Романів Олег Миколайович

Посада: доцент кафедри алгебри, топології та основ математики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-72

Електронна пошта: oromaniv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Rings, Ideals and Modules, K-Theory, Problems of elemenary divisor rings, Problems rings with elemenary reduction of matrices, Linear Algebra, Computer Algebra.

Курси

Публікації

Romaniv O. M., Sagan A.V. When R(X) and R are ω-Euclidean domain // 11th International Algebraic Conference in Ukraine dedicated to the 75th anniversary of V.V. Kirichenko, July 3-7, 2017, Kyiv, Ukraine.

Романів О. М., Саган А. В., Фірман О. І. Елементарна редукція ідемпотентних матриць // Прикл. пробл. мех. та мат. – 2016. – 14. Romaniv O. M., Sagan A. V. ω-Euclidean domain and Laurent series // Carpathian Math. Publ. – 2016. – 8, №1. – P. 158 – 162.

Романів О. М., Саган А. В. Квазіевклідові дуо кільця з елементарною редукцією матриць // Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу», 24 – 27 лютого 2016 р., Ворохта, – С. 117.

Romaniv O.M., Sagan A.V. Euclidean full matrices // Bulletin of Donetsk National University. Series A. Natural Sciences. – 2015. – 15. – P. 69 – 74.

Romaniv O.M., Sagan A.V. Quasi-Euclidean duo rings with elementary reduction of matrices // Algebra and Discrete Mathematics, Volume 20 (2015). Number 2, pp. 317–324. Romaniv O.M., Sagan A.V. Noncommutative ω-euclidean rings // Applied Problems of Mechanics and Mathematics, -2015. Vol. 13. pp. 36-39 (in Ukrainian)

Romaniv O.M., Zabavsky B.V. Elementary reduction of matrices over commutative Bezout ring with n-fold stable range 2 // Applied Problems of Mechanics and Mathematics, -2013. Vol. 11., pp. 41-44 (in Ukrainian).

Romaniv O.M. Elementary reduction of matrices over Bezout ring with n-fold stable range 1 // Applied Problems of Mechanics and Mathematics, -2012. Vol. 10. pp. 77-79 (in Ukrainian) Romaniv O.M. Elementary reduction of matrices over Bezout ring with stable range 1 // Mat. Stud. 37 (2012), 132–135 (in Ukrainian)

Romaniv O.M. Elementary reduction of matrices over a commutative Bezout ring with stable range 1 // 8th International Algebraic Conference in Ukraine, Lygansk 5-12 July (2011), – p. 221.

Romaniv O. Characterizing Bezout rings of stable range n // VII Міжнародна алгебраїчна конференція в Україні, Харків (2009), стор. 103-104

Romaniv O., Zabavsky B.,Gatalevich A. A riqht Bezont rinq satifies condition (L) is a wiqht Hermite rinq, Сучасні проблеми механіки і математики, Львів (2008), -с. 215-216

Romaniv O.M., Zabavsky B.V. Noncommutative n-elementary rings // Matematychni Studii, -2007. -T.27, No 1. pp. 95-99 (in Ukrainian).

Романів О. Елементарна редукція матриць над комутативними кільцями, XIV Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики».- Львів. 2-4 жовтня 2007 р. –с.120

Romaniv O.M., Zabavsky B.V. Noncommutative n-elementary rings, 6th International Algebraic Conference in Ukraine dedicated to the 100th anniversary of prof. D.K.Faddeev (2007), Kamyanets-Podilsky, Ukraine, -с. 134.

Romaniv O.M. Elementary reduction of matrices over a ring // International Conference “Algebraic System and their Applications in Differential Equations and other domains of mathematics”, -Chisinau, August 21-23, 2007, -p.114

Romaniv O.M.. n-Hermite ring, 5th International Algebraic Conference in Ukraine, Odessa (July 20-25, 2005) -с. 171-172

Романів О.М., Елементарна редукція матриць над правими 2-Евклідовими кільцями, Укр. мат. журн. Т. 56, №12 (2004) -с. 1717-1721

Romaniv O.M., Zabavsky B.V., Gatalevych A.I. Noncommutative n-Hermite ring, Second Conference of the Mathematical Society of the Republic of Moldova, Chişinău (August, 2004) -с. 272-273

Romaniv O.M. Reduction of matrices over a right 2-Euclidean ring, IV international Algebraic Conference in Ukraine, Lviv (2003) -с. 195-196

Romaniv O.M. Elementary row transformations over rings of stable rank ≤ 2, Visnyk Lviv Univ., Ser. Mech-Math. Vol.61 (2003), -с. 180-183

Romaniv O.M. Elementary row transformations over rings of stable rank ≤ 2, The International Mathematical Conference honoring D.A.Grave’s 100th year since the beginning of his work at Kyiv University, Kyiv, June 17-22 (2002), -с. 44-45

Romaniv O.M., Zabavsky B.V. Commutative 2-Euclidean rings // Matematychni studii, -2001. -T.15, N 2. -140-144. (in Ukrainian).

Романів О.М. Некомутативні ω-евклідові області, Третя міжнародна алгебраїчна конференція в Україні. Тези доповідей, Суми, 2-8липня (2001), -с. 240

Romaniv O.M., Zabavsky B.V. Rings with Elementary Reduction of Matrices // Ukr. mat. journal, 2000. Vol. 52, No. 12, pp. 1641 – 1649. (in Ukrainian).

Romaniv O.M., Zabavsky B.V. Noncommutative domains with elementary reduction of matrices // Mathematical Methods and Physicomechanical Fields, -1999. -42. -N4. -133-137. (in Ukrainian)

Romaniv O., Zabavsky B. Noncommutative rings with elementary reduction of matrices, Вопросы алгебры, Вып. 14, 1999, -с. 79-85

Романів О.М. Максимально неголовні ідеали 2-евклідових областей, Друга міжн. алгебраїчна конф., присвячена пам’яті проф. Л.А.Калужніна. Тези доповідей. Вінниця (1999), -с. 103-104

Romaniv O.M., Zabavsky B.V. Any semilocal Bezout ring is a ring with elementary reduction of matrices // Matematychni Studii, 9 (1998) pp 3-6 (in Ukrainian)

Романів О.М. Кільця з елементарною редукцією матриць і квазіевклідові кільця, Вісник Львівського університету, 49 (1998). -с. 30-48

Романів О.М., Забавський Б.В., Некомутативні кільця з елементарною редукцією матриць, Вісник Львівського університету, (1998) 49, -с. 16-20

Романів О. Некомутативні області з елементарною редукцією матриць, Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми механіки і математики”, присвячена 70-річчю від дня народження академіка НАН України Я.С.Підстригача, Львів, 25-28 травня (1998), -с.16

Romaniv O., Zabavsky B. Rings with elementary reduction matrices, International algebraic conference dedicated to the memory of profes. L.M.Gluskin. Slovjans’k, Ukraine (25-29 august 1997), -с. 122

Romaniv O.M. Rings with elementary reduction matrices, International algebraic conference “Groups and group rings”, Bialystok, Poland (16-20 september 1997), -с. 20

Романів О.М. Діагоналізація матриць елементарними перетвореннями над квазіевклідовими кільцями, “Математ. студії” (1997) Т.8, № 2, -с. 140-142

Романів О.М. Одночасне зведення пари матриць до спеціального трикутного вигляду над адекватним дуо-кільцем, “Алгебра і топологія”. Львів (1996), -с. 131-134

Романів О.М. Про p-кільця елементарних дільників, Міжнародна конференція пам’яті М.Кравчука. Тези доповідей. Київ (1995), -с. 80

Романів О.М., Забавський Б.В., Комутативні області елементарних дільників і рівняння Рікарті, Всеукраїнська наукова конференція, присв. пам’яті П.С.Казімірського. Тези доповідей. Львів (1995), -с. 28

Методичні матеріали

Романів О.М. Лінійна алгебра. Частина 2. Підручник // – Львів: Видавець Чижиков І.Е., – 2014. – 279с.

Романів О.М. Алгебра. Частина1. Тексти лекцій // – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. -2006. -84 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!