Андрусяк Руслан Васильович

Посада: доцент кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-93

Електронна пошта: ruslan.andrusyak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Наукові інтереси

• початково-крайові задачі для нелінійних рівнянь та гіперболічних систем рівнянь з частинними похідними;

• некласичні задачі (задачі з вільною межею, обернені задачі) для рівнянь та гіперболічних систем рівнянь з частинними похідними;

• застосування рівнянь з частинними похідними в математичних моделях популяційної біології.

Курси

Публікації

1. Р. Андрусяк. Глобальна розв’язність напівлінійної гіперболічної задачі
Стефана на прямій, Вісн. Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. 63, 5-17 (2004).
2. Р. Андрусяк. Глобальна розв’язність змішаної задачі з невідомими
границями для напівлінійної гіперболічної системи, Вісник Львів. ун-ту.
Сер. прикл. мат. та інформ. 9, 3-24 (2004).
3. Р. Андрусяк. Глобальна розв’язність оберненої гіперболічної задачі Стефана, Мат. методи та фіз.-мех. поля 48, № 4, 100-112 (2005).
4. Р. Андрусяк; В. Кирилич. Глобальна розв’язність гіперболічної квазілінійної задачі Стефана на прямій, Доп. Нац. акад. наук Укр., Мат. прир. тех. науки 7, 7-11 (2005).
5. R. Andrusyak, V. Kyrylych. Global solvability of hyperbolic Stefan problem, Mat. Stud. 23, No. 2, 191-206 (2005).
6. R. Andrusyak, V. Kirilich, A. Myshkis. Local and global solvability of the
quasilinear hyperbolic Stefan problem on the line, Differ. Equ. 42, No. 4, 519-536
(2006).
7. Р. Андрусяк, В. Кирилич. Задача для квазілінійної системи гіперболічного
типу у криволінійному секторі з вільними межами, Наук. вісник Чернів. ун-
ту. Сер. мат. 421, 5-12 (2008).
8. R. Andrusyak, N. Burdeina, V. Kyrylych. Classical solvability of a problem with
moving boundaries for a hyperbolic system of quasilinear equations, Math. J. 61,
No. 7, 1025-1054 (2009).
9. Р. Андрусяк, Н. Бурдейна, В. Кирилич. Гладка розв’язність квазілінійної
гіперболічної задачі з вільними межами, Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат.
70, 14-37 (2009).
10. R. Andrusyak, N. Burdeina, V. Kyrylych. Quasilinear hyperbolic Stefan problem with nonlocal boundary conditions, Math. J. 62, No. 9, 1367-1396 (2010).
11. Р. Андрусяк, В. Кирилич, О. Пелюшкевич. Задача для сингулярної
гіперболічної системи в кутовій області, Прикл. пробл. мех. і мат. 9, 15-22
(2011).                                                                                                                                    12. Р. Андрусяк, В. Кирилич, О. Пелюшкевич. Задача для виродженої
напівлінійної гіперболічної системи в секторі, Карпатські мат. публ. 3,
№. 2, 4-12 (2011).
13. Р. Андрусяк, В. Кирилич. Нелокальна крайова задача з вільними межами для квазілінійної гіперболічної системи, Наук. вісник Чернів. ун-ту. Сер. мат. 1, № 4, 7-23 (2011).
14. Р. Андрусяк, В. Кирилич, О. Пелюшкевич. Глобальна розв’язність мішаної задачі для виродженої гіперболічної системи, Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.- мат. 75, 5-16 (2011).
15. R. Andrusyak, V. Kyrylych, O. Peliushkevych. Global classical solvability of a
problem with nonlocal conditions for a degenerate hyperbolic system of the first
order equations, Mat. Stud. 38, No. 1, 80-92 (2012).
16. R. Andrusyak, N. Burdeina, V. Kyrylych. Global conjugation of solutions of a
hyperbolic problem along an unknown contact boundary, J. Math. Sci. 191, No.
3, 329-361 (2013).
17. Р. Андрусяк, Н. Бурдейна, В. Кирилич. Задача про спряження розв’язків
гіперболічної системи вздовж невідомої контактної межі в секторі, Мат.
студ. 39, № 1, 74-83 (2013).
18. R. Andrusyak, I. Andrusiak, O. Pelyushkevych, O. Flyud. The two-phase problem for one quasilinear hyperbolic system, Azerbaijan Journal of Mathematics 5, No. 2, 61-77 (2015).
19. R. Andrusyak. Inverse problem for a physiologically structured population model with variable-effort harvesting, Open Mathematics 15, No. 1, 433-445 (2017).
20. R. Andrusyak, I. Andrusyak, U. Telyuk. Egg-eating predators in interaction with age-structured prey population, New Trends in Mathematical Sciences 5, No. 3, 85-96 (2017).

 

Біографія

Народився в м. Червонограді Львівської обл. Навчався в СЗШ №1 м. Червонограда (1987-1997), згодом на механіко-математичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка (1997-2002) та в аспірантурі кафедри диференціальних рівнянь ЛНУ (2002-2005). У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Задача Стефана для одновимірних гіперболічних систем”, у 2007 році отримав науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності диференціальні рівняння. Працював асистентом кафедри диференціальних рівнянь ЛНУ (2007-2010), із 2010 – на посаді доцента тієї ж кафедри. У 2012 році присвоєно вчене звання доцента.

Методичні матеріали

Р. В. Андрусяк, В. М. Кирилич. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Диференціальні рівняння”, Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 72 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!