Луківська Дзвенислава Володимирівна

Посада: старший лаборант кафедри теорії функцій і функціонального аналізу, доцент кафедри теорії функцій і функціонального аналізу

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Телефони (робочі): (032) 239-43-62, (032) 239-45-59

Електронна пошта: dzvenyslava.lukivska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Узагальнені локсодромні та еліптичні функції.

Курси

Публікації

1. Луківська Д. В., Шавала О. В. Мероморфні розв’язки диференціальних рівнянь з
заданими полюсами / Д. В. Луківська, О. В. Шавала // Буковинський математичний
журнал, 2015, T 3, № 2, с. 57-59.
2. Khoroshchak V.S., Khrystiyanyn A.Ya., Lukivska D.V., A class of Julia exceptional
functions / V.S. Khoroshchak, A.Ya. Khrystiyanyn, D. V. Lukivska // Carpathian Math. Publ.
2016, 8(1), 172-180 pp., doi:10.15330/cmp.8.1.172-180.
3. Kondratyuk A., Khoroshchak V., Lukivska D. p-Elliptic functions / A. Kondratyuk, V. S.
Khoroshchak, D. V. Lukivska // Visnyk of the Lviv Univ. Series Mech. Math., 2016, Issue 81, p. 121-129.
4. Lukivska D. Generalization of the Weierstrass $\wp$, $\zeta$ and $\sigma$ functions / D.
V. Lukivska // Буковинський математичний журнал, 2016, T 4, № 1-2, с. 107-109.
5. Khrystiyanyn A., Lukivska D. On some generalizations of p-loxodromic functions / A. Ya.
Khrystiyanyn, D. V. Lukivska // Буковинський математичний журнал, 2017, T 5, № 1-2,
с.144-148.
6. Луківська Дз. В. Деякі голоморфні узагальнення локсодромних функцій // Dz. V.
Lukivska // Укр. мат. журнал, 2017, T 69, № 9, с. 1284-1288.
7. Kondratyuk A. A., Lukivska D. V. Quasi-loxodromic meromorphic functions/A. A
Kondratyuk, D. V. Lukivska // I Konferencja matematyczno-informatyczna «Congressio
mathematica»: Rzeszow (Poland), 23-25 wrzesnia, 2015, 36-37 pp.
8. Khoroshchak V. S., Lukivska D. V. A subclass of quasi-loxodromic meromorphic
functions/ V. S. Khoroshchak, D. V. Lukivska // I Konferencja matematyczno-informatyczna «Congressio mathematica»: Rzeszow (Poland), 23-25 wrzesnia, 2015, 36-37 pp.
9. Kondratyuk A. A., Lukivska D. V. Quasi-loxodromic meromorphic functions / A. A
Kondratyuk, D. V. Lukivska // Спектральные задачи, нелинейный и комплексный анализ, Уфа, 01-03.10. 2015, с. 86-87.
10. Lukivska Dz. V., Khrystiyanyn A. Ya Quasi-elliptic functions / Dz. V. Lukivska A.Ya.
Khrystiyanyn // International conference in Functional Analysis. Book of abstracts, 18-23
September 2017, Lviv, Ukraine, p. 124.
11. Луківська Д. В. Про мероморфні розв’язки диференціальних рівнянь з заданими
полюсами / Д. В. Луківська, О. В. Шавала // Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу»: Тези доповідей, 24 лютого-1 березня, 2015, Ворохта, С.39.
12. Kondratyuk A. A., Lukivska D. V. The linear space qpL / A. A Kondratyuk, D. V.
Lukivska // Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу»: Тези доповідей, 24 лютого- 27 лютого, 2016, Ворохта, С.86-87.
13. Khrystiyanyn A.Ya., Lukivska D.V., Quasi-elliptic functions / A.Ya. Khrystiyanyn, D. V.
Lukivska // Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 55-річчю кафедри вищої математики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу «Прикладні задачі математики», м. Івано-Франківськ, 13-15 жовтня 2016, с. 12-13.
14. Lukivska D.V., Some generalizations of p-loxodromic functions / D. V. Lukivska //
Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 55-річчю кафедри вищої математики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу «Прикладні задачі математики», м. Івано-Франківськ, 13-15 жовтня 2016, с. 13-14.
15. Луківська Дз. В., Христіянин А. Я., Раціонально локсодромні мероморфні функції.
/ А. Я. Христіянин, Дз. В. Луківська // Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні
проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу»: Тези доповідей, 22 лютого – 25 лютого, 2017, Ворохта, с. 99-101.
16. Луківська Дз. В., Христіянин А. Я., Квазі-еліптичні функції /А. Я. Христіянин, Дз.
В. Луківська // XII Літня школа «Алгебра Топологія Аналіз». Тези доповідей, 10-23 липня 2017 р. , Колочава, с. 9-10.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!