Прокопишин Іван Анатолійович

Посада: доцент кафедри математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент, ст. наук. співробітник

Телефон (робочий): (032) 239-41-45

Електронна пошта: ivan.prokopyshyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

Математичне моделювання та обчислювальні методи

Курси

Публікації

Автор більше 120 наукових публікацій, 46 статей (10 індексовані у Скопус, індекс Гірша h = 4),
7 навчально-методичних видань, 1 авторське свідоцтво.

Основні публікації

2023

Основи теорії інформації та кодування : навч. посібник / [І. А. Прокопишин, Р. Є. Рикалюк, В. Ф. Чекурін, К. А. Червінка]. – Електрон. вид. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – 156 с. ISBN 978-617-10-0820-5 (електрон. вид.)
http://195.20.96.242:5028/lvnuif-s/adocs/Osnovy.pdf

2021

Ivan Prokopyshyn. Optimization of conservative information security systems by the criterion of cost-efficiency // Information protection and information systems security: Proceedings of VIІI-th International Scientific and Technical Conference, November 11–12, 2021, Lviv, Ukraine. – Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2021. – P. 17-18. https://drive.google.com/drive/folders/18xwh1x6hp2ggE14Znhf4Cknl1164FRyi?usp=sharing

2019

A multicriterial analysis of the efficiency of conservative information security systems / Dudykevych V., Prokopyshyn I., Chekurin V., Opirskyy I., Lakh Yu., Kret T., Ivanchenko Ye., Ivanchenko I. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – Vol. 3, Issue 9 (99). – P. 6–13.  https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.166349

Dzyubyk A., Dzyubyk L., Pokhmurs’ka G. V., Prokopyshyn І. Residual strength of the overhead section of a main pipeline with annular cracks // Materials Science. – 2019. – Vol. 54, iss. 6. – P. 855–865. https://doi.org/10.1007/s11003-019-00273-4

Прокопишин І. І., Дияк І. І., Прокопишин І. А. Алгоритми декомпозиції області для осесиметричної задачі про контакт пружних тіл // Прикл. проблеми мех. і мат. – 2019. – Вип. 17. – С. 68–81. http://journals.iapmm.lviv.ua/ojs/index.php/APMM/article/view/apmm2019.17.68-81/3301

2018

Дзюбик А. Р. Залишкова міцність надземної ділянки магістрального трубопроводу з кільцевими тріщинами / А. Р. Дзюбик, Л. В. Дзюбик, Г. В. Похмурська, І. А. Прокопишин // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2018. – № 6. – С. 93-101.
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PHKhMM_2018_54_6_15

Дзюбик А. Р. Визначення міцності багатоопорного переходу магістрального трубопроводу / А. Р. Дзюбик, І. А. Прокопишин, Л. В. Дзюбик , Я. А. Зінько // Матеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції “Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку нафти і газу PGE-2018”, Івано-Франківськ, 24-27 квітня. – Івано-Франківськ, 2018. – С.127-131. http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8486

 

2016

Дудикевич Валерій. Інтервальна оцінка ефективності інвестицій у консервативні системи захисту інформації / Валерій Дудикевич, Іван Прокопишин, Василь Чекурін // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – 2016, Вип. 1 (31). – С. 24-31. https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25492/1/31_p24.pdf

Заболоцький М. В. Основи фінансової математики: навч. посібник / М. В. Заболоцький, І. А. Прокопишин. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 144 c.
https://new.mmf.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/FAM_v_34_w.pdf

 

2015

Martynyak R. M.  Contact of elastic bodies with nonlinear winkler surface layers / R. M. Martynyak, I. A. Prokopyshyn and I. I. Prokopyshyn // Journal of Mathematical Sciences. – 2015. – Vol. 205, No. 4. – P. 535-553. https://link.springer.com/article/10.1007/s10958-015-2265-0

 

2014

Дудикевич В. Б., Іванюк В. М., Прокопишин І. А. Ефективність інвестицій у системи захисту приміщень від витоку мовної інформації // Комп’ютерні технології друкарства. – 2014. – № 32. – С. 20-28. https://www.ctp.uad.lviv.ua/images//ktd/32_dydykevich.pdf

Prokopyshyn Ihor I. Domain Decomposition Methods for Problems of Unilateral Contact Between Elastic Bodies with Nonlinear Winkler Covers / Ihor I. Prokopyshyn,  Ivan I. Dyyak, Rostyslav M. Martynyak ,  Ivan A. Prokopyshyn // In J. Erhel et al., editors, Domain Decomposition Methods in Science and Engineering XXI, volume 98 of Lecture Notes in Computational Science and Engineering. – Springer International Publishing Switzerland 2014. – P.739-747. https://doi.org/10.1007/978-3-319-05789-7_71

Шевчук Т. В. Кількісний аналіз факторів ризику для учасників фонду фінансування будівництва житла / Т. В. Шевчук, І. А. Прокопишин, А. І. Циктор // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: стабілізація та євро інтеграція: (збірник наукових праць) / НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С.596–604.
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2014_1_76

 

2013

Мартиняк Р. М. Контакт пружних тіл за наявності нелінійних поверхневих вінклерівських шарів / Р. М. Мартиняк, І. А. Прокопишин, І. І. Прокопишин // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2013. – 56, № 3. – С. 43-56.  http://journals.iapmm.lviv.ua/ojs/index.php/MMPMF/article/view/1444

Prokopyshyn Ihor I., Dyyak Ivan I., Martynyak Rostyslav M., Prokopyshyn Ivan A. Penalty Robin-Robin domain decomposition schemes for contact problems of nonlinear elastic bodies. In R. Bank et al., editors, Domain Decomposition Methods in Science and Engineering XX, volume 91 of Lecture Notes in Computational Science and Engineering. – Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013. – P.647-654. – https://doi.org/10.1007/978-3-642-35275-1_77

 

2012

Дудикевич В. Б. Проблеми оцінки ефективності систем захисту / В. Б. Дудикевич, І. А. Прокопишин, В. Ф. Чекурін // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – 2012– № 741. Автоматика, вимірювання та керування. – С. 118-122. http://science.lpnu.ua/uk/node/3718

 

2011

Дудикевич В. Б. Оцінка вартості ризику для систем захисту інформації / В. Б. Дудикевич, Ю. В. Лах, І. А. Прокопишин // Інформаційна безпека. – 2011, № 1(5). –
С. 44-49.

 

2010

Дудикевич Я. В. , Прокопишин І. А. Вартісні міри ризику та їх застосування до оптимізації інвестицій у системи захисту // Системи обробки інформації. – 2010. – Вип. 3(84). – С.24-27. http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/7419

 

2009

Дзюбик Л., Кузьо І., Прокопишин Іван. Статична рівновага балки змінної жорсткості на пружних опорах з попереднім зміщенням // Машинознавство. – 2009. – № 11. – С.27-30. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/maz_2009_11_6

Гробер И. Л., Прокопишин И. А., Хлебников Д. Г., Щукин А. И. Исследование термоупругого состояния бесконечной ленты, свободно висящей в зоне локального нагрева в вакууме // Вакуумная техника и технология. – 2009. – Т.19, № 4. – С.257-264.

Дудикевич Я.В., Прокопишин І.А. Економічна ефективність та оптимізація систем захисту інформації з урахуванням вартості ризику втрати інформації// Інформаційна безпека/ Матеріали науково-практичної конференції, Київ, 26-27 березня 2009 р. – Київ, ДУІКТ, 2009. – С.80-84.

Дудикевич Я.В., Прокопишин І.А. Вартість ризику для систем захисту інформації// Захист інформації, 2009. – № 2. – С.81-85. https://doi.org/10.18372/2410-7840.11.4083

 

2008

Прокопишин І., Хлєбніков Д., Гробер Й., Щукін А. Асимптотичний аналіз температурних напружень у тонкій стрічці для протяжних зон нагріву у вакуумі// Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-матем. – 2008. – Вип.69. – C. 183-188. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/mmf/article/view/4051/4090

Прокопишин І., Хлєбніков Д., Гробер Й., Щукін А. Аналіз температурних напружень у тонкій стрічці за локального нагріву у вакуумі// Машинознавство. – 2008. – № 4. – С.22-24. http://visnyk-mm.lnu.edu.ua/db/16/282/1058/17prgs.pdf

 

 

2006

Дияк І.І., Прокопишин І.А. Лабораторний практикум з методів обчислень. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 80 с. https://new.mmf.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Лаб.практ.-МО.pdf

Прокопишин I. А., Хлєбніков Д. Г. Циліндричний згин пружного трансверсально-ізотропного шару періодичною системою гладких штампів// Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2006. – Вип. 65. – C. 201-207. http://prima.lnu.edu.ua/faculty/mechmat/Departments/MathVisnykLU/VLUsMath-65/VisnM-65-201.pdf

 

2005

Галазюк В., Прокопишин І. Великі пластичні деформації тонкої конічної оболонки // Вісник Львів. ун-ту. Сер. прикл. матем. інформ. – 2005.– Вип.10. – C. 90-97.
http://visnyk-ami.lnu.edu.ua/db/246/768/24.pdf

Прокопишин I. А., Хлєбніков Д. Г. Плоска деформація трансверсально-ізотропного шару періодичною системою жорстких гладких штампів // Мат. методи і фіз. –мех. поля. – 2005. – Вип. 48, № 3. – С. 117-123. http://journals.iapmm.lviv.ua/ojs/index.php/MMPMF/article/view/2597

 

2004

Прокопишин І. Концентрація напружень при згині пластини з поверхневою заглибиною у формі півеліпсоїда обертання // Машинознавство. – 2004.– № 7. – С. 26-30.

 

2000

Прокопишин І.А., Галяс О.Я. Квазістатична задача згину двошарової пластини за умов тертя та руйнування між шарами // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. – Львів, 2000. –Т.1. – С.288-290.

 

1999

Prokopyshyn, I.A., Sulym, H.T., Khlebnikov, D.H. Quasistatic exfoliation of a plate subjected to plane deformation from the winkler base // Materials Science. –1999, 35(5). – P. 634–641. https://doi.org/10.1007/BF02359349

Прокопишин І.А., Сулим Г.Т., Хлєбніков Д.Г. Квазістатичне відшарування плоско здеформованої пластини від вінклерової основи // Фіз. –хім. механіка матеріалів. – 1999. – № 5. – С. 33- 38.

Галяс О.Я., Прокопишин І.А., Хлєбнiков Д.Г. Метод реалізації умов одностороннього контакту та тертя в контактних задачах для трансверсально-ізотропних пластин // Вісник Львівського ун-ту, сер. мех.-матем. – 1999. – Вип. 53. – С. 119-126.

 

1998

Khlebnikov, D.G., Prokopishin, I.A. Deformation and energetic tests for optimization of residual stresses in shells // Journal of Automation and Information Sciences. – 1998, 30(4-5). – P. 51–60. – https://doi.org/10.1615/JAutomatInfScien.v30.i4-5.60

 

1997

Галазюк В.А., Прокопишин I.А., Хлєбнiков Д.Г. Великi пружно-пластичнi деформацiї кругової мембрани пiд дiєю рiвномірного тиску // Вiсник Львiв. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 1997. – Вип. 47. – C.96-101.

 

1996

Хлебников Д.Г., Прокопишин И.А. Деформационный и энергетический критерий оптимизации остаточных напряжений в оболочках // Проблемы управления и информатики, 1996, N 4. – С.72-82.

 

1994

Ананьєвський В.А., Гурняк Л.И., Мендельсон Д.А., Прокопишин И.А. Рациональный выбор геометрических размеров уплотнительных поверхностей затворов арматуры с линейным контактом. – Химическое и нефтяное машиностроение, 1994. – N 1.– С.12-14.  https://doi.org/10.1007/BF01147784

 

1992

Prokopishin, I.A., Khlebnikov, D.G. Planar deformation of a plate with a one- or two-sided cover/Journal of Soviet Mathematics. – 1992, 62(1). – P. 2597–2600. https://doi.org/10.1007/BF01099158

 

1990

Гурняк Л.И., Мочернюк Д.Ю., Хлебников Д.Г., Прокопишин И.А. А.с. 1605068 (СССР) / Шаровой кран // Опубл. в Б.И., N 41. – Москва, 1990.

 

 

 

1989

Ананьевский В.А., Гурняк Л.И., Прокопишин И.А. К вопросу об оптимальной форме уплотнительных поверхностей в металлических клапанных уплотнениях с линейным контактом // Проблемы арматуростроения. – 1989. – С. 74-77.

 

1988

Прокопишин И.А., Хлебников Д.Г. Плоская деформация пластины с односторонней или двухсторонней накладкой // Мат. методы и физ.-мех. поля. – 1988. – Вып. 27 – С. 99-102.

 

1984

Хлебников Д.Г., Прокопишин И.А., Паращак А.Н. Осесимметричная задача изгиба пластинки гладким штампом с учетом отставания // Вестник Львов. ун-та. Сер. мех.-мат. – 1984. – Вып. 22.– С. 54-57.

 

1982

Прокопишин И.А., Хлебников Д.Г. Цилиндрический изгиб пластины нагретым штампом // Вестник Львов. ун-та. Сер. мех.-мат. – 1982. – Вып. 19. – С. 33-38.

 

1981

Хлебников Д.Г., Прокопишин И.А. Расчет температурного поля в экранном узле кинескопа с плоским экраном при откачке // Повышение качества электронно-лучевых приборов: Материалы научно-техн. конф. – Киев, Наукова думка, 1981.  – С. 66-71.

Прокопишин I.А., Хлєбнiков Д.Г. Наближене визначення температурних напружень в екранному вузлi кiнескопа з плоским екраном // Вiсник Львiв. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 1981. – Вип. 17. – С. 49-55.

 

Повний список публікацій

PI_LIT_23_80

 

Біографія

Народився 10 серпня 1957 р.

У 1979 р. закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю “прикладна математика”.

Працював на посадах інженера, ст. інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника НДЧ.

У 1990 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.02.04 “механіка деформівного твердого тіла”.

У 1993 році отримав вчене звання старшого наукового співробітника.

У 1993-1999 роках завідував науково-дослідною лабораторією математичного моделювання технологічних процесів – НДЛ-66.

З 2000 року — на посаді доцента кафедри математичного моделювання. Вчене звання доцента отримав у 2004 році.

З 1994 року до березня 2005 року виконував обов’язки секретаря Вченої ради механіко-математичного факультету.

З 2000 року — на посаді доцента кафедри математичного моделювання.
Вчене звання доцента отримав у 2004 році.

З вересня 2020 року — на переведений на посаду доцента кафедри математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики.

Проекти

Приймав участь у виконанні більше 10 госпдоговірних та держбюджетних тем.

Методичні матеріали

Електронні навчальні курси:

 1. Прокопишин І. А. Електронний навчальний курс “Основи фінансової математики”. Протокол засідання атестаційної комісії № 261-22 від 31 січня 2022 р.
  https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4130
 2. Заболоцький Т. М., Прокопишин І. А. Електронний навчальний курс “Математичні моделі фінансових ринків”. Протокол засідання атестаційної комісії № 260-22 від 31 січня 2022 р. https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4560
 3. Заболоцький М. В., Прокопишин І. А. Електронний навчальний курс “Фінансова математика”. Протокол засідання атестаційної комісії № 189-21 від 09 червня 2021 р.
  https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4047

Основні навчальні видання:

 1. Заболоцький М. В., Прокопишин І. А. Вступ до фінансової математики: тексти лекцій [Електронний ресурс] – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – 83 c.
 2. Заболоцький М. В., Прокопишин І. А. Фінансова математика: конспект лекцій [Електронний ресурс] / М. В. Заболоцький, І. А. Прокопишин. – Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. – 110 с.
 3. Заболоцький М. В., Прокопишин І.А. Основи фінансової математики: навч. посібник. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 144 c.
 4.  Дияк І.І., Прокопишин І.А. Лабораторний практикум з методів обчислень. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 80 с.
 5.  Кінаш О. М., Прокопишин І. А., Фалинська З. З. Програма виробничої практики для студентів 5-го курсу механіко-математичного факультету професійного спрямування “статистика”, рівень підготовки – магістр (8.080102). – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 8 с.
 6. Кінаш О. М., Прокопишин І. А. Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломних і магістерських робіт для студентів 5-го курсу механіко-математичного факультету професійного спрямування “статистика”. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 12 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!