Мельник Іванна Орестівна

Посада: доцент кафедри алгебри, топології та основ математики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-72

Електронна пошта: ivanna.melnyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Кільця і модулі; диференціальна алгебра; напівкільця, напівмодулі.

Курси

Публікації

1.Комарницький М. Я., Мельник І. О. Про аксіоматизовність класу некомутативних прюферовихкілець. – Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2005. – Т. 48, № 4. – С. 30-37.

2.KomarnytskyM. Ya., MelnykI. O. On ultraclosedness of a class of noncommutative Prüfer rings // 5th International Algebraic Conference in Ukraine (July 20–27, 2005, Odessa, Ukraine): Conference abstracts. – Odessa, 2005. – P. 101-102.

3.Мельник І. О.Ультрадобуткикілець нормування Дубровіна // Одинадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука (18–20 травня 2006 р., Київ): Матеріали конференції. – Київ: ТОВ “Задруга, 2006. – Т. 1. – С. 518.

4.Melnyk I. On quantales of preradical Bland filters and differential preradical filters // Algebra and Discrete Mathematics. – 2007. – № 4. – P. 108-122.

5.Komarnitskyi M. Ya., Melnyk I. O. On quantale of Bland filters over differential rings // 6thInternational Algebraic Conference in Ukraine (July 1–7, 2007, Kamyanets-Podilsky, Ukraine): Conference abstracts. – Kamyanets-Podilsky, 2007. – P. 104-105.

6.МельникІ.О.Sdm-системи, диференціально первинні та диференціально примарні модулі // Наук. вісник Ужгородського університету. Сер. матем. і інформ. – 2008. – Вип. 16. – С. 110-118.

7.MelnykI. Differentially prime and quasi-prime submodules // BuletinulAcademiei de Ştiinţe a Republicii Moldova.Matematica. – 2008. – Т. 58, № 3. – С. 92-96.

8.Мельник І. О.Квазіпервинні диференціальні ідеали та кільця // Дванадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука (15–17 травня 2008 р., Київ): Матеріали конференції. – Київ: ТОВ “Задруга”, 2008. – Т. 1. – С. 728.

9.МельникІ.О.Квазіпервинні диференціальні підмодулі та квазіпримарні розклади // Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми механіки та математики” (25–29 травня 2008 р., Львів): Матеріали конференції. – Львів, 2008. – Т. 3. – С. 191-193.

10.КомарницькийМ.Я., МельникІ.О. Про аксіоматизовність класу некомутативних диференціально-прюферовихкілець // Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми механіки та математики” (25–29 травня 2008 р., Львів): Матеріали конференції. – Львів, 2008. – Т. 3. – С. 189-190.

11.KomarnitskyiM., MelnykI. On the quasi-primary decomposition of HK-torsion theories // Algebra and Discrete Mathematics. – 2009. – № 2. – P. 60-69.

12.МельникІ.О. Про ультрадобутки диференціально первинних модулів// Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики ім.акад.Я.С.Підстригача: Тези доповідей,(25–27 травня 2009 р., Львів)– Львів, 2009. – С. 178-179.

13.MelnykI., KomarnitskyiM. On quasi-prime differential modules and rings // 7th International Algebraic Conference in Ukraine: Abstracts of talks, (August 18–23, 2009, Kharkiv, Ukraine) – Kharkiv, 2009. – P. 96-97.

14.MelnykI.On differentially prime radicals and submodules// Ukrainian Mathematical Congress – 2009 (Dedicated to the Centennial of Nikolai N. Bogoliubov)(August 27−29, 2009, Kyiv, Ukraine): abstracts. – Kyiv, 2009. –(Available athttp://www.imath.kiev.ua/~congress2009/partUMC2009.html)

15.MelnykI.d-MP-modules and their localizations // International Conference of Humboldt-Kolleg Series in Kiev, Ukraine (19–22 November, 2009, Kyiv, Ukraine). – “Humboldt Cosmos: Science and Society”: abstracts. – Kyiv, 2009. – P. 34-35.

16.MelnykI. d-MP-modules and their localizations // Mat. Stud. – 2010. – Vol. 34, No. 1. – P. 13-19.

17.MelnykI.OnultraproductsofdMP-modules // Bulletin of the National Taras Shevchenko University of Kyiv, Series: Physics & Mathematics. – 2010. – No. 3. – P. 53-57.

18.Мельник І. О.УльтрадобуткиdMP-модулів // Тринадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука (13–15 травня 2010 р., Київ): Матеріали конференції. – К.: НТУУ, 2010. – Т.2. – С.194.

19.MelnykI. Ultraclosednessofsomeclassesofdifferentialmodules // Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2010» (25–26 травня 2010, м. Львів): Матеріали конференції. – Львів, 2010. – (Режим доступу: http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2010/materials/pc2010-02-M-20.pdf)

20.MelnykI.Onaxiomatizabilityofa class of d-MP-modules // AAA80 WorkshoponGeneralAlgebra&WorkshoponNon-classicalAlgebraicStructures (1–6 June, 2010, Będlewo, Poland): Abstracts. – Będlewo, 2010. – P.129-130.

21.МельникІ.О. Про диференціально-мультиплікаційні модулі // Прикладні проблеми механіки і математики.Науковий збірник. – 2011. – Вип. 9. –C. 101-106.

22.КомарницькийМ.Я., МельникІ.О. Про ультразамкненість деяких класів диференціальних підмодулів // Міжнародна наукова конференція «Современные проблемы математики и ее приложения в естественных науках и информационных технологиях» (17–22 квітня 2011 р., Харків): Тези доповідей. – Х.: Апостроф, 2011. – С.129-130.

23.KomarnitskyiM., MelnykI. On quasi-prime differential preradicals // 8th International Algebraic Conference in Ukraine: Abstracts of talks (July 5–12, 2011, Lugansk, Ukraine) – Lugansk, 2011. – P. 207.

24.МельникІ.О. Про ультрадобутки деяких класів диференціальних підмодулів // IVКонференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики ім.акад.Я.С.Підстригача: Тези доповідей,(24–27 травня 2011р., Львів)– Львів, 2011. – С. 267-268.

25.МельникІ.О.,КомарницькийМ.Я.Диференціально-мультиплікаційні модулі та їх диференціально-первинний спектр// Прикладні проблеми механіки і математики.Науковий збірник. – 2012. – Вип. 10. –C. 93-101.

26.МельникІ.О.Про диференціально-мультиплікаційні модулі// Чотирнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука (19–21 квітня 2012 р., Київ): Матеріали конференції. – Т. 2. – К: НТУУ «КПІ», 2012. – С.157.

27.MelnykI.Spectrumofthedifferentiallymultiplicationmodules// Міжнародна наукова конференція «Современныепроблемыматематикииеёприложениявестественныхнаукахиинформационныхтехнологиях» (Тараповскиечтения – 2012) (1–31 травня 2012 р., Харків): Тези доповідей. –Харків:Апостроф, 2012. – С. 11.

28.MelnykI.Differentially multiplication modules over noncommutative differential rings// International Mathematical Conference on occasion 70th anniversary of Professor Vladimir V. Kirichenko(June 13–19, 2012, Mykolaiv, Ukraine): Conference abstracts. – Mykolayiv: Mykolayiv V.O. SukhomlynskyNational University, 2012. – P. 109.

29.MelnykI.On differentially prime submodules of differentially multiplication modules // International Conference on Algebra dedicated to 100th anniversary of S. M. Chernikov (August 20–26, 2012, Kyiv, Ukraine): Abstracts. – Institueof mathematics NASU, 2012. – P. 94.

30.Melnyk I.Idempotent and nilpotent submodules of differential modules // International Conference dedicated to the 120th anniversary of Stefan Banach (September 17–21, 2012, Lviv, Ukraine): Abstracts of reports. – Lviv, 2012. – P. 258.

31.MelnykI. О.Onclassicaldifferentiallyprimarysubmodule // Сучасні проблеми математики, механіки, інформатики (29 вересня–4 жовтня 2013 р., Харків): Збірник тез доповідей міжнародної школи-конференція«Тараповськічитання – 2013». – Харків: Цифрова типографія №1, 2013. – С. 82.

32.Melnyk I.Classical differentially primary submodules of differentially multiplication modules // The International Algebraic Conference dedicated to 100th anniversary of L. A. Kaluzhnin (July 7–12, 2014, Kyiv, Ukraine): Book of abstracts. –Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2014. – P. 64-65.

33.MelnykI. On differential multiplication semimodules // X International Algebraic Conference in Ukrainededicated to the 70th anniversary of Yu. A. Drozd(August 20–27, 2015, Odessa, Ukraine): Abstracts. – Odessa: TES, 2015. – P. 80.

34.MelnykI.OnKeighersemirings// Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2016» (25–27 травня 2016, м.Львів): Матеріали конференції. – Львів, 2010. – (Режим доступу: http://iapmm.lviv.ua/chyt2016/theses.html )

35.Melnyk I. On the radical of a differential semiring ideal // Visnyk of the Lviv Univ. Series Mech. Math. – 2016. Issue 82. – P. 163-173.

36.MelnykIvanna. OnKeighersemimodules // 11th International Algebraic Conference in Ukraine dedicated to the 75th anniversary of V. V. Kirichenko (July 03-07, 2017, Kyiv): abstracts. – P. 86.

37.Комарницький М. Я., Андрійчук В. І., Мельник І. О. Елементи математичної логіки та теорії рекурсії: навчальний посібник – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 282 с. – ISBN 978-617-10-0054-4.

Біографія

Кандидат фізико-математичних наук (2009), доцент (2014).
У 2005 році закінчила з відзнакою механіко-математичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Математика». Кандидат фізико-математичних наук з 2009 року за спеціальністю 01.01.06 – «Алгебра та теорія чисел». Дисертацію на тему «Примарні розклади диференціальних скрутів, ідеалів та модулів» захистила у грудні 2008 року в спеціалізованій вченій раді при Інституті математики, м. Київ.
З 2005 р по 2008 р. – аспірант кафедри алгебри і логіки механіко-математичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, з 2008 р. по 2012 р. – асистент цієї ж кафедри. З 2012 р. – доцент кафедри алгебри і логіки.
Забезпечує викладання курсів «Алгебра і аналітична геометрія», «Лінійна алгебра», «Алгебра», «Алгебра і теорія чисел», «Математична логіка» для студентів механіко-математичного факультету.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!