Навчально-наукова лабораторія статистичного аналізу даних

  • Про лабораторію
  • Методичні матеріали
  • Дослідження

Навчально-наукову лабораторію статистичного аналізу даних було створено 19 листопада 2020 року Ректором Львівського національного  університету імені Івана Франка (наказ № 0-104) при кафедрі математичної статистики і диференціальних рівнянь механіко-математичного факультету.

Лабораторія працює з метою впровадження і використання сучасних інформаційних технологій в діяльність Факультету та проводить науково-аналітичні дослідження в пріоритетних напрямках статистики та науки про дані.

Методичні матеріали

Діяльність лабораторії регламентується чинним законодавством, нормативно-правовими документами з вищої освіти, Статутом Університет, Колективним договором Університету, Правилами внутрішнього розпорядку Університету, наказами Ректора, планом роботи Лабораторії, а також Положенням про лабораторію.

Дослідження

Лабораторія працює відповідно до тематичного плану Львівського національного університету імені Івана Франка та наукових тем кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь, проводить дослідження в галузі математичного моделювання, статистики, науки про дані та штучного інтелекту, залучає студентів до наукової роботи. Усі виконані дослідження лабораторії захищені авторським правом.