в світі академіки НАН України В. Панасюк, О. Парасюк, Д. Петрина, Я. Підстригач, В. Рвачов; чл.-кор. НАН України О. Андрейків, Я. Бурак, Г. Кіт; директори академічних інститутів України та Росії Г. Кіт, В. Панасюк, Я. Підстригач, І. Федик (чл.-кор. РАН); ректори вузів В. Божидарнік, Р. Мокрик, В. Тульчій, О. Шаблій. У 1947 році при кафедрі створена аспірантура зі спеціальності “механіка деформівного твердого тіла” в якій була захищено 77 кандидатських та 13 докторських дисертацій.

Кафедра механіки заснована у 1939 році. У 1939—44 роках мала назву кафедра механіки (КМ), у 1944—49 роках – кафедра теоретичної механіки (КТМ). Внаслідок реформування у 1949 р. розділена на кафедру теоретичної механіки та кафедру теорії пружності (КТП). У 1955 р. обидві кафедри знову об’єднані у кафедру механіки. Для забезпечення нової спеціалізації кафедри механіки у 1963 р. реформують у кафедру загальної механіки і гідромеханіки (КЗМГ) та кафедру теорії пружності і пластичності (ТПП). У 1970 р. кафедру теорії пружності і пластичності перейменовують у кафедру механіки, а кафедру загальної механіки і гідромеханіки –  у кафедру прикладної математики (КПМ). Очолювали кафедру протягом цього періоду: проф. П. Шаудер (1939—41, КМ), проф. В. Нікліборц (1944—45, КТМ), проф. Г. Савін (1945—49, КТМ; 1949—52, КТП), проф. М. Шереметьєв (1949—51, КТМ; 1952—55, КТП; 1955—63, КМ; 1963—67, КТПП), доц. Т. Мартинович (1964, КТПП), проф. О. Парасюк (1951—53, КТМ), проф. М. Леонов (1953—55, КТМ), проф. Н. Флейшман (1952, КТП; 1963—70, КЗМГ), проф. Д. Гриліцький (1967—70, КТПП; 1970—92, КМ), проф. Г. Сулим (1992-2019, КМ), проф. О. Андрейків (2019-, КМ).
У 1984 р. кафедра механіки відкрила філію у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України, яку очолив акад. В. Панасюк.
За час своєї історії кафедра готувала бакалаврів, спеціалістів і маґістрів зі спеціальності “механіка” з двох спеціалізацій – “теорія пружності, пластичності та міцності” і “фізико-хімічна механіка матеріалів. Корозія і захист від корозії”. Підготовку другої спеціалізації забезпечувала філія кафедри механіки у Фізико-механічному інституті НАН України (утворена 1984 року, очолив акад. В. Панасюк). При кафедрі була створена механічна лабораторія, яка складалася з механічної лабораторії (з опору матеріалів), лабораторії статичного та динамічного тензометрування, лабораторії фотопружності, лабораторії для практикуму з теоретичної механіки, обчислювальна лабораторія; лабораторія міцності елементів конструкцій.
Співробітники кафедри беруть участь в організації та проведенні національних і міжнародних конференцій, симпозіумів, зокрема Всесоюзній конференції з механіки неоднорідних структур (Львів; 1983, 1987, 1991 роки); україно-польський симпозіум “Змішані задачі механіки неоднорідних структур” (Львів-Варшава; 1995, 1999, 2003 роки); всеукраїнської наукової конференції “Сучасні проблеми механіки” (з 1998 року, щороку); міжнародної конференції “Математичні проблеми механіки неоднорідних структур” (Львів-Луцьк; 2000, 2006 роки) та інших. Кафедра підтримує зв’язки з Варшавським університетом, політехніками м. Лодзь, м. Білосток (Польща), Вестпремським університетом (Угорщина) та іншими. Серед випускників кафедри та її аспірантури відомі в світі академіки НАН України В. Панасюк, О. Парасюк, Д. Петрина, Я. Підстригач, В. Рвачов; чл.-кор. НАН України О. Андрейків, Я. Бурак, Г. Кіт; директори академічних інститутів України та Росії Г. Кіт, В. Панасюк, Я. Підстригач, І. Федик (чл.-кор. РАН); ректори вузів В. Божидарнік, Р. Мокрик, В. Тульчій, О. Шаблій. У 1947 році при кафедрі створена аспірантура зі спеціальності “механіка деформівного твердого тіла” в якій була захищено 77 кандидатських та 13 докторських дисертацій.

Співробітники

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Монографії

 1. Стасевич С.П. Математичні моделі системи терморегуляції організму людини / С.П. Стасевич, І.М. Петрушка, О.Н. Кузь, І.С. Кузь, І.Я. Казимира. – Львів: ЗУКЦ, 2019. – 120 с.
 2. Андрейків О.Є. Методи оцінювання залишкової міцності та довговічності елементів конструкцій за даними неруйнівного контролю / О.Є. Андрейків, В.М. Пустовий, Д.В. Рудавський, І.Я. Долінська, П.О. Семенов; за ред. О.Є. Андрейківа. – Львів : Простір-М, 2017. – 460 с.
 3. Андрейків О.Є. Заповільнене руйнування матеріалів за локальної повзучості / О.Є. Андрейків, В.Р. Сокальський, І.Я. Долінська. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 400 с.
 4. Осадчук В.А. Залишкова міцність та довговічність ділянок нафтогазопроводів з дефектами: монографія / В.А. Осадчук, О.Є. Андрейків, Ю.В. Банахевич, А.В. Драгілєв, А.О. Кичма. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 264 с.
 5. Назарчук З.Т. Оцінювання водневої деградації феромагнетиків у магнітному полі / З.Т. Назарчук, О.Є. Андрейків, В. Р. Скальський. – К. : Наук. думка, 2013. – 271 с.
 6. Awrejcewicz Nonsmooth Dynamics of Contacting Thermoelastic Bodies / Awrejcewicz J., Pyr’yevYu.  Series: Advances in Mechanics and Mathematics , Vol. 16. , XVIII – New-York: Hardcover, 2009. – 242 p.
 7. Андрейків О.Є. Механіка руйнування та довговічність металевих матеріалів у водневмісних середовищах / О.Є. Андрейків, О.В. Гембара. – Київ: Наукова думка, 2008. – 345 с.
 8. Божидарнік В.В. Механіка руйнування, міцність і довговічність неперервно армованих композитів: Монографія. Т. 1. Основи руйнування неперервно армованих композитів / В.В. Божидарнік, О.Є. Андрейків, Г.Т. Сулим – Луцьк: Надстир’я, 2007. – 400 с.
 9. Божидарнік В.В. Механіка руйнування, міцність і довговічність неперервно армованих композитів: Монографія. Т. 2. Математичні методи в задачах руйнування неперервно армованих композитів / В.В. Божидарнік, О.Є. Андрейків, Г.Т. Сулим.– Луцьк: Надстир’я, 2007. – 424 с.
 10. Сулим Г.Т. Основи математичної теорії термопружної рівноваги деформівних твердих тіл з тонкими включеннями. Монографія. – Львів: дослідно-видавничий центр НТШ. 2007. – 716 с.
 11. Андрейків О.Є. Теоретичні основи методу акустичної емісії в механіці руйнування/ О.Є. Андрейків, В.Р. Скальський, Г.Т. Сулим. – Львів: СПОЛОМ, 2007. – 480 с.
 12. Awrejcewicz J., Pyryev Yu., Kudra G., Olejnik P.. Mathematical and Numerical Methods of Analysis of Bifurcation and Chaotic Dynamics of Mechanical Systems with Friction and Impacts, Łódź Technical University Press, Łódź 2006, in Polish, monograph, – 110 Р.
 13. Cкальський В.Р. Оцінка об’ємної пошкодженості матеріалів методом акустичної емісії/ В.Р. Cкальський, О.Є. Андрейків. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 330 с.
 14. Кіндрацький Б.І. Раціональне проектування машинобудівних конструкцій/ Б.І. Кіндрацький, Г.Т. Сулим. 2003. Львів: КІНПАТРІ ЛТД. – 280 с.
 15. Пир’єв Ю. О. Поширення хвиль у пружних середовищах з урахуванням зв’язаності фізико-механічних полів: Монографія. – Львів: Світ, 1998. – 204с.
 16. Гриліцький Д. В. Термопружні контактні задачі в трибології. 1996.
 17. Андрейкив А.Е. Усталостное разрушение и долговечность конструкций / Андрейкив А.Е., Дарчук О.И. – К.: Наук. Думка, 1992. – 184 с.
 18. Андрейкив А.Е. Оценка контактного взаимодействия трущихся деталей / Андрейкив А.Е., Чернец М.В. – К.: Наук. Думка, 1991. – 160 с.
 19. Андрейкив А.Е. Метод акустической эмиссии в исследовании процессов разрушения / А.Е. Андрейкив, Н.В. Лысак. – К.: Наук. Думка, 1989. – 176 с.
 20. Панасюк В.В. Основы механики разрушения материалов / Панасюк В.В., Андрейкив А.Е., Партон В.З. – К.: Наук. Думка, 1988. – 488 с.
 21. Андрейкив А.Е. Пространственные задачи теории трещин. – К.: Наук. Думка, 1982. – 348 с.
 22. Кизыма Я. М. Осесимметричные контактные задачи теории упругости и термоупругости /Д.В. Грилицкий, Я. М. Кизыма. – Львів 198
 23. Андрейкив А.Е. Разрушение квазихрупких тел с трещинами при сложном напряженном состоянии / Андрейкив А.Е. – К.: Наук. Думка, 1979. – 144 с.
 24. Панасюк В.В. Методы оценки трещиностойкости конструкционных материалов / Панасюк В.В., Андрейкив А.Е., Ковчик С.Е. – К.: Наук. Думка, 1977. – 280 с.
 25. Гриліцький Д. В. Напруження в пластинках з коловою лінією розмежування граничних умов / Д. Гриліцький, Р. М. Луцишин, 1975.
 26. Гриліцький Д. В. Задачі теплопровідності й термопружності для пластин /Д. В. Гриліцький, І. Осів, 1974.
 27. Гриліцький Д. В. Осесиметричні контактні задачі термопружності /Д. В. Гриліцький, Б. Г. Шелестовський, 1974.
 28. Савин Г.Н.Пластинки и оболочки с ребрами жест кости / Г.Н. Савин, Н.П. Флейшман, – К.: Наук. Думка, 1964. – 383 с.
 29. Шереметьев М.П. рік Пластинки с подкрепленным краем . – Львів, –259 с.
 30. Савин Г.Н. Концентрация напряжений около отверстий 1951.

 

Навчальні підручники і посібники

 1. Скальський В. Р., Божидарнік В. В., Долінська І. Я. Основи механіки руйнування для зварювальників: навч. посіб. – Луцьк, 2014. – 356 с.
 2. Божидарнік В.В., Сулим Г.Т. Теорія пружності: підручник. Т. 1: Загальні питання. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2012. 552 с.
 3. Скальський В. Р., Сулим Г. Т. Основи акустичних методів неруйнівного контролю: навч. посіб. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 386 с.
 4. Сулим Г.Т., Гурняк Л.І., Станкевич В.З. Числові методи в опорі матеріалів та їх програмне забезпечення. Луцьк: В-во ЛДТУ, 2007. 147 с. (гриф МОН).
 5. Лучко Й.Й., Сулим Г.Т., Кир’ян В.І. Механіка руйнування та міцність матеріалів: довідниковий посібник. Т. 6. Механіка руйнування мостових конструкцій та методи прогнозування їх залишкової довговічності. Львів. Каменяр, 2004. 888 с.
 6. Андрейків О. Є., Штаюра С. Т. Експериментальна механіка матеріалів: Частина 1: Силові Фактори. Ізотропні матеріали. (Лабораторний практикум):Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка. – 272 с.
 7. Юрчишин А. С., Шевчук В. В. Кузь І.С. Тектонофізичні основи структурного аналізу: навч. посіб.2002 рік
 8. Божидарник В.В., Сулим Г.Т. Елементи теорії пластичності та міцності. Львів: Світ, 1999. 945 с.
 9. Онищук В. Й. Інтегральні перетворення в задачах механіки деформівного твердого тіла: навч. посіб 1998.
 10. Юрчишин А. С., Пенцак Є.Я. Функційні рівняння: навч. посіб. – Львів: ЛДУ, 1998. – 112с.
 11. Божидарник В.В., Сулим Г.Т. Елементи теорії пружності. – Львів: Світ, 1994. 560 с.
 12. Божидарник В.В., Сулим Г.Т. Теорія пластичності: навч. посіб 1991 р.
 13. Божидарник В.В., Сулим Г.Т Механічні теорії міцності: навч. посіб – Львів 1989 р.
 14. Божидарник В.В., Сулим Г.Т Механіка крихкого руйнування: навч. посіб – Львів 1989 р.
 15. Гриліцький Д.В., Сорокатий Ю.І. Механічні і оптичні методи дослідження напружено-деформованого стану тіл: навч. посіб. – 1984 р.
 16. Гриліцький Д. В. Плоскі контактні задачі термопружності : навч. посіб. /Д.В. Гриліцький, Б.І. Попович, – Львів: Вища школа, 1973 – 114 с.

 

Методичні матеріали

 1. Методичні вказівки до оформлення індивідуальної роботи на тему “Дослідження руху механічної системи” у курсі “Теоретична механіка” / Слободян М.С., Кузь І.С., Звізло І.С. – Львів: ФОП Кепещук П.М., 2019. – 23 с.
 2. Методичні вказівки до розв’язування задач підвищеної складності у курсі “Теоретична механіка” / Слободян М.С., Кузь І.С., Звізло І.С. – Львів: ФОП Кепещук П.М., 2018. – 36 с.
 3. Опір матеріалів та елементи будівельної механіки: Методичні вказівки / Сулим Г.Т., Опанасович В.К., Слободян М.С. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 100 с.
 4. Динаміка та міцність машин: Методичний посібник / Опанасович В.К. – Львів: Ви-давничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 75 с.
 5. Методичні вказівки до вивчення основних команд у математичному пакеті Maple у курсі “Пакети прикладних програм” / Кузь І., Слободян М.С. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І Франка, 2014. – 34 с.
 6. Методичні вказівки до вивчення мови розмітки гіпертексту HTML у курсі “Мережі. Інтернет” / Кузь І., Слободян М.С. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І Франка, 2013. – 16 с.
 7. Нерівноважна термодинаміка. Конспект лекцій / Турчин І.М. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І Франка, 2012. – 28 с.
 8. Ріст і перебудова органів і тканин. Метод. вказ. до вивчення курсу «Біо­механіка» Турчин І.М. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І Франка, 2012. – 16 с.

 

Дослідження

Головні напрями наукових досліджень: контактні задачі теорії пружності і термопружності, зокрема з урахуванням тертя і зношування; концентрація напружень і руйнування поблизу масивних і тонких деформівних дефектів у термопружних середовищах; теорія дислокацій і точкових дефектів; дослідження динамічних напружень в кусково-однорідних тілах при локальних силових, теплових і комбінованих навантаженнях методом поліномів Чебишева-Лагерра; некласичні задачі термопружності та гідромеханіки; гідроакустика; числові методи розв’язування задач нелінійної теорії пружності і пластичності; механіка композитів, механіка руйнування матеріалів, міцність і довговічність елементів конструкцій; водневе матеріалознавство; методи неруйнівного контролю; математичне моделювання геологічних структур і структуротворчих процесів у літосфері.

Відкрита лекція асистента Віталія Власова

19.05.2024 | 19:08

У середу 22 травня о 13:30 в авд. 146 відбудеться відкрита лекція асистента кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь, канд. фіз.-мат. наук Віталія Власова “Огляд сучасних нейромережевих архітектур”

Читати »

Відкрита лекція доц. Володимира Станкевича

16.05.2024 | 09:25

У вівторок 21 травня о 15.05 в авд. 372 відбудеться відкрита лекція професора кафедри механіки докт. фіз.-мат. наук Володимира Станкевича “Повторно-змінні навантаження. Розрахунок стрижневих елементів конструкцій на втомну міцність”.

Читати »

Відкрита лекція доц. Тараса Бокала

16.05.2024 | 08:34

У п’ятницю 17 травня о 11:50 в авд. 153 відбудеться відкрита лекція доцента кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь канд. фіз.-мат. наук Тараса Бокала “Диференціальні рівняння із розподіленим запізненням”.

Читати »

Зустріч з представниками громадської організації «Навчай для України»,

15.05.2024 | 10:41

15 травня 2024 року о 15.00 год. на запрошення кафедри алгебри, топології та основ математики Львівського національного університету імені Івана Франка за підтримки Відділу кар'єрного розвитку та співпраці з бізнесом Львівського національного університету імені Івана Франка представники громадської організації «Навчай для України», яка входить до глобальної мережі організацій Teach For All, що об'єднує партнерів у 61-й країні світу, проведуть зустріч зі здобувачами вищої освіти спеціальності «Середня освіта. Математика».
Вступ виголосить Аліна Опрятова, координаторка з відбору учасників на Програму, коротко розповівши про...

Читати »

Відкрита лекція доц. Катерини Максимик

07.05.2024 | 19:22

У п’ятницю 10 травня о 13:30 в авд. 045 відбудеться відкрита лекція доцента кафедри алгебри, топології та основ математики канд. фіз.-мат. наук Катерини Максимик “Метод геометричних перетворень при вивченні
математики в школі”.

Читати »