Притула Ярослав Григорович

Посада: доцент кафедри теорії функцій і функціонального аналізу

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: yaroslav.prytula@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Теорія майже періодичних функцій, збіжність рядів Фур’є, наближення майже періодичних функцій, історія математики.

Курси

Публікації

 1. Притула Я. Г. Володимир Левицький: штрихи до біографії // Володимир Левицький, Спомини. Львів: Видавництво Папуга, 2021. С. 331 – 354.
 2. Bazylevych L., Oleksiv I., Prytula Ya., Zarichnyi M Ivan Pesin (to his 90th anniversary). Mat. Stud. 53, No. 2, 221-224 (2020).
 3. Притула Я., Тарнавський Р. Львівський університет до середини ХХ століття // Leopolis Scientifica. Науку у Львові до середини ХХ століття. Ч. І. Наукові осередки : збірник наукових праць (ред. О. Петрук) Львів 2020. С. 3 – 78.
 4. Притула Я. Г. Математика у Львові // Leopolis Scientifica. Науку у Львові до середини ХХ століття. Ч. ІІ. Точні науки: збірник наукових праць (ред. О. Петрук) Львів 2020. С. 3 – 182.
 5. Piotrowski W., Prytula Ya. Tadeusz Posament (1905-1941) // Antiquitates Mathematicae. – 2019. – Vol. 13 – 1. – P. 273 – 282.
 6. Guran I., Prytula Ya. Sala Weinlös, the first female doctor of philosophy in mathematics in Lviv university // Current Research in Mathematical and Computer Sciences. Publisher UWM, Olsztyn. – 2018. – P. 27 – 39.
 7. Гринів О., Притула Я. Г. Юзеф Пузина – провісник Львівської математичної школи // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2018. – Вип. 85, C.5 – 27.
 8. Банах Т. О., Притула Я. Г., Самойленко А. М. Стефан Банах і математика у Львові в першій половині XX століття. До 125-річчя від дня народження // Вісник Національної Академії наук України – 2017. – № 11.
 9. Притула Я. Г. Мілена Рудницька – математик і мистецтвознавець // Діалог і порозуміння для європейської і світової спільнот. Колективна монографія за редакцією А. Ф. Карася. – Львів. – 2017. – с. 207–215.
 10. Гуран І., Притула Я. Г. Саля Вайнльос та її праця з основ геометрії // Вісник Львів. Ун-ту. Серія мех.-мат. – 2017. – Випуск 83. – С.24–33.
 11. Гринів О., Притула Я. Г. Юліан Богачевський (1897–1970) // Математичний вісник НТШ. – 2017. – т. 14. – С. 64-73.
 12.  Maligranda L., Prytula Ja. Uniwersytet we Lwowie w latach 1939–1941. Matematyka, fizyka i astronomia // Wiad. mat. – 2017. – 53(2). – P. 303 – 329.
 13. Maligranda L., Prytula Ja. Michał Żyw (1905 – 1943) // Postępy Fizyki. – 2016. – 67, z. 4. – P. 194 – 200.
 14. Банах Т., Притула Я. Г. Математичні публікації НТШ до 1939 року // Мат. вісн. НТШ. – 2015. – т. 12. – с. 130–146.
 15. Prytula Ya. Wacław Sierpinski at Lviv University // Voronoi’s impact on modern science: Proceedings of the Fifth International Conference on Analytic Number Theory and Spatial Tessellations – Book 5, Vol. 1, P. 47 – 52.
 16. Бокало М.М., Притула Я. Г., Скіра І.В Про розв’язки анізотропних параболічних рівнянь зі змінними показниками нелінійності в необмежених за часовою змінною областях // Фізико-математичні науки, Вісник національного університету «Львівська Політехніка». – 2014. – № 804. – с. 7–15.
 17. Качмар В., Притула Я. Г. Історичний факультет у структурі Львівського університету: 1940 рік // Вісник Львів. університету, серія історична, 2014 вип. 50 с. 418 – 447.
 18. Maligranda L., Prytula Ja. Antoni Raabe (1915 – 1942) // Journal of Physical Studies. – 2014. – V. 18, No. 2/3. – P. 2997 –2997.
 19. Притула Я. Г. Стефан Банах: сторінки біографії // Мат. Вісник НТШ. – 2013. – 10. – с. 7 – 16.
 20. Guran I., Prytula Ja. Jozef Schreier “On finite base in topological groups”// Mathematychni Studii. V. 39, №1. 2013. p.5–9.
 21. Prytula Ja. Doktoraty z matematyki na Uniwersytecie Lwowskim w latach 1877–1917 // Dzieje matematyki Polskiej, II pod red. W. Wiesława Wroclaw 2013.
 22. Maligranda L., Prytula Ja. Lwowscy uczeni wymienieni w przesłuchaniach Banacha z 1944 roku // Wiad. mat. 49 (2013 ) nr. 1 str. 29–66.
 23. Maligranda L., Prytula Ja. Przesłuchania Stefana Banacha z 1944 roku / Lech Maligranda, Jarosław G. Prytuła // Wiad. mat. 48 (1) 2012 s. 51–72.
 24. Prytula Ja. Doktoraty z matematyki i logiki na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w latach 1920-1938 // Dzieje matematyki Polskiej, pod red. W. Wiesława Wroclaw 2012, s. 137–161.
 25. Притула Я. Г., Тарнавський Р. Університет Яна Казимира у Львові (1918 – 1939) – Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. Т.1., 2011, ст. 54–79 (вступна стаття).
 26. Prytula Ja. Jόzef Puzyna – pekursor lwowskiej szkoly matematycznej, Studia Matematyczne Uniwersytetu Humanist.-Przyr. Jana Kochanowskicgo, t.11.2009. Kielce. St. 113–119.
 27. Prytula Ya. Remarks on the history of Mathematics in Lviv up to the middle of the XXth century Lvov Mathematical school in the period 1915–45 as seen today. Banach center publications, V. 87, institute of Math. Pol. Acad. of Scien. Warszawa. 2009. S. 17-26.
 28. Плічко А.М., Притула Я. Г. До 60-річчя публікації українського перекладу книги С. Банаха // Математичні Студії – 2008. – Т. 30, № 1.
 29. Prytula Ya. Stefan Banach and Lviv Mathematical School // Proceedings of the International Conference of Functional Analysis and its Applications dedicated to the 110th anniversary of Stefan Banach, May 28 – 31, 2002, Lviv, Ukraine, V. Kadec, W. Żelasko, 2004, Elsevier, P. 1 – 3.
 30. Боднарчук М., Притула Я. Г. Умови абсолютної збіжності рядів Фур’є майже періодичних функцій Степанова// Вісн. Львів, ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2003. – Вип. 62, С. 5–12.
 31. Притула Я. Г. Про збіжність рядів Фур’є майже періодичних функцій із значеннями в банаховому просторі // Вісник Львів. ун-ту, Сер. мех.-мат., 1997, вип. 47, с. 72 – 75.
 32. Притула Я. Г. Про збіжність майже всюди рядів Фур’є майже періодичних функцій // Вісник Львів. ун-ту, Сер. мех.-мат., 1991, вип. 36, с. 89 – 92.
 33. Притула Я. Г. Про одну ознаку абсолютної збіжності рядів Фур’є майже періодичних функцій обмеженої варіації // Вісн. Львів. ун-ту, Сер. мех-мат. – 1989. – Вип. 32., С. 73 – 76.
 34. Притула Я. Г., Яцимірський М.М. Оцінки наближень В2 майже періодичних функцій // Вісн. Львів. ун-ту, Сер. мех-мат. – 1983. –Вип. 21., С. 3 – 7.
 35. Притула Я. Г. Признаки абсолютной сходимости рядов Фурье почти периодических функций ограниченой вариации // Укр. матем. журн. – 1981. – Т .33., N 1. С. 96-101.
 36. Притула Я. Г., Сютрик І.С.Умови належності майже періодичних функцій узагальненим класам Ліпшіца і Зігмунда // Вісник Львів. ун-ту, Сер. мех.-мат., 1979, вип. 14, с. 33 – 37.
 37. Притула Я. Г. Абсолютна збіжність рядів Фур’є часткові модулі гладкості // Вісник Львів. ун-ту, Сер. мех.-мат., 1978, вип. 13, с. 41 – 43.
 38. Костовский А.Н, Лисевич Л.Н., Притула Я. Г. Александр Сергеевич Кованько // Успехи матем. наук т. ХХХІ, вып. 2 (188) 1976. с. 202 – 207.
 39. Притула Я. Г. О неравенстве Джексона для B2 – почти периодических функций // Известия вузов. Математика №8 (23), 1972. с. 90 – 93.
 40. Притула Я. Г. Про збіжність рядів з коефіцієнтів Фур’є майже періодичних функцій Безіковича // ДАН УРСР. Сер. 4, 1971, с. 119 – 121.
 41. Притула Я. Г. Про абсолютну збіжність рядів Фур’є майже періодичних функцій // Вісник Львів. ун-ту, Сер. мех.-мат., 1971, вип. 6, с. 72 – 80.
 42. Притула Я. Г. Про абсолютну збіжність рядів Фур’є майже періодичних функцій Бора // Вісник Львів. ун-ту, Сер. мех.-мат., 1969, вип. 4, с. 29 – 33.
 43. Притула Я. Г. Про абсолютну збіжність рядів Фур’є майже періодичних функцій Бора // ДАН УРСР. Сер. А фіз.-тех. та матем. наки, 1967, т. 4, с. 319 – 322.

Біографія

Народився 4 січня 1943 року в селі Гійче Жовківського району Львівської області. У 1949-1956 роках навчався у сільській семирічній школі, а далі у Рава-Руській середній школі, яку закінчив у 1959 році.

З вересня 1959 по грудень 1964 навчався на механіко-математичному факультеті. Після служби в армії з вересня 1965 року повернувся на навчання в аспірантуру у Львівському університеті, з вересня 1966 року навчався заочно.

У 1971 році захистив кандидатську дисертацію. З 1966 року почав працювати у Львівському університеті: у 1966-71 асистент, 1971-72 старший асистент, 1972- доцент кафедри математичного аналізу, 1973-81, 1988-91 – доцент кафедри теорії функцій і функціонального аналізу, 1981-88 – доцент кафедри математичного моделювання, з 1991 доцент кафедри математичного і функціонального аналізу.

У 1973-95 роках був заступником декана, а у 1995-2004 був деканом механіко-математичного факультету.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!