Цаповська Жаннета Ярославівна

Посада: доцент кафедри вищої математики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефони (робочі): (032) 293-41-93, (032) 293-47-53

Електронна пошта: zhanneta.tsapovska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Застосування методів теорії потенціалів до розв’язання початково-крайових задач з граничною умовою Вентцеля.

Курси

Публікації

 1. Kopytko Bohdan I., Tsapovska Zhanna J. Diffussion processes with discountiouns local characteristics of the movement // Theory of Stochastic Processes. – 1998. – 4(20), N 1-2. – P. 139–146.
 2. Цаповська Жаннета. Розв’язання одно+ї параболічної задачі спряження методом потенціалів // Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми механіки і математики”, присвячена 70-річчю від дня народження академіка НАН України Я.С. Підстригача та 25-річчю заснованого ним ІППММ (Львів, 25-28 травня, 1998 р.): Матеріали. – Львів, 1998. – С. 234.
 3. Цаповська Ж.Я. Розв’язання методом потенціалів одної параболічної задачі спряження у нециліндричній області // Мат. методи і фіз.-мех. поля. – 1999. – 42, № 2. –
  С. 39–46.
 4. Цаповська Ж.Я. Розв’язання методом потенціалів параболічної початково-крайової задачі з оператором типу Вентцеля в умові спряження // Мат. методи і фіз.-мех. поля. – 1999. – 42, № 3. – С. 66–74.
 5. Kopytko B.I., Tsapovska Zh. Ya. Integral Representation of an Operator Semigroup Describing a Diffusion in a Domain with Wentzel’s Boundary Condition // Theory of Stochastic Processes. – 1999. – 5(21), № 3-4. – P. 105–112.
 6. Kopytko B.I., Tsapovska Zh. Ya. Integral Representation of a Semigroup that Describes a Diffusion in Domain with a Boundary Wentzel Condition // The Third Ukrainian–Scandinavian Conference in Probability Theory and Mathematical Statistics (June, 8 – 12, 1999):  Book of Abstracts.  – Kyiv: 1999. – P. 64.
 7. Tsapovska Zh. Ya. Solving parabolic initial-boundary problem with boundary Wentzel condition by potential method // International Conference Dedicated by J.P. Schauder “Nonlinear Partial Differential Equations” (Ukraine, Lviv, August 23-29, 1999): Book of abstracts. – Lviv, 1999. – P. 206.
 8. Копитко Б.І., Цаповська Ж.Я. Метод потенціалів в параболічній крайовій задачі з граничною умовою Вентцеля // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. 2000. – Вип. 56. – C. 106–115.
 9. B.I. Kopytko, Zh.Ya. Tsapovs’ka. Analytical method for constructing a diffusion process with generalized drift vector localized on a hyper-surface // International Conference on Functional Analysis and its Applications Dedicated to the 110 th anniversary of Stefan Banach (Ukraine, Lviv, May 28-31, 2002): Book of abstracts. – Lviv, 2002. – P. 113–114.
 10. Цаповська Ж.Я. Розв’язання параболічної задачі Вентцеля методом граничних інтегральних рівнянь // Міжнародна конференція, присвячена 125 річниці від дня народження Ганса Гана (27 червня – 3 липня 2004, Чернівці, Україна): Тези доповідей. – Чернівці, 2004. – С. 114–115.
 11. Копитко Б.І., Цаповська Ж.Я. Процеси дифузії в середовищі з мембраною, властивості якої описуються загальною крайовою умовою  Вентцеля // Міжнародна конференція пам’яті В.Я. Буняковського (1804–1889) (16–21 серпня 2004, Київ): Тези доповідей. – Київ, 2004. – С. 77–78.
 12. Копитко Б.І., Цаповська Ж.Я. Багатовимірна модель дифузії з мембраною, розташованою на фіксованій гіперповерхні, властивості якої описуються загальною крайовою умовою Вентцеля // International Conference Modern Problems and New Trends in Probability Theory (Chernivtsi, Ukraine, June 19-26, 2005): Abstracts, I. – Chernivtsi, 2005. –
  P. 126–127.
 13. Bohdan I. Kopytko and Zhanneta Ya. Tsapovs’ka. A multidimensional model of the diffusion process with membrane whose properties are described by a general Wentzel boundary condition // Theory of Stochastic Processes. – 2006. – 12(28), N 1-2. – P. 77–86.
 14. Zhanneta Tsapovs’ka. On pasting two diffusion processes on a smooth hypersurface with a general adjunction Wentzel condition // International Conference Modern Stochastic: Theory and Applications Dedicated to the 60th  Anniversary of the Department of Probability Theory and Mathematical Statistics and to the Memory of Professor M.Y. Yadrenko (1932-2004) (Kyiv, Ukraine, June 19-23, 2006): Conference Materials. – Kyiv, 2006. – P. 259.
 15. Богдан Копитко, Жаннета Цаповська. Початково-крайова задача Вентцеля для параболічного рівняння з розривними коефіцієнтами // International Conference on Differential Equations Dedicated to the 100 th  Anniversary of Ya. B. Lopatynsky (Lviv, Ukraine, September 12-17, 2006): Book of Abstracts. – Lviv, 2006. – P. 36–37.
 16. Stepan Kichura, Zhanna Tsapovska. Non-homogeneous diffusion processes with discontinuous local movement characteristics // International Conference Skorokhod Space 50 years on (Kyiv, Ukraine, June 17-23, 2007): Book of Abstracts. Part I. – Kyiv, 2007. – P. 56.
 17. Степан Кічура, Жаннета Цаповська. Розв’язання в просторі Гельдера однієї параболічної початково-крайової задачі з умовою спряження типу Вентцеля // Міжнародна математична конференція ім. В.Я. Скоробагатька (Дрогобич, Україна,
  24-28 вересня, 2007): Тези доповідей. – Львів, 2007. – С. 129.
 18. Цаповська Ж.Я. Робота з комплексними текстовими документами. Тексти лекцій: Видавничий центр Львівського інституту економіки і туризму, 2007. – 26 с.
 19. Б.І. Копитко, Ж.Я. Цаповська. Початково-крайова задача з умовою спряження типу Вентцеля для параболічного рівняння з розривними коефіцієнтами // Мат. методи і фіз.-мех. поля. – 2008. – 51, № 1. – С. 7–16.
 20. Цаповська Ж.Я. Метод класичної теорії потенціалу в задачі про склеювання двох неоднорідних дифузійних процесів на елементарній гіперповерхні // Конференція “Сучасні проблеми теорії ймовірностей та суміжні питання” на честь 90-річчя з дня народження Йосипа Ілліча Гіхмана (1918-1985) (Умань, Україна, 24-26 травня 2008): Тези. – Умань, 2008. – C. 68-69.
 21. Кічура Степан, Копитко Богдан, Цаповська Жаннета. Інтегральне зображення мультиплікативної сім’ї операторів, які описують неоднорідний дифузійний процес з розривними коефіцієнтами // Сучасні проблеми механіки та математики. НАН України Інститут прикладних проблем механіки  і математики ім. Я.С. Підстригача. В 3-х т. – Львів, 2008. – Т. 3. – С. 122 – 123.
 22. Zhanneta Ya. Tsapovska. Nonhomogeneous diffusion processes in a halfspace whose behaviour on the boundary is described by general Wentzel boundary condition // Theory of Stochastic Processes. – 2008. – 14(30), № 2. – P. 145–154.
 23. Stepan Кichura, Zhanneta Tsapovsa. Operator semigroups that describe a diffusion process with discontinuous diffusion coefficients in a bounded domain // International conference “Stochastic analysis and random dynamics” (Lviv, Ukraine, 14–20 june 2009). Abstracts. – Lviv, 2009. – P. 106.
 24. Степан Кічура, Жаннета Цаповська. Класична розв’язність однієї крайової задачі для параболічного рівняння з розривними коефіцієнтами // Математичний вісник НТШ. – 2009. – Т. 6. – С. 140 – 154.
 25. Мильо О.Я., Цаповська Ж.Я. Застосування методу потенціалів до розв’язання параболічної початково-крайової задачі з умовою спряження типу Вентцеля // Всеукраїнський науковий семінар “Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу” (Ворохта, Україна, 25–28 березня 2010). Тези доповідей. – Івано-Франківськ, 2010. – С.13–14.
 26. Ж.Я. Цаповська. Параболічна початково-крайова задача з умовою спряження типу Вентцеля та конормальною похідною в крайовій умові // Мат. Студії. – 2010. – Т. 33, № 1. – С. 107–112.
 27. Копитко Б.І., Мильо О.Я., Цаповська Ж.Я. Параболічна задача спряження із загальними крайовою умовою та умовою спряження типу Вентцеля // Карпатські математичні публікації – 2010. – Т. 2, № 2. – С. 55–73.
 28. Цаповська Ж.Я. Розв’язання параболічної початково-крайової задачі з умовою спряження типу Вентцеля // Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу” (Ворохта, Україна, 23–28 лютого 2011). Тези доповідей. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 20.
 29. Цаповська Ж.Я., Кічура С.М. Параболічна початково-крайова задача з умовою спряження типу Вентцеля і неоднорідні дифузійні процеси з розривними локальними характеристиками руху // Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу” (Ворохта, Україна, 20–26 лютого 2012). Тези доповідей. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 16.
 30. Zhanneta Tsapovska. Parabolic initial-boundary-value problem with conjugation condition of Wentzel type and with oblique derivative in boundary condition // International conference dedicated to the 120th anniversary of Stefan Banach (Lviv, Ukraine, 17–21 september 2012). Abstracts of Reports. – Lviv, 2012. – P. 234.
 31. Конончук П.П., Мильо О.Я., Цаповська Ж.Я. Про багатовимірний процес броунівського руху з кусково-сталою матрицею дифузії та з мембраною, що розташована на даній гіперплощині і діє в нахиленому напрямку // Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу” (Ворохта, Україна, 25 лютого – 2 березня 2013). Тези доповідей. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 16.
 32. Копитко Б.І., Цаповська Ж.Я. Побудова дифузійного процесу з розривними локальними характеристиками руху за допомогою розв’язання однієї параболічної задачі спряження руху // Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу” (Ворохта, Україна, 24 лютого – 2 березня 2014). Тези доповідей. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 20–22.
 33. Bohdan Kopytko, Zhanneta Tsapovska. Initial boundary value problems for the second order parabolic equation with the Wentzell type boundary and conjugation conditions //  Міжнародна математична конференція ім. В.Я. Скоробогатька (Дрогобич, Україна, 25–28 серпня 2015). Тези доповідей. – Дрогобич, 2015. – С. 80.
 34. Цаповська Ж.Я. Про напівгрупу Феллера для багатовимірного дифузійного процесу з відбиттям в області з мембраною // Міжнародна наукова конференція “Диференціальні рівняння та їх застосування”, присвячена 70-річчю академіка НАН України Перестюка М.О. (Ужгород, Україна, 19–21 травня 2016). Тези доповідей. – Ужгород, 2016. – С. 129.
 35. Bohdan Kopytko, Zhanneta Tsapovska. Solution of one initial-boundary Wentzel problem for a parabolic equation with discontinuous coefficients by the boundary integral equation method / Bohdan Kopytko, // Journal of Applied Mathematics and Computation Mechanics. – 2017, 16(1). – P. 51–62.
 36. О.М. Бордун, І.Й. Кухарський, І.І. Медвідь, Ж.Я. Цаповська. Крайове поглинання тонких плівок . // Фізика і хімія твердого тіла – 2017. – Т. 18, № 1. – С. 89–93.
 37. О.М. Бордун, І.О. Бордун, І.Й. Кухарський, В.В. Пташник, Ж.Я. Цаповська, Д.С. Леонов. Структура і коливні спектри тонких плівок . // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології – 2017. – Т. 15, № 1. – С. 27–36.
 38. Bordun I.O., Kukharskyy I.Yo., Tsapovska Zh.Ya. Luminescent Properties of Y2O3  Thin Films at Different Conditions of Obtained // XVI International conference on phisics and technology of thin film and nanosystems (dedicated to memory Professor Dmytro Freik) (Ivano-Frankivsk, Ukraine, May, 15–20, 2017). Materials. – Ivano-Frankivsk, 2017. – P. 291.
 39. I.O. Bordun, I. Yo. Kukharskyy, Zh. Ya. Tsapovska. Structure and Cathodoluminescence of Thin Films Y2O3:Eu at Different Conditions of Obtained // International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering – fabrication, properties and applications (Lviv, Ukraine, May 29 – June 2, 2017). Book of Abstracts. – Lviv, 2017. – P. 152.
 40. О.М. Бордун, Б.О. Бордун, І.Й. Кухарський, І.І. Медвідь, Ж.Я. Цаповська, Д.С. Леонов. Структура та електропровідність тонких плівок // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології – 2017. – Т. 15, № 2. – С. 299–308.
 41. Богдан Копитко, Роман Шевчук, Жаннета Цаповська. Про двопараметричну напівгрупу Феллера з нелокальною умовою // Некласичні задачі теорії диференціальних рівнянь: збірник наукових праць, присвячений 80-річчю Богдана Йосиповича Пташника. – Львів: ІППММ ім. Я.С. Підстригача. – С. 133-147.
 42. О.М. Бордун, И.О. Бордун, И.И. Кухарский, Ж.Я. Цаповская, М.В. Партыка. Структура и катодолюминесцентные свойства тонких пленок при различных концентрациях активатора // Журнал прикладной спектроскопии. – 2017. – Т. 84, № 6. – С. 1018-1023.

 

Біографія

Закінчила механіко-математичний факультет Львівського державного університету (1990), аспірантуру Інституту прикладних проблем математики і механіки (2000). У 1990 – 2005 працювала на посаді інженера лабораторії комп’ютеризації навчального процесу механіко-математичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, з 2005 – асистент кафедри вищої математики ЛНУ імені Івана Франка, з 2008 – доцент цієї ж кафедри. У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук “Застосування методу потенціалів до розв’язання параболічних задач спряження” за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння.

Методичні матеріали

 1. Бабенко В.В., Зіневич А.Г., Кічура С.М., Тріщ Б.М., Цаповська Ж.Я. Збірник задач з вищої математики: Навч. посібник з грифом МОН України. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 255 с.
 2. Ж.Я. Цаповська. Робота з Microsoft PowerPoint 2000/2003/2007: Навч. посібник з грифом МОН України. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 368 с.
 3. Ж.Я. Цаповська. Робота в текстовому процесорі Word. Тексти лекцій: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 120 с.
 4. Б.І. Копитко, О.Я. Мильо, Ж.Я. Цаповська. Вища математика. Елементи лінійної алгебри і аналітичної геометрії. Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 301 с.
 5. Мильо О.Я., Цаповська Ж.Я. Методичні рекомендації, приклади та завдання для самостійної роботи до вивчення розділу вищої математики “Диференціальні рівняння” для студентів факультету електроніки. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 54 с.
 6. Зеліско Г.В., Цаповська Ж.Я. Тестові завдання для самоконтролю по темах “Лінійна алгебра та аналітична геометрія” для студентів фізичного факультету та факультету електроніки. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 62 с.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!