Трухан Юрій Степанович

Посада: доцент кафедри теорії функцій і функціонального аналізу

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-62

Електронна пошта: yuriy.trukhan@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Аналітичні функції обмеженого l-індексу, добутки Бляшке та Нафталевича-Цудзі, геометрична теорія аналітичних функцій.

Курси

Публікації

 1. Трухан Ю.С., Шеремета М.М. Обмеженість l-індексу добутку Бляшке, Математичні студії. – 2002. – Т.17, № 2. – С. 127-137.
 2. Trukhan Yu.S., Sheremeta M.M. On l-index boundedness of the Blaschke product  //  Математичні студії. – 2003. – Т.19, №.1 – С.106-112
 3. Трухан Ю.С. До обмеженості l-індексу добутку Бляшке  //  міжнародна конференція “Комплексний аналіз і його застосування”, Львів, 2003, тези доповідей – с.72-73
 4. Шеремета М.М., Трухан Ю.С. Обмеженість l-індексу добутку Нафталевича – Цудзі // Укр.мат.журн., 2004, т. 56, № 2. – с.247 – 256.
 5. Трухан Ю. До обмеженості l-індексу добутку Бляшке  //  Вісник Львів. Ун-ту Серія мех-мат. 2004. Вип.63. С.143-147
 6. Ю.С. Трухан Збереження обмеженості l–індексу добутку Бляшке при зсувах нулів // Математичні студії 2006. – Т.25, №.1, С.29-37
 7. M.T. Bordulyak, M.M. Sheremeta, Yu.S. Trukhan On zeros of derivative of entire function  //  Internaional Conference “Analysis And Related Topics”, Lviv, 2005, abstracts – p.14
 8. Ю.С. Трухан Збереження обмеженості l–індексу добутку Бляшке при зсувах нулів // міжнародна конференція “Математичний аналіз і суміжні питання” , Львів, 2005, тези доповідей – с.106-107
 9. M.T. Bordulyak, M.M. Sheremeta, Yu. S. Trukhan On zeros of derivatives of entire function  //  Математичні студії 2006. – Т.25, №.2, С.141-148
 10. Myroslav Sheremeta, Marta Bordulyak, Yuriy Trukhan  Zeros distribution of derivatives of entire function of bounded index  //  Міжнародна конференція з диференціальних рівнянь до 100-річчя Я.Б. Лопатинського, 12-17 вересня 2006, Львів, Україна, тези доповідей – с.149-150.
 11. Трухан Ю. Про обмеженість l-індексу добутку Бляшке  //  Міжнародна математична конференція ім. В.Я. Скоробагатька (24-28 вересня 2007, Дрогобич, Україна), тези доповідей – с.275.
 12. Трухан Ю.С., Шеремета М.М. Про обмеженість l-індексу канонічного добутку нульового роду та добутку Бляшке  //  Математичні студії. – 2008. – T.29, № 1, C.45-51
 13. Sheremeta M.M., Trukhan Yu.S.  On zeros of components of analytic curves. // Міжнародна конференція до 100-річчя М.М. Боголюбова та 70-річчя М.І. Нагнибіди, Чернівці, 8-13 червня 2009р., тези доповідей – ст.247    
 14. Sheremeta M.M., Trukhan Yu.S.  On zeros of components of entire curves. // Всеукраїнський науковий семінар “Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу”, 25-28 березня 2010р., тези доповідей – ст.47
 15. Yu.S. Trukhan  On zeroes of analytic in the unit disc functions // International Conference on Complex Analysis in Memory of A.A.Gol’dberg (1930-2008), Lviv, May 31-June5, 2010, Abstracts – p.60
 16. Sheremeta M.M., Trukhan Yu.S.  On zeros of components of analytic curves and of derivatives of analytic functions. //  Математичні студії. – 2010. – Т.34, №.2 – С.174-179
 17. Trukhan Yu.  On zeroes of analytic curves in the unit disc. //  International conference dedicated to the 120th anniversary of Stefan Banach, Lviv, Ukraine, September 17-21, 2012, p. 162
 18. Sheremeta M.M., Trukhan Yu.S.  Properties of the solutions of the Gauss equation. //  Математичні студії. – 2014. – Т.41, №.2 – С.157-167
 19. Sheremeta M.M., Trukhan Yu.S.  Properties of solutions of Gauss equation.  //  IV International Hahn Conference, June 30 – July 5, 2014, Chernivtsi, Ukraine, p. 260-261
 20. Ю.С. Трухан, М.М. Шеремета  Властивості розв’язків рівняння Вебера  //  Буковинський математичний журнал. 2014. – Т. 2, № 2-3. – С. 223-230
 21. Yuriy Trukhan On properties of solutions of the Weber equation  //  International V.Skorobohatko mathematical conference (August 25-28, 2015, Drohobych, Ukraine), Abstracts, p.163
 22. Yu. S. Trukhan On properties of the solutions of the Weber equation  //  Carpathian Math. Publ. 2015, 7 (2), 247–253, doi:10.15330/cmp.7.2.247-253
 23. Юрій Трухан, Мирослав Шеремета Про обмеженість l-індексу виродженої гіпергеометричної  функції // Вісник Львів. ун-ту. Серія мех.-мат. 2015. Випуск 80. С. 161-165
 24. Yu. Trukhan Properties of the Solutions of the Legendre Equation // International conference “Complex analysis and related topics” (Lviv, May 30- June 4, 2016), Abstracts, p.92
 25. Yuriy Trukhan The l -index boundedness of confluent hypergeometric limit function // The International conference in Functional Analysis dedicated to 125th anniversary of Stefan Banach (18-23 September 2017, Lviv, Ukraine), Book of Abstracts, p.140
 26. Mulyava O., Trukhan Yu. On meromorphically starlike functions of order a and type b which satisfy Shah’s differential equation // Carpathian Math. Publ. 2017 9(2), 154-162, doi:10.15330/cmp.9.2.154-162
 27. Юрій Трухан Властивості розв’язків рівняння Лежандра // Вiсник Львiв. ун-ту. Серiя мех.-мат. 2017. Випуск 83. С. 82-89
 28. M.M. Sheremeta, Yu.S. Trukhan  Starlike and convexity properties for p-valent solutions of the Shah differential equation // Mat. Stud. 48 (2017), 14–23.
 29. Оксана Мулява, Юрiй Трухан, Мирослав Шеремета Про матричнi вiдображення аналiтичних послiдовностей // Вiсник Львiв. ун-ту. Серiя мех.-мат. 2017. Випуск 84. С. 87-95
 30. M. Sheremeta, Yu. S. Trukhan. Properties of analytic solutions of a differential equation // Mat. Stud. 52 (2019), 138–143.
 31. Mulyava O.M. , Sheremeta M.M., Trukhan Yu.S. Properties of solutions of a heterogeneous differential equation of the second order // Carpathian Math. Publ. 2019, 11 (2), 379–398, doi:10.15330/cmp.11.2.379-398
 32. Юрій Трухан, Мирослав Шеремета  Близькість до опуклості розв’язків одного неоднорідного диференціального рівняння другого порядку  // Вiсник Львiв. ун-ту. Серiя мех.-мат. 2019. Випуск 88. С. 98-106 doi: http://dx.doi.org/10.30970/vmm.2019.88.098-106 
 33. Sheremeta M.; Trukhan Y. Properties of Analytic Solutions of Three Similar Differential Equations of the Second Order // Carpathian Math. Publ. 2021,13, 413-425.

Біографія

Народився у м. Львів. Закінчив СШ №81 м. Львова. Навчався на механіко-математичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка, а згодом і в аспірантурі цього ж університету. Під керівництвом проф. М. М. Шеремети захистив кандидатську дисертацію “Обмеженість l-індексу добутків Бляшке та добутків Нафталевича-Цудзі”. З 2006 року працював асистентом, а згодом доцентом кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей Львівського національного університету імені Івана Франка. Із 2020 року працює доцентом кафедри теорії функцій і функціонального аналізу.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!