Зеліско Володимир Романович

Посада: доцент кафедри алгебри, топології та основ математики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-72

Наукові інтереси

Лінійна алгебра, теорія груп, кілець та модулів.

Курси

Публікації

Є автором понад 70 наукових публікацій.

Основні з них:

1. О выделении линейного множителя из матричного многочлена. ДАН УССР, № 11, 1976. С. 968-971. (Співавтор Казимірський П.С.)

2. Про виділення з поліноміальної матриці регулярного множника з наперед заданою формою Сміта. Теоретичні та прикладні питання алгебри і диф. рівнянь, К., 1977. С. 52-61. (Співавтор Казимірський П.С.)

3. К выделению линейного множителя из матричного многочлена. Матем. методы и физ.-мех. поля, вып. 8, 1978. С. 10-16. (Співавтор Казимірський П.С.)

4. О строении одного класса обратимых матриц. Матем. методы и физ.-мех. поля, вып. 12, 1980. С. 14-21.

5. О разложении матричного многочлена в произведение линейных множителей. Укр. матем. журнал. Т. 32, № 6. 1980. С. 807-810.

6. Вопросы факторизации матричных многочленов. Матем. методы и физ.-мех. поля, вып.17, 1983. С. 28-32.

7. Выделение из матричного многочлена унитальных множителей, единственных с заданой формрй Смита. ДАН УССР., 1985, Сер. А /3/ № 3. С. 5-7.

8. Єдиність унітальних дільників матричного многочлена. Вісн. Львів. ун-ту, 1988, вип. 30. С. 36-38.

9. Про факторизацію регулярних симетричних матричних многочленів. Вісн. Львів. ун-ту, серія механіко-математична, 1990, вип. 34. С. 57-59.

10. Про пряму суму і прямий добуток многочленних матриць. Вісн. Львів. ун-ту, серія механіко-математична, 1994, вип. 40. С. 31-33.

11. Про дослідження розкладності матричних многочленів на множники. Матем. методи і фіз.-мех. поля, вип. 38, 1995. С. 7-15.

12. Факторизація симетричних матриць над кільцями многочленів з інволюцією. Матем. методи і фіз.-мех. поля, – 40, № 4, 1997. С. 91-95. (Співавтор Кучма М.І.)

13. Про інволюції в кільцях матриць. Вісн. Львів. ун-ту, серія механіко-математична, 1998, вип. 49. С. 42-45. (Співавтор Сенькусь Л.Р.)

14. Факторизації сингулярних симетричних матриць над кільцем многочленів з інволюціями. Матем. методи і фіз.-мех. поля, – 43, № 2, 2000. С. 23-27.

15. Про спільні дільники многочленних матриць. Прикладні проблеми механіки і математики., вип. 2, 2004. С. 56-60. (Співавтор Петричкович В.М.)

16. Про еквівалентність матриць над квадратичними евклідовими кільцями. Прикладні проблеми механіки і математики., вип. 4, 2006. С. 16-21. (Співавтори Ладзоришин Н.Б., Петричкович В.М.)

17. Зв’язок між різними типами інволюцій у кільцях матриць. Прикладні проблеми механіки і математики., вип. 7, 2009. С. 57-61.

18. Матриці та матричні рівняння над кільцем многочленів з інволюцією Прикладні проблеми механіки і математики., 2010. С. 18-22.

19. Симетричні матриці та матричні рівняння над кільцем квазімногочленів з інволюцією. Прикладні проблеми механіки і математики., вип. 11, 2013. С. 45-51. (Співавтор Кучма М.І.)

20. Про існування єдиних розв’язків лінійних матричних рівнянь над кільцями з інволюціями. Прикладні проблеми механіки і математики., вип. 13, 2015. С. 7-10. (Співавтор Кучма М.І.)

Біографія

Народився 10.04.1949 року в селі Топорів Буського району Львівської області. У 1966-1971 роках був студентом механіко-математичного факультету Львівського університету. У 1971-1984 роках працював у відділі алгебри Фізико-механічного інституту та Інституту прикладних проблем механіки і математики Академії Наук, з 1975 року ― заступник керівника відділу. У 1980 році в Київському університеті захистив кандидатську дисертацію на тему “Деякі питання факторизації матричних многочленів”. У 1984-1986 роках працював асистентом кафедри обчислювальної математики і програмування Львівської політехніки. У 1986-1988 роках ― доцент кафедри математичного моделювання, у 1988-2003 роках ― доцент кафедри алгебри і топології, а з 2003 року ― доцент кафедри алгебри і логіки Львівського національного університету імені Івана Франка. У 1995-2004 роках був заступником декана механіко-математичного факультету, а у 2004 році в.о. декана механіко-математичного факультету. Автор понад 70 наукових праць.

Нагороди

Почесна грамота Міністерства освіти та науки України, 2003 р.

Неодноразово відзначався подяками ректора Львівського національного університету імені Івана Франка.

Методичні матеріали

Є автором понад 20 навчально-методичних праць.

Основні з них:

1. Основи лінійної алгебри і аналітичної геометрії. Навчальний посібник з грифом МОН. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – 326 с. (Співавтор Зеліско Г.В.)

2. Лінійна алгебра і аналітична геометрія. Практикум. Навчальний посібник з грифом МОН. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 374 с. (Співавтор Зеліско Г.В.)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!