Саган Андрій Вікторович

Посада: асистент кафедри алгебри, топології та основ математики

Телефон (робочий): (032) 239-41-72

Електронна пошта: andrii.sahan@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Rings, Ideals, K-Theory, Problems of elemenary divisor rings, Problems rings with elemenary reduction of matrices, Linear Algebra, Problems GE-rings and IP-rings.

Курси

Публікації

1. Романів О. М., Саган А. В., Фірман О. І. Елементарна редукція ідемпотентних матриць // Прикл. пробл. мех. та мат. – 2016. – 14.
2. Romaniv O. M., Sagan A. V. ω-Euclidean domain and Laurent series // Carpathian Math. Publ. – 2016. – 8, №1. – P. 158 – 162.
3. Саган А. В., Фірман О. І. Елементарна редукція ідемпотентних матриць // Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2016», 25 – 27 траваня 2016 р., Львів.
4. Саган А. В. ω-евклідові області і лоранові ряди // Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2016», 25 – 27 траваня 2016 р., Львів.
5. Романів О. М., Саган А. В. Квазіевклідові дуо кільця з елементарною редукцією матриць // Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу», 24 – 27 лютого 2016 р., Ворохта, – С. 117.
6. Romaniv O.M., Sagan A.V. Euclidean full matrices // Bulletin of Donetsk National University. Series A. Natural Sciences. – 2015. – №1-2. – P. 69 – 74.
7. Romaniv O.M., Sagan A.V. Quasi-Euclidean duo rings with elementary reduction of matrices // Algebra and Discrete Mathematics, Volume 20 (2015). Number 2, pp. 317–324.
8. Romaniv O.M., Sagan A.V. Noncommutative ω-euclidean rings // Applied Problems of Mechanics and Mathematics, -2015. Vol. 13. pp. 36-39 (in Ukrainian)
9. Sagan A.V. Commutative e-atomic rings // Visnyk of the Lviv Univ. Series Mech. Math. – 2015. Issue 80. – pp. 140 -144
10. Sagan A.V. Noncommutative ω-euclidean rings // International Conference of Young Mathematicians (2015), Kyiv, Ukraine, -p. 45. (in Ukrainian)
11. Саган А. В. Квазі-евклідові дуо-кільця з елементарною редукцією матриць // Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2015», 26 – 28 траваня 2015 р., Львів.
12. Sagan A.V. Semihereditary quasi-euclidean rings // Applied Problems of Mechanics and Mathematics, -2014. Vol. 12. pp. 52-55 (in Ukrainian)
13. Sagan A.V. Elementary reduction of matrices over Bezout duo-ring // International Algebraic Conference in Ukraine dedicated to the 100th anniversary of L.A.Kaluzhnin (2014), Kyiv, Ukraine, -p. 99.
14. Саган А. В. Елементарна редукція матриць над напівспадковими дуо-кільцями // Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2014», 28 – 30 травня 2014 р., Львів.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!