Сухорукова Христина Олександрівна

Посада: аспірант кафедри алгебри, топології та основ математики, секретар механіко-математичного факультету

Телефон (мобільний): (063) 535-74-90

Електронна пошта: khrystyna.sukhorukova@lnu.edu.ua

Веб-сторінка:

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Публікації

1. Sukhorukova Kh. Categorical properties of functionals generated by the triangular norms / Kh. Sukhorukova // Book of Abstracts The 14th Summer School “Analysis, Topology, Algebra and Applications” – Pidzakharychi, Chernivtsi Region, Ukraine, August 10 – 20, 2019, p. 34.

2. Сухорукова Х.О. Функтори в категорії компактів, породжені трикутними нормами / Х.О. Сухорукова // Тези доповідей XV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених “Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках та інформаційних технологіях”. – Харків 13-14 березня 2020 р. С. 9.

3. Sukhorukova Kh. Spases and maps of *-measures / Kh. Sukhorukova // Proceedings of the International Geometry Center. Odessa. – 2020.

Біографія

Рік вступу в аспірантуру – 2018.
Науковий керівник – Михайло Михайлович Зарічний.

Проекти

Тема дисертації: “Простри неадитивних мір та їх застосування у загальній теорії рівноваги”.
Науковий керівник – д.ф.-м.н., професор Зарічний М.М.