Лопушанська Галина Петрівна

Посада: професор кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-45-93

Електронна пошта: halyna.lopushanska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Наукові інтереси

Задача Коші і крайові задачі для диференціальних рівнянь із частинними похідними цілих і дробових порядків.

Курси

Публікації

1. Бойко (Лопушанська) Г.П. О внешней обобщенной задаче Дирихле для уравнения Гельмгольца // Дифференц.
уравнения.-1974.- 10, № 4.-С. 747-750.

2. Лопушанская Г.П.О решении с помощью матрицы Грина параболической граничной задачи в пространстве обобщенных
функций // Укр. матем. журн.-1986.- 38, № 6.-С. 795-798.

3. Гупало А.С., Лопушанская Г.П. Об одном представлении решения обобщенной эллиптической граничной задачи // Дифференц.
уравнения.-1987.-Т.23, № 3.-С. 518-521.

4. Лопушанская Г.П. О решении граничных задач для эллиптических
систем в пространстве обобщенных функций//Дифференц. уравнения.-1992.-28, № 8.-С. 1401- 1410.

5. Lopushanska H.P. On the Restoration of Initial Data of the Boundary-Value Problem for a Second-Order Parabolic Equation//
Journal of Mathematical Sciences.-2002.-Vol. 109, no 1, March.-P. 1188-1196.

6. Лопушанська Г. Узагальнені крайові значення розв’язків квазілінійних з лінійною головною частиною еліптичних рівнянь//
Укр. матем. журн.-2007.-Т.59, № 12.-С. 1674-1688.

7. Lopushans’ka H.P. Generalized boundary values of the solutions of semilinear elliptic equations from weighted functional spaces//Ukrainian Mathematical Journal.-April 2009.-61:566.

8. Lopushanskaya G.P. Generalized boundary value problems for semilinear elliptic equations in weighted function spaces//Differential Equations
December 2009, Volume 45, Issue 12.- P. 1757–1768.

9. Lopushanska H., Lopushanskyj А., Pasichnyk E., The Cauchy problem in a space of generalized functions for the equations possessing the fractional time derivarive // Sib. Math. J. — 2011. — 52, no 6. — P. 1288-1299.

10. Lopushanska H.P., Lopushanskyj А.О., Space-time fractional
Cauchy problem in spaces of generalized functions // Ukrainian Math. J. -2013.-64, no 8.- P. 1215-1230.

11. Lopushans’ka H.P. Normal boundary-value problems for semilinear elliptic systems in weight spaces of generalized functions // Journal of Math. Sciences. — 2012. — Vol. 187, no 5.– P. 583-595.

12. H. Lopushanska, V. Rapita. Inverse coefficient problem for semi-linear fractional telegraph equation // EJDE. — 2015. — V. 2015, no 153. — P. 1-13.

13. Lopushansky A., Lopushanska H., Myaus O. An inverse fractional source problem in a space of periodic spatial distributions // Fractional differ. calc. — 2016. — V. 6, № 2. — P. 267-274.

14. Lopushansky A., Lopushanska H. Inverse source Cauchy problem to a time fractional diffusion-wave equation with distributions // Electronic J. Diff. Equ. — 2017. – 2017, no 182. — P. 1-14.

15. Лопушанська Г.П. Крайові задачі у просторі узагальнених функцій $D’$. Монографія.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002.- 287 c.

Біографія

Народилась 1.01.1949. Після закінчення у 1966 році Бучацької СШ Тернопільської області навчалась у Львівському університеті на механіко-математичному факультеті. З 1971 року по 1974 рік навчалась в аспірантурі цього університету. Після її закінчення по даний час працює на кафедрі диференціальних рівнянь.

Методичні матеріали

1. Гупало Г.-В.С., Лопушанська Г.П. Еліптичні й параболічні
узагальнені крайові задачі.-Київ: НМК ВО Мінвузу України,
1992.-123 с.

2. Гупало Г.-В.С., Лопушанська Г.П. Елементарна теорія узагальнених
функцій та деякі її застосування. — К.: ІСЛО, 1994. — 80 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!