Барабаш Галина Михайлівна

Посада: доцент кафедри математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-46

Електронна пошта: halyna.barabash@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Стійкість за Ляпуновим розв’язків еволюційних рівнянь і систем, застосування різницевих рівнянь в біології, рекурентні послідовності, числа Фібоначі.

Курси

Публікації

 1. Barabash G. Periodic words connected with the k-Fibonacci numbers / Barabash G., Kholyavka Ya., Tytar // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2016. – Вип. 78. – С. 34-38.
 2. Barabash G. M. Periodic words connected with the Fibonacci words / Barabash G. M., Kholyavka Ya. M., Tytar V. // Карпатські матем. публ. 2016. – Т. 8, № 1. – С. 11-15.
 3. Барабаш Г. М. Наближення періодів та значень двох еліптичних функцій Якобі / Г. М. Барабаш, Я. М. Холявка // Прикл. пробл. механ. і матем. Сер. матем. і інформ. – – Вип. 12. – С. 59-63.
 4. Барабаш Галина. Умови існування, єдиності та стійкості за Ляпуновим розв’язку рівняння типу коливання пластинки з розривними коефіцієнтами / Г. Барабаш // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – – Вип. 78. – С. 5-13.
 5. Барабаш Г. М. Наближення модулярних інваріантів, періодів та значень двох еліптичних функцій Якобі / Г. М. Барабаш, Я. М. Холявка // Карпатські матем. публ. 2014. – Т. 6, №2. – С. 191-195.
 6. Барабаш Г. Про арифметичні властивості рекурентних послідовностей на кривих Лежандра / Г. Барабаш, Я. Холявка // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія математика і інформатика. – Ужгород: Вид-во УжНУ “Говерла”, 2014. – Вип. 25, №1. – С. 11-14.
 7. Барабаш Г.М. Мішана задача для одного слабко неліній­но­го гіперболічного рівняння в необмеженій області / Г. М. Барабаш // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат.- Вип. 64.- С.7-19

Біографія

БАРАБАШ Галина Михайлівна (26.10.1971, м. Львів) – математик, канд. фіз.-мат. наук (Стійкість за Ляпуновим деяких еволюційних рівнянь і систем з другою похідною за часом, 1998), доцент (2001). Закінчила механіко-математичний факультет Львівського університету (1993), аспірантуру (1997). У 1996–2001 асистент, 2001–2005 доцент кафедри вищої математики (вчене звання 2003), з 2006 доцент кафедри математичної економіки та економетрії Львівського університету. Має понад 40 публiкацiй, з них 16 статей, 7 навчальних посібників, 7 навчально-методичних посібників.

Методичні матеріали

 1. Барабаш Г. М. Збірник задач з курсу “Вища математика для економістів”. Частина 2. / Г. М. Барабаш, В. М. Кирилич, О. В. Пелюшкевич // Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 62 с.
 2. БарабашГ. М. Збірник-довідник з курсу “Вища математика для економістів”. Частина 1. / Г. М. Барабаш, В. М. Кирилич, О. В. Пелюшкевич  // Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 68 с.
 3. Барабаш Г. М. Вища математика для біологів. Навчально-методичний посібник у двох частинах. Частина 2 / Г. М. Барабаш. // Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 110 с.
 4. Барабаш Г. М. Аналітична геометрія. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання / Г. М. Барабаш, Зеліско Г. В., Кічура С. М., Онисько М. П.//  Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 45 с.
 5. Барабаш Г. М. Вища математика для біологів. Навчально-методичний посібник у двох частинах. Частина 1. / Г. М. Барабаш. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. –136 с.
 6. Барабаш Г. М. Інтегральне числення. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання / Г. М. Барабаш // Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 69 с.
 7. Барабаш Г.М. Індивідуальні завдання з математичного аналізу. Для студентів природничих спеціальностей / Г. М. Барабаш.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. –64 с.
 8. Барабаш Г.М., Гаталевич А.І., Кічура С.М., Мильо О.Я. Практикум з курсу “Вища математика” / Г. М. Барабаш, А. І. Гаталевич, С. М. Кічура, О. Я. Мильо.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 158с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!