Бокало Микола Михайлович

Посада: професор кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-45-93

Електронна пошта: mykola.bokalo@lnu.edu.ua

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Наукові інтереси

Диференціальні рівняння з частинними похідними. Оптимальне керування.

Курси

Публікації

Список наукових і навчально-методичних праць (до 2017 року) можна завантажити звідси.

Список праць за останні 5 років:

  1. M. M. Bokalo, I. V. Skira; The Fourier problem for weakly nonlinear   integro differential elliptic-parabolic systems // Matematychni Studii. – 2019. — V.51, No.1. — P. 59-73;
  2. Mykola M. Bokalo and Iryna V. Skira;  Fourier problem for weakly nonlinear evolution inclusions with functionals //  Journal of optimization, differential equations and their applications   (JODEA). — 2019. — Vol. 27,  No. 1. — P. 1-20.
  3. M. Bokalo, O. Sus; Evolutionary Variational Inequalities with Volterra Type Operators  // Mathematics and Statistics. – 2019. – 7(5). — P. 182-190.
  4. M. Bokalo, O. M. Buhrii, N. Hryadil. Initial-boundary value problems for nonlinear elliptic-parabolic equations with variable exponents of nonlinearity in unbounded domains without conditions at infinity // Nonlinear Analysis. Elsevier. USA. – 2020. – Vol. 192. —  P. 1-17.
  5. M. Bokalo, O. V. Ilnytska. Problems without Initial Conditions for Nonlinear Evolution Inclusions with Variable Time-delay // Journal of Nonlinear Evolution Equations and Applications. — 2020. — 2019(4). — P. 59-79.
  6. Mykola Bokalo. Initial-boundary value problems for anisotropic parabolic equations with variable exponents of the nonlinearity in unbounded domains  with conditions at infinity    //  Journal of optimization, differential equations and their applications (JODEA). — 2022. — Volume 30,  Issue 1. — P. 98-121. 
  7. Бокало М. М. Мішана задача для нелінійних параболічних рівнянь вищих порядків зі змінними показниками нелінійності в необмежених областях без умов на нескінченності // Буковинський математичний журнал. — 2022, Т.10, №2, С.59-76 (Bukovinian Math. Journal. 2022, 10, 2, 59-76).
  8. Микола БОКАЛО, Тарас БОКАЛО.  Коректність задачі Фур’є для нелінійних параболічних систем в необмежених за всіма змінними областях без умов на нескінченності //  Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. — 2022. – Випуск 94. – С. 109 – 145.
  9. M. M. Bokalo, O. V. Domanska. Higher-orders elliptic-parabolic equations with variable exponents of the nonlinearity in unbounded domains without conditions at infinity // Mat. Stud. — 2023, Т.59, С. 86–105.
  10. Mykola M. Bokalo, Olga V. Ilnytska, Taras M. Bokalo, Nonlinear parabolic variational inequalities with variable time-delay in time unbounded domains // Journal of Optimization, Differential Equations and their Applications (JODEA).  – 2023. — Volume 31, Issue 2. — P. 67–88.

Біографія

Народився 3 грудня 1959 року в селі Велика Горожанка Миколаївського району Львівської області. З 1967 по 1977 роки навчався в Великогорожанківській середній школі. В 1977 році поступив на математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчив з відзнакою в 1982 році. Після року стажування поступив в очну аспірантуру при Московському університеті імені М. В. Ломоносова і закінчив її в 1986 році. З 1986 року і по сьогоднішній день працює у Львівському університеті імені Івана Франка. В 1987 році захистив кандидатську дисертацію, в 2012 році – докторську дисертацію за спеціальністю «Диференціальні рівняння». З 2012 року по даний час перебуває на посаді професора кафедри диференціальних рівнянь. В 2014 році отримав звання професора. Під його науковим керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій. Був науковим консультантом докторської дисертації. Одружений, маю сина, доньку і двох онуків.

Нагороди

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!