Заболоцький Микола Васильович

Посада: професор кафедри математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-45

Електронна пошта: mykola.zabolotskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Математичне моделювання, функціональний аналіз, теорія розподілу значень цілих та мероморфних функцій, субгармонійні функції повільного зростання, теорія потенціалу, статистика портфелів.

Курси

Публікації

Повний список друкованих праць можна завантажити звідси.

Біографія

Заболоцький Микола Васильович (20.12.1957, с. Заболотівці Жидачівcького р-ну Львівської обл.)–математик, кандидат фіз.-мат. наук (Асимптотичні властивості мероморфних та субгармонійних функцій повільного зростання, 1982, диплом КД № 002683), доцент кафедри теорiї функцiй i функцiонального аналiзу (1988, атестат ДЦ № 003063), доктор фіз.-мат. наук (Асимптотичні властивості аналітичних та субгармонійних функцій повільного зростання, 1999, диплом ДД № 000831), професор (2002). Закінчив механіко-математичний факультет Львівського державного унiверситету iменi Івана Франка за спецiальнiстю “математика” i отримав квалiфiкацiю “Математик. Викладач математики” (1979), аспірантуру (1982). У 1982–1986 асистент, 1991 доцент кафедри теорії функцій та функціонального аналізу, 1991–2000 доцент, 2000–2001 професор кафедри теорії функцій та теорії ймовірностей, 1999-2004 заступник декана механіко-математичного факультету, з 2001 завідувач кафедри математичного моделювання Львівського національного університету імені івана Франка. Член редколегії „Вісника Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат.” Має понад 100 публiкацiй, з них 60 статей, 4 підручники, 9 навчальних посібників.

Нагороди

Почесна грамота МОН України;

Подяка з врученням нагрудного знаку Львівської обл. ради народних депутатів.

Методичні матеріали

Комплексний аналіз / [Гольдберг А.А., Шеремета М.М., Заболоцький М.В., Скасків О.Б.].–Львів: Афіша, 2008. – 203 с.

Заболоцький М.В. Математичний аналіз / Заболоцький М.В., Сторож О.Г. Тарасюк С.І. – Київ: Знання, 2008. – 421 с.

Заболоцький М.В. Основи фінансової математики: навч. посібник / М.В. Заболоцький , І.А. Прокопишин. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 144 с.

Заболоцький М. В. Статистика портфелів / М. В. Заболоцький, Т. М. Заболоцький // ЛНУ ім. І. Франка. – Львів. – 2015. – 110 с.

Заболоцький М. В. Диференціальні форми в евклідових просторах / М. В. Заболоцький, А. Я. Вус. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 90 с.

(Гриф МОН України). Практикум з математичного аналізу: Навчальний посібник / [Заболоцький М.В., Фединяк С.І., Філевич П.В., Червінка К.А.]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 312 с.

Заболоцький М.В. Мероморфні функції / М.В. Заболоцький, М.М. Шеремета. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 52 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!