Червінка Костянтин Андрійович

Посада: доцент кафедри математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-45

Електронна пошта: kostiantyn.tchervinka@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Математичне моделювання; інформаційні технології; моделі механіки суцільних неоднорідних середовищ; поверхневі явища; розмірні ефекти.

Курси

Публікації

 • Nahirnyj, T., Tchervinka, K. Functional kinetic equations in mathematical modeling of coupled processes in solids // Continuum Mechanics and Thermodynamics, 2020, 32(6), pp. 1727–1743
 • Nahirnyj, T., Tchervinka, K. Near-surface mass defect in models of locally heterogeneous solid mechanics // Acta Mechanica et Automatica, 2019, 13(3), pp. 205–210; DOI: https://doi.org/10.2478/ama-2019-0027
 • Nahirnyj, T., Tchervinka, K. Mathematical Modeling of the Coupled Processes in Nanoporous Bodies // Acta Mechanica et Automatica, 2018, 12(3), pp. 196–203
 • Nahirnyj, T.S., Tchervinka, K.A. Continuum modeling of nanoelements // Springer Proceedings in Physics, 2017, 195, pp. 827–836; DOI: https://doi.org/10.2478/ama-2018-0030
 • Bozhenko B., Nahirnyj T., Tchervinka K. To modeling admixtures influence on the size effects in a thin film // Mathematical modeling and computing. – Vol.3, No.1, 2016. – pp.12-22. http://jmmc.lp.edu.ua/files/wcms[48]2016_3_1_012_022.pdf
 • Nahirnyj T., Tchervinka K. Mathematical Modeling of Structural and Near-Surface Non-Homogeneities in Thermoelastic Thin Films // Int.J.Eng.Sci, Vol. 91, 2015, P.49–62.
 • Burak Y., Nahirnyj T., Tchervinka K. Local Gradient Thermomechanics. In Encyclopedia of thermal stresses., ed. Richard B. Hetnarski. Springer Publishers. P.2794–2801 (2014).
 • Основи механіки локально неоднорідних пружних тіл. Основи наномеханіки ІІ. [Текст] : монографія / Нагірний Т. С., Червінка К. А. – Львів: Растр-7, 2014. – 167 с.
 • Nahirnyj T., Tchervinka K., Structural inhomogeneity and size effects in thermoelastic solids. J. Coupled Syst. Multiscale Dyn. 1, 216-223 (2013).
 • Nahirnyj T., Tchervinka K. Interface Phenomena and Interaction Energy at the Surface of Electroconductive Solids // Computational Methods in Science and Technology 14(2), 105–110 (2008).
 • Нагірний Т., Червінка К. До опису впливу температури на міцність деформівних твердих тіл // Машинознавство. – 2004, №3. – С. 9-12.
 • Нагірний Т.С., Червінка К.А. Моделювання хвильових процесів у деформівних твердих тілах з врахуванням ефектів приповерхневої неоднорідності // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 1999. – Вип.54. – С.117-124.

Біографія

Народився 1976 року у м.Львові. Навчався у СШ № 38 та № 92. У 1999 скінчив механіко-математичний факультет, згодом аспірантуру при ЛНУ імені Івана Франка. З 2002 по 2006 працював на посаді асистента кафедри математичного моделювання механіко-математичного факультету. З 2006 року по 2020 рік працював на посаді доцента цієї ж кафедри, згодом на новоутвореній кафедрі по теперішній час. У 2003 році захищено дисертацію на тему “Математичне моделювання та дослідження термопружних процесів у локально неоднорідних тілах із врахуванням тензорного характеру хімічного потенціалу” (керівник д.ф.-м.н., проф. Нагірний Т.С.), науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук присуджено 2004 року (ДК № 021951). Вчене звання доцента кафедри математичного моделювання присвоєно 2010 року (12ДЦ № 023328).

Методичні матеріали

1.Заболоцький М.В., Фединяк С.І., Філевич П.В., Червінка К.А. Практикум з математичного аналізу: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 312 с.
2.Практикум з математичного аналізу: для студ. ф-ту прикладної мат. та інф-ки. Ч.3 / [Заболоцький М.В., Фединяк С.І., Філевич П.В., Червінка К.А.]. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 92 с.
3.Чекурін В.Ф., Червінка К.А. Інформаційні технології та системи: Лабораторний практикум. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 222 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!